Skip navigation Menu

Kosten

De kosten voor het volgen van het EH-Basisjaar 2024-2025 zijn:

Onderwijskosten per factuur € 3395,-

Aanvullende kosten:

  • Inschrijfgeld:  € 100,-. Meld je aan vóór 1 mei en ontvang € 25,- korting op je inschrijfgeld! Dan kost het je dus € 75,-                                             
  • Literatuur, iets minder dan: € 130,-

Naast deze kosten vragen we een eigen bijdrage van studenten (deelname aan sponsoractie) en ouders (vrijwillige ouderbijdrage).

Als je je na toelating tot het EH-Basisjaar, maar voor de start, alsnog afmeldt, hoef je alleen het inschrijfgeld te betalen.

Voor eigen rekening

Reiskosten of kamerhuur en levensonderhoud komen voor eigen rekening. Als student van de EH kom je niet in aanmerking voor een studiefinanciering bij DUO en niet voor een ov-studentenreisproduct.

Hoe financiert de EH het onderwijs en wat betekent dat voor jou?

Hogescholen met beroepsopleidingen ontvangen € 8.000,- subsidie per student van de overheid. Dat geeft de overheid niet aan de EH, omdat het vormend onderwijs van de EH niet verplicht is voor jongeren om te volgen. Dit heeft financiële gevolgen. Voor jou, maar ook voor de EH zelf. Bij een particuliere opleiding zouden de totale financiële kosten per student (van € 8.500,-) voor jouw rekening komen, maar bij de EH niet.

Eigen bijdrage aan onze financiering
Van jou en je ouder(s) vragen we de volgende investering:

  • Van jou als student vragen we rond de jaarlijkse grote sponsoractie een fondswervingsbijdrage van € 500,-. Dit bedrag kun je werven via jouw netwerk van familie, vrienden, kerkelijke gemeenschap en bedrijven.
  • Van jouw ouder(s) of verzorger(s) vragen we een vrijwillige aanvullende gift, om naar vermogen en draagkracht bij te dragen aan de financiering van jouw opleiding. Deze gift is in veel gevallen aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Ter indicatie: jaarlijks dragen ouders via de ouderbijdrage bij met een gemiddeld bedrag van € 500,- tot € 600,-. Wellicht is dit bedrag beter haalbaar door het te spreiden in een maandelijks bedrag van € 50,- á € 60,-.

Voor het betalen van de aanvullende ouderbijdrage bestaan er verschillende mogelijkheden:

  • Het giftbedrag kan in één keer of gespreid over het jaar worden overgemaakt op IBAN NL40 ABNA 0448 3610 00, ten name van Evangelische Hogeschool Amersfoort, onder vermelding van ‘aanvullende ouderbijdrage’ en jouw voornaam en achternaam.
  • Het giftbedrag (gespreid) kan worden opgenomen in een overeenkomst Periodieke Schenking. Als de overboekingen daarvan minimaal 5 jaar worden gedaan, kan dat jouw ouders een extra belastingvoordeel opleveren.

EH ook mogelijk voor ‘de kleine portemonnee’
We vinden dat jongeren die gemotiveerd zijn om een EH-opleiding te gaan volgen, daarvan niet mogen afzien om financiële redenen.

We hebben daarvoor vier oplossingen:

(1) Gespreide betaling
Je kunt de onderwijskosten in 4 termijnen betalen. Als tegemoetkoming in de administratiekosten van gespreide betaling, berekenen wij je eenmalig € 15,- door.

Op het aanmeldformulier kun je voor gespreide betaling kiezen.

(2) Renteloze lening
Je kunt voor de onderwijskosten een renteloze lening aanvragen, die je pas later maandelijks gaat terugbetalen. Het idee daarachter is dat je de terugbetaling kunt doen uit je studiefinanciering van DUO als je na de EH naar het hbo of de universiteit gaat, of uit je maandsalaris als je besluit om te gaan werken.

Op het aanmeldformulier kun je deze optie kiezen. Upload daarbij dan ook het ingevulde Aanvraagformulier Studiefonds EH-Basisjaar.

N.B.   Als je jouw aanmelding met zo’n aanvraag Studiefonds minder dan twee weken voor aanvang van het Basisjaar pas doet, neem dan ook telefonisch contact op met het onderwijssecretariaat.

(3) Financiering levensonderhoud
Mogelijk ben je ermee geholpen als je ondersteuning ontvangt in je kosten voor kamerhuur of reizen. Dat kan in plaats van of bovenop één van de mogelijkheden hierboven.
Een fonds dat EH-studenten graag helpt is Sint-Geertruidsleen. Als je daarvoor in aanmerking wilt komen, moet je een zogenaamde ‘pensie’ aanvragen met behulp van het sollicitatieformulier op http://sintgeertruidsleen.nl.
N.B.     Je vindt daar ook de voorwaarden die voor zo’n aanvraag gelden. Doe die aanvraag vóór 1 juni.

(4) EH Studiebeurs
Als geen van bovenstaande opties voldoende oplossing voor jouw situatie biedt, doe dan een aanvraag voor een EH Studiebeurs. Gebruik daarvoor ook het Aanvraagformulier Studiefonds EH-Basisjaar.

Je kunt met dat formulier ook kiezen voor een combinatie van optie 2 en 4.

De EH werft fondsen die speciaal bestemd zijn voor studenten die zonder andere mogelijkheden de EH-opleiding niet zouden kunnen volgen. De EH Studiebeurs kan worden ingezet om de onderwijskosten, literatuurkosten en/of het levensonderhoud te bekostigen. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een EH Studiebeurs als (mogelijk gedeeltelijke) tegemoetkoming zijn:

  • Je hebt een aanvraag gedaan voor een (gedeeltelijke) tegemoetkoming in jouw kosten bij de diaconie van jouw thuiskerk.
  • Het jaarinkomen van jouw ouders/verzorgers gezamenlijk is maximaal € 37.500,-, óf het is voor jou in het geheel niet mogelijk een beroep te doen op ouders/verzorgers.
  • Je motiveert waarom je een beroep op het Studiefonds wilt doen, waarbij je ons vertelt wat je zelf al hebt gedaan om aan geld te komen voor de betaling van alle kosten die een EH-opleiding met zich meebrengt.
ANBI-Logo

IBAN EH: NL40 ABNA 0448 3610 00
t.n.v. Stichting Evangelische Hogeschool
BIC: ABNANL2A
Giften aan de EH zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

AanmeldenWhatsappInstagramNieuwsbrief