Skip navigation Menu

Nieuws

12 oktober 2022

Biografie Paulien Zeeman

Ik ben opgeleid tot ergotherapeute en heb dat een paar jaar gedaan. Daarna heb ik een Bijbelschool gevolgd in Zwitserland, waarna ik een jaar gewerkt heb in Thailand in een vluchtelingenkamp onder Cambodjaanse vluchtelingen die de Holocaust van Pol Pot overleefd hadden.

In Zuidoost-Azië ontdekte ik hoe weinig mensen het evangelie gehoord hadden en werd ik geraakt door het onrecht daarvan: wij kunnen dit op zondag twee keer per dag horen, terwijl daar mensen in geestelijke duisternis leven en de naam van Jezus niet eens aan kunnen roepen. Romeinen 10:14 sprak mij aan: “En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben?”
Om die reden heb ik 6 jaar lang in Hong Kong gewoond en door Azië gereisd met teams van jonge mensen van Jeugd met een Opdracht en het Evangelie aan honderdduizenden mensen kunnen brengen en velen tot geloof in de Here Jezus zien komen.
Daarna riep God mij terug naar Europa om deel uit te maken van de vernieuwing van de kerken; dit mocht ik op vele manieren meemaken – als TV presentatrice bij de EO, als teamlid van het leidersteam van een Vineyard gemeente, als spreker in het land bij vrouwen- en studentengroepen en bij New Wine.
Op latere leeftijd heb ik nog een master behaald in Christelijke Filosofie aan de VU- Amsterdam (Christian Studies of Science & Society) waarna ik les gegeven heb in de ethiek op de CHE.

De EH spreekt mij aan omdat jonge mensen geholpen worden hun weg te vinden in het geloof, in hun persoonlijke groei, in de best lastige fase die de leeftijd van 18-19 jaar is. Het feit dat hier ook aan groepsvorming en andere aspecten van hun ontwikkeling gewerkt wordt, is bijzonder.
Ik ervaar dat ik hier op mijn plek ben met de passie die ik heb voor jongeren met levens- en geloofsvragen en dat mijn ervaring en wat ik persoonlijk heb mogen leren van God, van waarde mag zijn voor hen.

Ik ben nu voor het achtste jaar tutor en docent. Ik geef les in ethiek en onderwerpen als roeping, kracht in zwakheid, perfectionisme en man/vrouw relaties.
Ik vind het bijzonder dat de studenten hier zoveel persoonlijke aandacht en begeleiding krijgen; als tutor ben je nauw betrokken op iedere student. Ook is het groepsproces- en de vorming heel waardevol en is de EH een plek waar studenten herstel, bevestiging en groei ervaren. Studenten betekenen ook heel veel voor elkaar.
Ik zie in de loop van het jaar dat Gods liefde en aanwezigheid een realiteit wordt in hun leven en dat er veel in beweging komt in hun leven met God.

11 oktober 2022

Biografie Rachel Scholte

Soms kom je op plekken waar alles bij elkaar komt… Een aantal jaar geleden werd ik gevraagd om lessen presentatie te geven in het Basisjaar. Op het moment dat ik een voet over de drempel van de EH zette, merkte ik dat wat hier gebeurde er echt toe deed. Jong volwassenen die echt gezien worden, creativiteit die wordt benut en zelfs bij een vak als presenteren gaat het niet alleen om technieken, maar om de hele persoon. Wat is je levensverhaal, hoe presenteer je jezelf als christen en hoe geef je door het prachtige wat je ontvangen hebt? Hier moest ik meer van weten…


