Skip navigation Menu

Onderwijsprogramma

In het onderwijsprogramma staan geloofstoerusting, persoonlijke ontwikkeling, oriëntatie op de maatschappij, studievaardigheden en studie- en beroepskeuze centraal. Door met deze thema’s aan de slag te gaan leer je jezelf beter kennen, verdiep je jouw relatie met God en ontdek je hoe je Hem kunt betrekken bij de keuzes die je gaat maken. Daardoor sta je als christen steviger in het leven! Aan deze zaken werk je dan ook vanaf het begin tot het einde via colleges, literatuur en opdrachten en hierin word je ook persoonlijk begeleid. Het EH-Traject bestaat uit drie collegeblokken van elk zes weken en elk blok heeft een eigen thema.

Blok 1: Blik op jezelf en God

In blok 1 ga je aan de slag met vragen als: wie ben ik? En: wie is God? De colleges en literatuur, waarin deze vragen behandeld worden, zorgen voor een goede basis van waaruit je je verder kunt ontwikkelen. Je krijgt dus beter zicht op je persoonlijkheid, karakter en kwaliteiten. Het is tevens het startpunt voor je studie- of beroepskeuzeproces.

Blok 2: Blik op de maatschappij

In het tweede blok staat jouw plek in de samenleving centraal: hoe zit de maatschappij in elkaar en welke impact heeft die op jou en de keuzes die je maakt? De colleges gaan onder andere over media(gebruik), de consumptiemaatschappij, relaties en seksualiteit. Op de EH bezin jij je dus op allerlei maatschappelijke thema’s en leer je om daar zelf gemotiveerde keuzes in te maken.

Blok 3: Blik op het Koninkrijk

Hoe ga jij als christen je plek innemen in de wereld? Hoe kun jij vanuit het geloof een hoopvolle bijdrage leveren aan jouw omgeving? Je krijgt te maken met thema’s als discipelschap, maatschappelijke verantwoordelijkheid en gerechtigheid en je bezint je onder andere op de rol van de kerk voor deze wereld. In dit blok rond je ook het studie- of beroepskeuzeproces af, zodat je goed voorbereid en gemotiveerd de volgende stap in je toekomst kunt zetten.

Tutoraat

Je wordt ingedeeld in een tutorgroep (circa 12-14 studenten). Samen met hen werk je aan opdrachten en bespreek je de colleges. De groep wordt begeleid door een tutor, met hem/haar voer je regelmatig persoonlijke gesprekken over de lesstof en over jouw ontwikkeling. Tijdens het EH-Traject kun je dus profiteren van persoonlijke coaching en begeleiding!

Hoe ziet een lesdag eruit?

De lessen en andere activiteiten vinden plaats op drie dagen in de week: dinsdag, woensdag en donderdag. Die drie dagen ben je van 9.00 tot circa 16.30 uur op school bezig. Een lesdag kent meestal twee hoorcolleges. Deze worden onder andere afgewisseld met een aantal praktische vakken en groepswerk.
Je moet er rekening mee houden dat het Traject je circa 30 uur per week kost, inclusief het maken van opdrachten en het lezen van literatuur.

Studie- en beroepskeuze

Een belangrijk onderdeel van het Traject is de oriëntatie op studie- en beroepskeuze. Vanaf het begin ga je daarmee aan de slag door antwoorden te zoeken op vragen als: Wat typeert jou? Wat zijn jouw uitdagingen en drijfveren, vaardigheden en waarden? Hoe maak jij keuzes? Welke kwaliteiten en interesses heb jij en wat zijn je valkuilen? Hoe studeer jij en is dat efficiënt? Ben je een dromer, denker of doener? Ben je perfectionistisch en/of heb je last van faalangst? Hoe zien eventuele studies en werkvelden er werkelijk uit? Past een studie echt bij je persoonlijkheid? Op die manier werk jij toe naar een keuze die het beste bij jou past. Je wordt in je zoektocht ook ondersteund door een decaan.

AanmeldenWhatsappInstagramNieuwsbrief