Skip navigation Menu

Samenwerking EH en MDT: jongeren maken maatschappelijke impact

MDT

Maatschappelijke impact maken, dat zit in het DNA van de EH én in die van MDT. Daarom zijn we blij met onze samenwerking! Met de overheidssubsidie voor Maatschappelijke Diensttijd (MDT) worden wij ondersteund om projecten te realiseren die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren tussen de 12 en 30 jaar, vanuit drie principes: iets doen voor een ander, talentontwikkeling en ontmoeting.

Iets doen voor een ander
Onze missie is jongeren zo toe te rusten dat zij:

  • vanuit een persoonlijke, levende relatie met God zelfstandig en positief-kritisch als christen kunnen functioneren in studie, studentenleven, maatschappij en kerk
  • op bijbelgetrouwe wijze hun houding en handelen kunnen bepalen binnen hun (wetenschappelijk) vakgebied en daarin hun verantwoordelijkheid kunnen nemen
  • hun geloof en overtuigingen op een betrokken manier kunnen delen met hun omgeving.

Wij willen Gods liefde zichtbaar maken en doorgeven.  Als we leven vanuit een persoonlijke, levende relatie met God heeft dat impact op de ander. Tijdens het EH-basisjaar en EH-Traject maken we dit concreet door anderen te dienen tijdens IMPACTday, Opwekking en een praktijkdag met Sociale Gasten.

Talentontwikkeling
Op de EH leren jongeren meer over geloven, persoonlijke ontwikkeling, cultuur en maatschappij, intellectuele ontwikkeling, studievaardigheden en studie- en beroepskeuze. Dit leren de studenten onder andere door de Helvoirt retraite week en hun inzet bij Opwekking. Ook heeft iedere student een persoonlijke coach als tutor en zijn er veel tutorgroep gesprekken. Zo leren de studenten meer over henzelf, wie ze zijn en wat belangrijk voor hen is.

Ontmoeting
Het onderwijs van de EH is persoonlijk en richt zich op verbinding met jezelf, met God en met anderen. Zo gaan de tutorgroepen veel met elkaar in gesprek en leren de studenten omgaan met andersdenkenden. Ook organiseren we bijvoorbeeld generatiegesprekken, waarbij de studenten leren van ouderen en andersom.

Renske, student EH-Basisjaar: “De sfeer op de EH is heel verbindend! Op de EH kijken mensen naar je om, ze zijn er voor je. Je voelt je zeker welkom op de EH. Je leert andere studenten (en docenten) kennen, bouwt vriendschappen op en je deelt de nare en leuke dingen met elkaar. Daarnaast leer je enorm veel over maatschappelijke en persoonlijke onderwerpen zoals relaties, wie God is en wat jij kan betekenen in het Koninkrijk van God.”

MDT certificaat
Omdat de EH samenwerkt met MDT, ontvangen de studenten bij hun diplomering automatisch ook een MDT certificaat. Dit staat mooi op hun CV, omdat ze ermee aantonen dat ze verder kijken dan hun eigen belang en dat ze maatschappelijk betrokken zijn. Zo maken we samen maatschappelijke impact!

WhatsappInstagramNieuwsbrief