Skip navigation Menu

Geschiedenis

Begin 1977 wordt de Stichting Evangelische Hogeschool in het leven geroepen door een viertal mannen: Koos van Delden, Willem Glashouwer jr., Frits Kerkhof en Willem Ouweneel. Op 5 september van dat jaar wordt het eerste academisch jaar geopend. Zo’n 30 studenten namen deel aan het EH-Basisjaar.

Journalistiek
In 1979 begint de EH met een tweejarige opleiding journalistiek (ESJ) waaraan in 1982 een lerarenopleiding geschiedenis en economie wordt toegevoegd.
Als in 1990 de EH het gebouw aan de Drentsestraat in Amersfoort betrekt, krijgt de EH te kampen met interne spanningen rond de uitbouw naar een christelijke universiteit. Na een crisis in 1991 wordt de lerarenopleiding ondergebracht bij Hogeschool de Driestar. In 1995 wordt de opleiding journalistiek ondergebracht bij Christelijke Hogeschool De Vijverberg-Felua (nu CHE) en wordt een hbo-opleiding van 4 jaar.

Hervorming onderwijs
In 1995 wordt een nieuw stelsel van studiefinanciering geïntroduceerd. De lesweek wordt teruggebracht naar vier dagen zodat studenten met behulp van een bijbaantje hun studie kunnen bekostigen.
In 2002 viert de EH haar 25-jarig bestaan. De school werkt aan een grondige hervorming van het onderwijsprogramma wat in het 26e basisjaar wordt ingevoerd. Het aantal studenten is inmiddels gegroeid naar 115. Het onderwijs wordt aangeboden als dagopleiding, vijf dagen in de week.

EH-Traject
Eind januari 2006 komt er een tweede opleiding: het EH-Traject. Deze vijf maanden durende opleiding is bedoeld voor mensen die tijdens de propedeuse van hbo of universiteit stoppen met hun opleiding, of na een periode van werken of backpacken zich willen voorbereiden op een vervolgstudie. Het eerste jaar kende 91 studenten, het EH-Basisjaar had inmiddels 165 leerlingen.

Cursus Persoonlijke ontwikkeling
In 2007 wordt een onderwijsprogramma voor volwassen ontwikkeld en in september dat jaar gaat deze van start: de cursus Persoonlijke ontwikkeling.

Niet gesubsidieerd
De Evangelische Hogeschool ontvangt vanwege haar bijzondere, vormende onderwijs geen overheidssubsidie. Voor haar bestaan is de EH sinds oprichting volledig afhankelijk van giften.
Momenteel studeren er jaarlijks 200-300 jongeren aan de Evangelische Hogeschool.

Ga naar vriendenvanEH.nl
WhatsappInstagramNieuwsbrief