Skip navigation Menu

Toelichting stap 5 aanmelding Studiekeuze

Deze stap gaat over de financiële afhandeling van jouw aanmelding.
Daarbij onderscheiden we

  • de onderwijskosten:
    die mogen door jouzelf, een van je ouders, of derden (bijvoorbeeld een werkgever) worden voldaan;
  • de bijkomende kosten zoals het Inschrijfgeld en de kosten voor studieboeken (die je via de EH kunt bestellen):
    die moet je als student zelf voldoen.

Om deze stap te kunnen voltooien heb je nodig:

  • indien ouders of een derde betalen: een door de rekeninghouder ondertekende machtiging voor het afschrijven van de onderwijskosten.
WhatsappInstagramNieuwsbrief