Skip navigation Menu

Meest gestelde vragen

Wat is een tutorgroep?

In een tutorgroep breng je je concrete eigen (leer)ervaringen en vragen uit de praktijk mee en bespreek je opdrachten die je op je werk hebt uitgevoerd. Ook is dit de groep waar je het meest intensief mee optrekt, in deze groep zitten de mensen van wie en met wie je leert.

Is er een kamerlijst?

Ja, er is een kamerlijst. Die ontvang je na je aanmelding, op zijn vroegst in januari.

Op de lijst staan kamerverhuurders die graag EH-studenten in huis hebben. Wij verstrekken adressen, het is aan jou om zelf een kamer te regelen. De EH bemiddelt dus niet.

 

Wat is het verschil tussen het Basisjaar en Traject?

Het verschil tussen het EH-Traject en EH-Basisjaar is in eerste instantie de duur van de opleiding. Hoewel er overeenkomsten zijn tussen de opleidingen, kent elk een eigen dynamiek. Het EH-Basisjaar is een voltijdopleiding (van september tot juli). Het EH-Traject duurt vijf maanden (van februari tot juli) en kent drie lesdagen per week en is daarmee compacter en kent minder ‘verwerkingstijd’.

Het EH-Basisjaar is een voorbereidend jaar op een vervolgstudie aan het hbo of de universiteit. Het EH-Traject is opgezet voor studenten die zijn vastgelopen in hun studie of om een andere reden behoefte hebben aan een heroriëntatie.

Krijg ik een gratis ov-kaart?

Helaas pindakaas! Die krijg je niet.

Wat kun je doen om de reiskosten te drukken?

 • Heb je familie of vrienden in de buurt van Amersfoort wonen waar je twee nachten in de week kunt slapen?
 • Kun je samen reizen met andere studenten? Dat lukt nog niet in de eerste week, maar de praktijk leert dat studenten elkaar snel vinden.
 • Op kamers kan in sommige gevallen goedkoper zijn. Het is meteen een goede oefening voor zelfstandigheid.

Kun je het programma ook online volgen?

Nee, dat kan niet. In coronatijd hebben we ervaren dat online lessen zowel voor jou als de docent heel veel beperkingen heeft. Wij gaan voor live-lessen en contact.

Als er weer een lockdown komt (waar we niet vanuit gaan), zijn we in staat om direct om te schakelen naar een online programma.

Zijn er ook vakanties?

Gelukkig wel! We hanteren de schoolvakanties van Midden-Nederland. In de jaarplanning die je krijgt vind je de precieze data van die vakanties.

Hoe ziet een lesdag eruit?

Wat doet de EH aan studiekeuzebegeleiding?

Hoe christelijk is het?

Een tussenjaar op de EH: is dat een jaar van rust?

De tijd is kostbaar, het is een intensief jaar. De EH is wel een soort ‘pas op de plaats’ om je eigen ontwikkelingen te doordenken en je te verdiepen. Maar het is op de EH anders uitgedaagd worden en soms ook hard werken. Je kunt de EH, wat dat betreft, heel moeilijk vergelijken met het middelbaar onderwijs. Je krijgt veel denkstof aangeboden, je leert om te reflecteren en ook om verbanden te leggen en je leert vooral ook om je eigen zaken goed te overzien en te regelen. Belangrijke competenties die je in het hoger onderwijs heel goed kunt gebruiken.

Hoe ziet een lesdag er uit? Tot hoe laat duren de lessen?

Je krijgt colleges van 9.00 tot 14.30 uur of 16.15 uur. Daarna werk je nog in groepjes aan opdrachten. Vaak ben je wel tot ca. 17.00 uur op school bezig. Je krijgt elke week een thema aangeboden met bijbehorende themacolleges. Dit komt erop neer dat je bijna dagelijks een themacollege krijgt, bijvoorbeeld over de multiculturele samenleving; de rol van media; ontstaan van de Bijbel; navolging van Jezus; apologetiek; enz. Ook heb je elke week colleges rondom persoonlijke ontwikkeling en denken we na over hoe je bent in groepen, je jezelf verbind met anderen, hoe je omgaat met schuld en vergeving, enz. Soms krijg je ook colleges over praktische dingen als leren presenteren en leren omgaan met perfectionisme of juist met ongedisciplineerdheid. In het Basisjaar begin je op maandag om 11.00 uur, op vrijdag duren de colleges tot maximaal 14.30 uur.

Hoe christelijk is de EH?

De EH wil jou toerusten om als christen in de samenleving te staan. De verschillende thema’s daarover worden belicht vanuit Bijbels perspectief. De Bijbel gaat elke dag open.

