Skip navigation Menu

Missie en grondslag

Het onderwijs van de Evangelische Hogeschool richt zich op geloofstoerusting, persoonlijke ontwikkeling, oriëntatie op cultuur en maatschappij, intellectuele ontwikkeling, studievaardigheden en studie- en beroepskeuze.

De grondslag van de EH is de Bijbel, het onfeilbare, geïnspireerde Woord van God. In deze Heilige Schrift openbaart God Zijn scheppend en verlossend handelen in Jezus Christus vanaf het begin der wereld tot aan de voleinding. De Bijbel spreekt met absoluut gezag, zowel waar hij handelt over het heil, als waar hij spreekt over de geschiedenis, de kosmos en de natuur.
– Artikel 2 van de Statuten –

Onze missie is jongeren zo toe te rusten dat zij:

  • vanuit een persoonlijke, levende relatie met God zelfstandig en positief-kritisch als christen kunnen functioneren in studie, studentenleven, maatschappij en kerk;
  • op bijbelgetrouwe wijze hun houding en handelen kunnen bepalen binnen hun (wetenschappelijk) vakgebied en daarin hun verantwoordelijkheid kunnen nemen;
  • hun geloof en overtuigingen op een betrokken manier kunnen delen met hun omgeving.

Christelijke identiteit
Een belangrijke taak voor de EH is studenten helpen bij het ontwikkelen van een eigen christelijke identiteit. Op de EH leren studenten dat een relatie met God het hele leven kan doortrekken. Een andere taak van de school is om jongeren te leren op een goede manier hun geloof te delen. Religie is in, maar de belangstelling ervoor is vaak vrijblijvend en oppervlakkig. Studenten leren een duidelijk getuigenis te laten horen.

Geloof en wetenschap
We geloven dat Gods Woord zeggenschap heeft over alles wat geschapen is: dus ook over het terrein van de wetenschap. Het blijft, net als in de begintijd van de EH, belangrijk om duidelijk de status van wetenschap te laten zien. Studenten leren vooronderstellingen te onderscheiden en te zoeken naar de waarden die achter bepaalde standpunten liggen.

Ga naar vriendenvanEH.nl
WhatsappInstagramNieuwsbrief