Skip navigation Menu

Kosten

De kosten voor het volgen van het EH-Basisjaar 2021-2022 zijn:

 • Inschrijfgeld                                                      €     42,50
 • Onderwijskosten                                              € 3175,00
 • Literatuur, iets minder dan:                          €   130,00
 • Jouw eigen fondswervingsbijdrage (gift)    €   250,00

Als je je na toelating tot het EH-Basisjaar alsnog afmeldt, hoef je alleen het inschrijfgeld te betalen.

Wil je een snelle uitleg van onderstaande tekst? Bekijk dan de video. 

Voor eigen rekening
Reiskosten of kamerhuur en levensonderhoud komen voor eigen rekening. Als student van de EH kom je niet in aanmerking voor een studielening bij DUO en niet voor een ov-studentenkaart.

Hoe financiert de EH het onderwijs en wat betekent dat voor jou?
De EH biedt vormend onderwijs waar je je hele leven profijt van zult hebben. Je studeert daarom aan de EH niet voor een diploma als toelating tot een vervolgstudie. Erkende universiteiten en hogescholen ontvangen een overheidssubsidie van € 5.000,00 per student en berekenen de student ook nog collegegeld door. De EH ontvangt zo’n subsidie niet en dat bedrag moet dus via fondswerving en donateurs bijeen worden gebracht.
Het is heel bijzonder dat andere christenen zo geloven in de missie van de EH voor jouw generatie dat zij bereid zijn die ontbrekende € 5.000,00 voor jou op tafel te leggen. Zie dat als hun investering in jouw toekomst om als christen verschil te kunnen maken in de samenleving!
Daardoor hoef jij als EH-Basisjaar student niet meer te betalen dan de kosten waar we bovenaan mee begonnen.

Eigen bijdrage aan onze financiering
Als anderen bereid zijn tot zo’n grote investering, mogen we van jou zelf en van jouw ouders ook een aandeel vragen:

 • Van jou als student vragen we een fondswervingsbijdrage van € 250,00. We verwachten dat je deze gift voor de start van de opleiding overmaakt op IBAN NL40 ABNA 0448 3610 00 met vermelding van: ‘studentbijdrage’, je voornaam en je achternaam.
 • We organiseren elk jaar een grote sponsoractie. We vragen van jou een actieve bijdrage in het werven van bijdragen via jouw netwerk van familie, vrienden en kerkelijke gemeenschap. En bij bedrijven die je kent.
 • Van jouw ouder(s) of verzorger(s) vragen we een vrijwillige aanvullende gift, om naar vermogen en draagkracht bij te dragen aan de financiering van jouw opleiding (zie de indicatie voor de hoogte van deze aanvullende gift).
  Deze gift is in veel gevallen aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Voor het betalen van de aanvullende ouderbijdrage bestaan er verschillende mogelijkheden:

 • Het giftbedrag kan in één keer of gespreid over het jaar worden overgemaakt op IBAN NL40 ABNA 0448 3610 00, ten name van Evangelische Hogeschool Amersfoort, onder vermelding van ‘aanvullende ouderbijdrage’ en jouw voornaam en achternaam.
 • Het giftbedrag (gespreid) kan worden opgenomen in een overeenkomst Periodieke Schenking. Als de overboekingen daarvan minimaal 5 jaar worden gedaan, kan dat jouw ouders een extra belastingvoordeel opleveren.

EH ook mogelijk voor ‘de kleine portemonnee’
We vinden dat jongeren die gemotiveerd zijn om een EH-opleiding te gaan volgen, daarvan niet mogen afzien om financiële redenen.

We hebben daarvoor vier oplossingen:

 1. Gespreide betaling
  Je kunt de onderwijskosten in 4 termijnen betalen. Als tegemoetkoming in de administratiekosten van gespreide betaling, berekenen wij je eenmalig € 15,00 door.

  Op het aanmeldformulier kan je voor gespreide betaling kiezen.

 1. Renteloze lening
  Je kunt voor de onderwijskosten een renteloze lening aanvragen, die je pas later maandelijks gaat terugbetalen. Het idee daarachter is dat je de terugbetaling kunt doen uit je studiefinanciering van DUO als je na de EH naar het hbo of de universiteit gaat, of uit je maandsalaris als je besluit om te gaan werken.

  Op het aanmeldformulier kan je deze optie kiezen. Upload daarbij dan ook het ingevulde Aanvraagformulier Studiefonds EH-Basisjaar.
  N.B.   Als je jouw aanmelding met zo’n aanvraag Studiefonds minder dan twee weken voor aanvang van het Basisjaar pas doet, neem dan ook telefonisch contact op met het onderwijssecretariaat.

 1. Financiering levensonderhoud
  Mogelijk ben je ermee geholpen als je ondersteuning ontvangt in je kosten voor kamerhuur of reizen. Dat kan in plaats van of bovenop één van de mogelijkheden hierboven.
  Een fonds dat EH-studenten graag helpt is Sint-Geertruidsleen. Als je daarvoor in aanmerking wilt komen, moet je een zogenaamde ‘pensie’ aanvragen met behulp van het sollicitatieformulier op http://sintgeertruidsleen.nl.
  N.B.     Je vindt daar ook de voorwaarden die voor zo’n aanvraag gelden. Doe die aanvraag vóór 1 juni.
 1. EH Studiebeurs
  Als geen van bovenstaande opties voldoende oplossing voor jouw situatie biedt, doe dan een aanvraag voor een EH Studiebeurs. Gebruik daarvoor ook het Aanvraagformulier Studiefonds EH-Basisjaar.
  Je kunt met dat formulier ook kiezen voor een combinatie van optie 2 en 4.

  De EH werft fondsen die speciaal bestemd zijn voor studenten die zonder andere mogelijkheden de EH-opleiding niet zouden kunnen volgen. De EH Studiebeurs kan worden ingezet om de onderwijskosten, literatuurkosten en/of het levensonderhoud te bekostigen.

  Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een EH Studiebeurs als (mogelijk gedeeltelijke) tegemoetkoming zijn:

 • Je hebt een aanvraag gedaan voor een (gedeeltelijke) tegemoetkoming in jouw kosten bij de diaconie van jouw thuiskerk.
 • Het jaarinkomen van jouw ouders/verzorgers gezamenlijk is maximaal € 37.500,00, óf het is voor jou in het geheel niet mogelijk een beroep te doen op ouders/verzorgers.
 • Je motiveert waarom je een beroep op het Studiefonds wilt doen, waarbij je ons vertelt wat je zelf al hebt gedaan om aan geld te komen voor de betaling van alle kosten die een EH-opleiding met zich meebrengt.

ANBI-LogoIBAN EH: NL40 ABNA 0448 3610 00
t.n.v. Stichting Evangelische Hogeschool
BIC: ABNANL2A
Giften aan de EH zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Whatsapp Instagram Nieuwsbrief
Wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker, gebruiksvriendelijker te maken en gepersonaliseerde aanbiedingen te tonen, onder andere door analyse van uw bezoekersgedrag. Zo kunnen we u ook buiten deze website relevante aanbiedingen doen. Wanneer u op 'Ok, sluiten' klikt of de website blijft gebruiken accepteert u onze cookies. Klik op 'Instellingen wijzigen' om uw cookie-voorkeuren aan te passen en voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze website.
Annuleren