Daarbij zien wij de Bijbel als het betrouwbare Woord van God Zelf. Dat wil niet zeggen dat je alles al zeker moet weten of dat je geen twijfels mag hebben. Kom vooral als je veel vragen hebt. Dan gaan we samen graag een verdiepende en eerlijke zoektocht aan, waarbij jijzelf uiteindelijk keuzes maakt.

Hoe gaan jullie om met verschillen tussen kerken en geloofsbeleving

Niet: wegwerken, maar: ermee werken. We willen iets doen met die verschillen door vragen te stellen als: Wat kan ik van jou leren? Wat kan jij van mij leren? Wat kunnen we samen van Jezus leren?

Wat doet de EH aan studiekeuzebegeleiding

Op de EH is er veel onderwijs over wie jij bent, welke kwaliteiten je hebt, welke uitdagingen daarbij passen, welk niveau je werkelijk hebt en waarom je bent zoals je bent. Met die informatie ga je kijken welke richting daarbij past. Het vervolg moet dus passen bij je gaven en capaciteiten, maar ook bij je persoonlijkheid.

Wat als mensen hun studiekeuze al hebben gemaakt? Het kan nooit kwaad daar nog eens kritisch naar te kijken en die keuze ook met argumenten te onderbouwen. Bovendien geeft het onderwijsprogramma je ook een goed beeld van de ontwikkelingen in de diverse vakgebieden en dat brengt wellicht nieuwe ideeën.

Welke voor- en nadelen zitten er aan een EH-studie?

Voordelen:

 • En EH student is beter voorbereid op studeren (gewend aan studiedruk en studielast, grote stukken leesstof en samenwerken in een groep);
 • Een EH-student staat geestelijk sterker in zijn/haar schoenen;
 • Een EH-student heeft lange tijd persoonlijke begeleiding ontvangen van tutoren;
 • De EH is een kleine, overzichtelijke school.

‘Nadelen’:

 • Een EH-jaar is geen jaar om even uit te rusten. Er wordt echt inzet gevraagd en je moet je ervan bewust zijn op een school te zitten waar veel met de Bijbel wordt gewerkt. Je moet jezelf ook ter discussie willen stellen. Een andere overweging kunnen de kosten zijn.

Doen studenten het in een vervolgstudie ook beter?

Ja! Je weet beter waar je aan begint, want je kent je eigen kwaliteiten en valkuilen beter en kunt hier woorden aan geven. Ook is er meer gewenning aan het op kamers wonen en studeren op hbo-niveau (van reflecteren tot het correct maken van literatuurlijsten; het hebben van overzicht en eigen verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en je werk). Het percentage van oud-EH-studenten dat stopt met zijn studie ligt beduidend lager dan het landelijk gemiddelde. Voor het eerste jaar is dat 3% tegenover 27 %.

EH-opvang voor mensen die niet weten wat ze willen?

Nee, de EH is juist een school waar jongeren aan de slag willen met het oog op de toekomst. Het is een bewuste keuze, een bewuste investering in groei. De EH-student is daarom gemotiveerd om het lesprogramma te volgen.

Hoeveel studenten studeren er aan de EH?

De EH kent diverse opleidingen: het EH-Basisjaar (voltijd, van september tot juli) en het EH-Traject (deeltijd, van februari tot juli), de M-Route (10 dagen van september tot januari; voor mbo’ers met niveau 2 en 3). Jaarlijks kent het EH-Basisjaar zo’n 130 studenten en het EH-Traject gemiddeld rond de 60 studenten. De M-Route kent een kleine (maar hechte) groep deelnemers.

Waarom zou ik de EH doen?

 1. ontdek wat je gelooft en wat dat betekent
 2. leer jezelf beter kennen
 3. bezin op maatschappelijke thema’s
 4. leer om gemotiveerde keuzes te maken
 5. ontdek welke studie bij jou past
 6. denk na over wetenschap en geloof
 7. leer (zelfstandig) en efficiënt te studeren
 8. denk na over je toekomst
 9. profiteer van persoonlijke coaching en begeleiding
 10. leer welke kwaliteiten je hebt
 11. word anders uitgedaagd
 12. leer luisteren naar Gods stem
 13. ontdek je roeping
 14. leer verantwoordelijkheden hanteren

Hoe werkt de toelating? Is er kans dat je afgewezen wordt?

We willen je graag van tevoren wat beter leren kennen, ook met het oog op de groepsindeling en de nodige persoonlijke begeleiding; vandaar dat je een startdocument moet schrijven om je aan te melden. Het is goed om daar even de tijd voor te nemen en het is een mooie mogelijkheid om alvast eens te wennen aan wat meer persoonlijk-gerichte vragen.

