Skip navigation Menu

Financiële informatie

De EH is een Algemeen nut beogende instelling‎ (ANBI).Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Om aangewezen te worden als ANBI dient er aan een aantal voorwaarden te worden voldaan, zoals de vermelding van onderstaande gegevens.

Naam: Stichting Evangelische Hogeschool
Adres: Drentsestraat 1, 3812 EH Amersfoort
Telefoon: 033 – 460 4000
E-mail: info@eh.nl
Website: www.eh.nl
IBAN: NL40 ABNA 0448 3610 00
BIC: ABNANL2A
RSIN (fiscaal nummer): 004146633
K.v.K.: 41192079
ANBI-registratienummer: 4115

Missie

De missie van de Evangelische Hogeschool is christenen (m.n. jongeren) zo toe te rusten dat zij: vanuit een persoonlijke, levende relatie met God zelfstandig en positief-kritisch als christen kunnen functioneren in studie, studentenleven, maatschappij en kerk; op bijbelgetrouwe wijze hun houding en handelen kunnen bepalen binnen hun (wetenschappelijk) vakgebied en daarin hun verantwoordelijkheid kunnen nemen; hun geloof en overtuigingen op een betrokken manier kunnen delen met hun omgeving.

Doelstelling

Als je bewuste keuzes wilt leren maken voor je leven, als je wilt bezinnen voordat je verder gaat met studeren, kies dan voor de Evangelische Hogeschool. Ons onderwijs richt zich op geloofstoerusting, persoonlijke ontwikkeling, oriëntatie op cultuur en maatschappij, intellectuele ontwikkeling, studievaardigheden en studie- en beroepskeuze. Zodat je de mens wordt die je bedoeld bent te zijn.

Bestuur

Dr. Ir. C. Visser, Utrecht (voorzitter)
Dhr. M. van der Linden AA, Hasselt (penningmeester)
Mw. J. van Willigen-van Beijnum MSc, Apeldoorn (secretaris)
Dr. H. Oolbekkink, Heilige Landstichting
Drs. G.A. Bolink RA, Waddinxveen
Het bestuur ontvangt geen beloning behoudens een vergoeding voor de gemaakte reiskosten.

Documenten ANBI/Erkenningsregeling

We zijn graag transparant met betrekking tot onze activiteiten. Door te klikken op een van onderstaande links zijn de betreffende documenten in te zien:

Ga naar vriendenvanEH.nl

WhatsappInstagramNieuwsbrief