Skip navigation Menu

Machtigen

De betaling van de onderwijskosten (collegegeld, blokboekvergoeding en print/kopieerbijdrage) en de bijkomende kosten (het inschrijfgeld en evt. boeken) gebeurt via een machtiging aan de Evangelische Hogeschool.

Het meest praktische is dat de betaling van deze bedragen via jouw eigen rekening verloopt.
De betaling van de bijkomende kosten gaat altijd van je eigen rekening, maar de betaling van de onderwijskosten kan van jouw eigen rekening of van de rekening van iemand anders (ouder of anders).

Het inzenden van het aanmeldformulier betekent ook dat je de Stichting Evangelische Hogeschool toestemming geeft om incasso-opdrachten te sturen naar je bank om de bijkomende kosten en als je dat hebt aangegeven ook de de onderwijskosten, van je rekening af te schrijven.

Een machtigingsformulier is alleen nodig als de onderwijskosten door een ander dan de student zelf worden betaald.

In dat geval dien je het machtigingsformulier te downloaden en in te vullen. Zorg er voor dat de desbetreffende rekeninghouder dit formulier ondertekent voordat je het upload in het aanvraagformulier.

Je moet dat getekende formulier opslaan en in het aanmeldingsformulier invoeren wanneer daar om wordt gevraagd.

WhatsappInstagramNieuwsbrief