Er wordt niet vaak iemand afgewezen, maar soms komt dat wel voor als we denken dat de EH echt niet de geschikte plaats voor iemand is. We bespreken dat dan altijd met de student zelf. Het kan zijn dat jij dingen van de EH verwacht die wij niet kunnen bieden (psychiatrische hulpverlening bijvoorbeeld) en dan is het beter om dat vooraf duidelijk te hebben. We helpen, maar zijn geen psychologen.

Ik ben gezakt voor mijn havo/vwo. Kan ik het EH-Basisjaar doen?

Ja, maar het moet wel je intentie zijn om in het basisjaar je diploma te halen. Heb je al bedacht hoe je aan een diploma gaat komen? Realiseer je dat het EH-Basisjaar geen toegangsbewijs is voor een hbo-opleiding. We verwachten dat je zelf regelt dat je een certificaat kunt halen, via ROC Midden Nederland of via je eigen woonplaats. Meer dan één certificaat halen naast je EH-opleiding  is niet reëel, gezien de werklast van het EH-Basisjaar. De ervaring is dat het nog best een klus is om een certificaat te proberen te halen naast de EH. Denk je dat je nu de discipline wel kunt opbrengen, ook al was dat moeilijk in je examenjaar? Of (als het niet aan discipline lag): heb je wel het niveau om dit aan te kunnen?

Ik ben al bezig of klaar met een vervolgstudie. Kan ik dan ook het Basisjaar of het Traject doen?

Ja, veel studenten ontdekken tijdens of na hun studie in het hoger- en wetenschappelijk onderwijs dat ze baat zouden hebben bij een goede doordenking van de zin van het leven, van bestemming en roeping. Het ‘Is dit nu alles..?’- idee/-gevoel kan het idee stimuleren om tijd te investeren in het opdoen van inzichten over de werkelijke bedoeling van aarde, mens, cultuur, etc. We hebben elk jaar wel studenten die klaar of bezig zijn met hun vervolgstudie. In beide gevallen ben je meer dan welkom!

Welke studielast mag je verwachten?

Het EH-Basisjaar is een voltijdopleiding en op jaarbasis is de studielast vergelijkbaar met die op hbo-scholen en universiteiten (ca. 40 uur per week, incl. zelfstudie en het maken van opdrachten). Het EH-Traject kent drie lesdagen per week, en daarnaast ca. 8 uur aan voorbereiding, zelfstudie en het maken van opdrachten. De studiebelasting van deze opleiding is ca. 30 uur per week.

Wat kost een kamer in Amersfoort?

Ongeveer 200 euro per maand.

Is er een kamerlijst?

De EH beschikt over een lijst met personen die een ruimte aanbieden voor studenten die het Basisjaar of Traject gaan volgen. Deze lijst krijg je nadat je je hebt aangemeld. Voor het Basisjaar is die lijst half juni beschikbaar. Voor het EH-Traject ligt dat rond december. Alle nieuwe studenten krijgen de kamerlijst tegelijk; dat vinden we het eerlijkst. De EH bemiddelt niet tussen de verhuurder en student.

Krijg ik ook een OV-jaarkaart?

Nee, helaas. Omdat de EH geen erkende opleiding is, ontvangt zij geen subsidie van de overheid. Dit betekent overigens absoluut niet dat de overheid een tussenjaar niks vindt, sterker nog: zij juicht dit van harte toe, maar financiert het niet. Je krijgt dus geen OV-jaarkaart of OV-reisproduct.

Kan ik ook boeken overnemen / 2e hands kopen?

Dat is beperkt mogelijk. Je kunt een briefje op het prikbord van de EH laten hangen door te mailen naar info@eh.nl, maar veel studenten willen hun boeken niet verkopen. Verder is het goed om te weten dat je de benodigde boeken via de EH kunt aanschaffen. Bij aanmelding krijg je een bestellijst toegestuurd. Jij bestelt en de boeken staan dan op de EH voor je klaar als je hier start.

Is het nodig om een laptop aan te schaffen?

Op de EH werken we schermvrij. Dat betekent dat er tijdens onderwijsactiviteiten geen laptops, smartphones of wat dan ook gebruikt worden. Zo word je minder snel afgeleid en leer je beter te concentreren. In de colleges maak je aantekeningen via pen en papier. Die aantekeningen werk je later uit. Voor het uitwerken van je opdrachten heb je wel een computer nodig. Vanuit de EH krijg je toegang tot de werkdocumenten en je krijgt een EH-mailaccount. Een laptop is daarbij dus wel heel handig. NB: neem geen Chromebook, de ervaringen daarmee zijn niet positief.

WhatsappInstagramNieuwsbrief