Skip navigation Menu

Cursusprogramma

De cursus Persoonlijke Ontwikkeling is opgebouwd uit twee blokken. Het eerste blok loopt van week 38 t/m week 42, het tweede blok loopt van week 45 t/m week 49. Elke cursusdag worden er twee colleges gegeven: een op het gebied van Persoonlijk functioneren en een op het gebied van Geloofsleven.

Blok 1

Thema’s die op het gebied van persoonlijk functioneren aan de orde komen, zijn: Mensbeeld en zelfaanvaarding, Persoonlijkheid, Opvoeding en hechting, Assertiviteit en feedback, Jij en de ander. Op het gebied van geloofsleven gaan we in op hoe God zichzelf bekend maakt als de God die verbinding zoekt, en wat dat betekent voor onze identiteit en levenshouding: Volgeling zijn, Vertrouwen en Liefhebben.

Blok 2

Op het gebied van persoonlijk functioneren komen thema’s aan de orde als: Veranderen, Gods leiding in onze keuzes, Grenzen, Schuld en vergeving en Loslaten. De colleges over geloofsleven zijn praktisch van aard: het gaat om groeien in de vertrouwelijke omgang met God. Hoe is God in het leven van alledag te ontmoeten? Werken met Zin, Leven vanuit Gods rust. Ook gaan we met elkaar oefenen in verschillende manieren van Bijbellezen en Bidden.

Reflectie

Bij elk onderwerp zijn reflectievragen gegeven om zelf thuis uit te werken. Deze uitwerking kan ingeleverd worden bij de tutor om er feedback op te krijgen. Elke cursusdag eindigt met een bespreking in tutorgroepen waarin de stof wordt verwerkt, soms met behulp van praktische opdrachten. Deze besprekingen en de onderlinge contacten blijken heel waardevol te zijn voor het persoonlijk toepassen van de collegestof. Aan het eind van elk van beide blokken heeft de cursist naar aanleiding van de geschreven reflecties een persoonlijk gesprek met de tutor.

“De cursus is een hele ervaring! Je leest opeens andere dingen, je leert andere dingen en je spreekt met mensen uit andere geloofshoeken. Dat maakt het leuk, dat je van elkaar kunt leren.”

Vraag de infogids aan
AanmeldenWhatsappInstagramNieuwsbrief