Skip navigation Menu

Kosten

Als student betaal je voor het Basisjaar 2020/2021 het volgende aan de EH:

  • Collegegeld: € 2.675,-
  • Blokboekvergoeding: € 145,-
  • Bijkomende kosten (o.a. startweek): € 275,-
  • Print- en kopieerbijdrage: € 20,-
  • Inschrijfgeld: € 42,50 *

Daarnaast moet je rekening houden met de aanschaf van studieboeken en ander studiemateriaal (€ 200 – € 300), en evt. reiskosten of kamerhuur en levensonderhoud.

* Bij afmelding voor het Basisjaar wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd.

Als student van de EH kom je niet in aanmerking voor studiefinanciering of een ov-jaarkaart.

Donateurs

De werkelijke kosten per student voor de EH liggen rond de € 7.000,-. Er zit dus een ruimte van ca. € 4.000,- tussen de kosten van het EH-Basisjaar en de vergoeding die wij van studenten en hun ouders vragen. Bij reguliere hbo-instellingen wordt dit bedrag betaald via overheidssubsidie, maar vanwege het vormende karakter van ons onderwijs is dat bij de EH niet het geval. Dat betekent dat de EH voor haar bestaan afhankelijk is van donateurs. Om het bedrag van € 4.000,- per student bijeen te brengen, vragen wij ook jou en je ouders om zelf –naast bovenstaande kosten- naar vermogen een bijdrage te leveren.

Eigen bijdrage

Aan jou als student vragen we een fondswervingsbijdrage van € 250,-. We verwachten dat je dit bedrag voor dat het jaar van start gaat overmaakt naar het IBAN van de EH (NL40 ABNA 0448 3610 00) onder vermelding van: ‘gift EHB’ + jouw voor- en achternaam. Tijdens het jaar houden we nog een grote sponsoractie en we verwachten dat je ook daar actief aan meedoet.
Aan je ouders (of verzorgers) vragen we een vrijwillige aanvullende gift om zo naar vermogen en draagkracht de vorming die de EH biedt mede te financieren. Klik hier voor een indicatie van de hoogte van deze gift. Een andere mogelijkheid is dat ouders (een deel van) de werkelijke kosten van het Basisjaar via de lijfrenteregeling doneren. Je kan ervoor kiezen om een bepaald bedrag over vijf jaar verspreid de EH te schenken. Lijfrenten zijn aftrekbaar van de belasting. Dat geldt overigens ook voor de vrijwillige aanvullende gift.

Studiefonds

Vanwege het bijzondere, vormende onderwijs is de EH niet erkend door het Rijk. Dat houdt in dat wij geen subsidie ontvangen, en dat jij geen studiefinanciering en OV-jaarkaart ontvangt. Verblijf en/of reiskosten komen er dus nog extra bij. Al met al kost het EH-Basisjaar best veel geld.

Als de studiekosten een probleem vormen, is er de mogelijkheid om aanspraak te maken op het EH-Studiefonds. Wij vinden het oprecht jammer wanneer iemand vanwege financiële redenen het EH-Basisjaar niet zou kunnen volgen. Dus: mochten de financiën een probleem zijn, neem dan contact op via info@eh.nl of 033-4604000, dan kunnen we samen nadenken over de financiering, bv. door een beroep te doen op ons studiefonds.

ANBI-LogoIBAN EH: NL40 ABNA 0448 3610 00
t.n.v. Stichting Evangelische Hogeschool
BIC: ABNANL2A
Giften aan de EH zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Whatsapp Instagram
Wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker, gebruiksvriendelijker te maken en gepersonaliseerde aanbiedingen te tonen, onder andere door analyse van uw bezoekersgedrag. Zo kunnen we u ook buiten deze website relevante aanbiedingen doen. Wanneer u op 'Ok, sluiten' klikt of de website blijft gebruiken accepteert u onze cookies. Klik op 'Instellingen wijzigen' om uw cookie-voorkeuren aan te passen en voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze website.
Annuleren