Skip navigation Menu

Onderwijsprogramma

Het onderwijs is een mix van geloofstoerusting, persoonlijke ontwikkeling, maatschappij, studiehouding en –vaardigheden en studie- en beroepskeuze. Aan deze zaken werk je dan ook het gehele jaar via colleges, literatuur en opdrachten en hierin word je ook persoonlijk begeleid.

Wil je snel meer informatie over het EH-Basisjaar? Bekijk dan onderstaande video!

Vijf themablokken

Het programma wordt uitgewerkt in vijf grotere themablokken. In elk blok komen verschillende subthema’s aan bod, die worden behandeld door middel van colleges, literatuur, (groeps)opdrachten en
gesprekken. Binnen elk blok zijn er korte keuze- of verdiepingsprogramma’s.

BLOK 1 – WIE IS GOD EN WIE BEN JIJ?
In blok 1 ga je aan de slag met vragen als: wie ben ik? En: wie is God? Hoe heeft God het leven
bedoeld? Je krijgt beter zicht op je persoonlijkheid en je kwaliteiten. De colleges en literatuur die hierover worden aangeboden, zorgen voor een goede basis van waaruit je je verder kunt ontwikkelen.

BLOK 2 – KIND VAN JE TIJD
Blok 2 gaat over jouw plek in de samenleving. Hoe zit de maatschappij in elkaar en welke impact heeft
die op jou en de keuzes die je maakt? De colleges gaan onder andere over de belevingscultuur, media-
(gebruik), de consumptiemaatschappij en relaties en seksualiteit. Je bezint je op deze thema’s en leert
zelf gefundeerde keuzes te maken.

BLOK 3 – GODS KONINKRIJK EN NAVOLGING
De Bijbel roept ons op tot navolging van Jezus Christus, maar wat houdt dat in voor jou? Hoe
wil jij van betekenis zijn in deze wereld? Je krijgt bijvoorbeeld college over het Koninkrijk van
God, discipelschap, Gods leiding in je leven en over je roeping. Maar ook over maatschappelijke
verantwoordelijkheid en gerechtigheid. Naast de theoretische behandeling van deze thema’s, gaan
we zelf de handen uit de mouwen steken met een aantal praktijkopdrachten.

BLOK 4 – STAP IN JE TOEKOMST
In blok 4 komt de verhouding tussen geloof en wetenschap aan de orde. Hoe kun je op een
positieve manier christen-zijn in wetenschap en in de beroepspraktijk? Je wordt voorbereid op vragen
waar je in je vervolgopleiding mee te maken kunt krijgen en traint je argumentatievaardigheden. Daarnaast krijg je colleges over heel andere onderwerpen, zoals schuld en vergeving, ethiek en leven in
vertrouwen op God.

BLOK 5 – LEVENSKUNST
Hoe voorkom je dat je wordt geleefd en met alles en iedereen bezig bent, maar niet toekomt aan
jezelf en je relatie met God? Hoe kun jij genieten van het leven en verlangen naar een mooie toekomst? In blok 5 ga je hier heel concreet mee aan de slag. In dit blok maak je ook een eindopdracht, waarin je terugkijkt op de afgelopen tien maanden en je vastlegt wat je in dit Basisjaar hebt geleerd.

Persoonlijke begeleiding

De EH vindt jouw persoonlijke groei en ontwikkeling belangrijk. Daarom word je tijdens het EH-Basisjaar begeleid door een ervaren tutor. Je hebt regelmatig contact met je tutor én ook met je tutorgroep (een groep van ca. 10-12 studenten).

Wanneer je in een groep geplaatst wordt, houden we rekening met het niveau van de opleiding die je vóór de EH hebt gedaan én die je eventueel daarna gaat doen.

Studiekeuze

Een belangrijk onderdeel van het EH-Basisjaar is studiekeuze. Al vroeg in het jaar ga je daarmee aan de slag door antwoord te zoeken op vragen als: Wat typeert jou? Hoe maak jij keuzes? Welke kwaliteiten en interesses heb jij en wat zijn je valkuilen? Hoe studeer jij en is dat efficiënt? Ben je perfectionistisch of heb je last van faalangst? Hoe zien eventuele studies én werkvelden er werkelijk uit? Past een studie echt bij je persoonlijkheid? Met al deze kennis maak jij een goede studiekeuze die echt bij je past en bij wat jij belangrijk vindt.

Je wordt in je zoektocht geholpen door de decaan, je groepsgenoten en natuurlijk je tutor. Op die manier werk jij toe naar een studiekeuze die het beste bij jou past. Als je al weet wat je wilt gaan studeren dan is dit onderdeel handig om te checken of je een goede keuze hebt gemaakt.

Docenten

Je krijgt les van verschillende docenten en gastdocenten. Iedere docent heeft een eigen vakgebied, professionaliteit, expertise en achtergrond. Onze docenten komen uit verschillende kerkelijke richtingen.

AanmeldenWhatsappInstagramNieuwsbrief