Heel wat jaren als teamcoach/manager in de ouderenzorg en jeugdgezondheidzorg leerden mij hoe dynamisch en geweldig interessant mensen zijn, zeker als ze zich in groepen bevinden. Juist op die plek word je geconfronteerd met jezelf en groei je zo. En op plekken waar mensen werken, zie je met elkaar het resultaat van de interventies. Het liefst zou ik elke week teamsessies geven waar je als mens in je werk leert, leeft en gelooft. Daar was het weer, de interesse die van jongs af aan al aanwezig is. Hoe zitten mensen in elkaar, hoe zijn we gemaakt en bedoeld, hoe gedragen we ons, welke invloed heeft dat op de groep en hoe verander je dat? Vragen die tijdens mijn studie gezondheidswetenschappen ruimschoots aan de orde kwamen. Na een aantal jaren volgestopt te zijn met kennis over gedrag en gedragsverandering, dacht ik behoorlijk goed te weten hoe ik zelf dit leven mocht leven en zelfs anderen daarbij kon helpen. Niks bleek minder waar. In een periode van 3 jonge kindjes, een drukke baan en een haperende gezondheid begonnen alle mooie theorieën en modellen te schudden. In al deze theorieën ontbrak namelijk het belangrijkste stuk, de bron, de basis. De Maker van dit alles. Het duurde heel wat jaren voordat deze basis ook mijn basis werd. Om hier niet alleen in te pelgrimeren heb ik in 2011 PureColor opgericht. Een platform voor vrouwen om samen onderweg te gaan d.m.v. trainingen en persoonlijke coaching om te ontdekken wie God is en hoe Hij naar ons kijkt. Vanuit die liefde te leven en te werken, te zorgen en te ontvangen. Het is een voorrecht om deze ervaringen in te zetten op een plek waar studenten met hun eigen zoektocht binnenkomen en samen onderweg gaan. Een plek waar ik een instrument mag zijn, maar misschien nog wel meer een medepelgrim, vanuit die ene belangrijke Basis. Een Basis waar alles samenkomt.

16 september 2022

Goede moed

Openingstoespraak EH-Basisjaar 2022-2023 door Anne van Olst

Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat’.

Jozua 1:9 (HSV)

We zijn deze week gestart met een nieuwe groep studenten aan het 46ste EH-Basisjaar. Sommigen gingen met goede moed de drempel over om nieuwe ervaringen op te doen. Velen gingen de drempel eerder schuchter over. Wat staat er te gebeuren, wie ga ik allemaal ontmoeten? Kennismaken met zo veel nieuwe mensen vraagt veel. Nieuwe groepsprocessen zijn spannend. Daarvoor openstaan vraagt moed.

En dat is nog maar het begin. Want in het Basisjaar ga je jezelf tegenkomen, reflecteer je op wie je bent, leer je jezelf kennen, reflecteer je op het geloof en leven. Leren is ook gevormd worden, dat doe je zelf en dat gebeurt met je. Je kunt bij de ingang van de EH wel wat moed gebruiken. ‘Durf stil te staan om verder te komen’, staat op een van de posters die in het EH-gebouw hangen. Er is moed voor nodig om niet zo snel mogelijk een vervolgopleiding te beginnen en af te ronden, maar om de tijd te nemen om te investeren in een goed fundament voor je leven.

Het is goed om bemoedigd te worden. Misschien word jij ook wel eens bemoedigd: ‘Het valt wel mee, het komt wel goed’, of: ‘je kunt het!’. Is dat een goede bemoediging? Jazeker. Maar ik wil jullie wijzen op iets veel mooiers! Een bemoediging van Boven, van God. God zegt niet: ‘Het valt wel mee’, al zal het vast ook wel meevallen. Hij zegt ook niet: ‘Je kunt het!’. Maar Hij zegt: ‘Ik ben er bij. Als je op Mij vertrouwt, in Mij gelooft, dan kun je met goede moed verder. Echt!

Jozua had zeker bemoediging nodig. Hij staat in Jozua 1 aan het begin van een immense opdracht. Hij draaide al wel een tijdje mee in de schaduw van Mozes, was al bij de leiding van het volk Israël betrokken, maar nu moet hij zelf naar voren treden, uit de schaduw. Mozes is gestorven en Jozua is zijn opvolger. Dat is nogal wat. Aan het einde van Deuteronomium staat dat er na Mozes niemand meer geweest is die God kende van aangezicht tot aangezicht (Deut. 34:10). Nu moet Jozua naar voren stappen om het volk het beloofde land in te gaan leiden. Hij moet verantwoordelijkheid nemen. Hij kan niet meer doorverwijzen naar Mozes als het lastig wordt. Jozua moet het nu zelf gaan doen.

De taak is niet klein. Hij moet de Jordaan oversteken (Jozua 1:2) en dat is met de vrouwen, de kinderen en het vee al een hele uitdaging. En dan kun je ook niet meer terug! Herken je dat gevoel? Dan is het echt begonnen. Dan moet het gaan gebeuren. Het kan zo fijn zijn om ergens een achterdeurtje te zien: als het niet meer lukt, kan ik altijd nog stoppen. Maar de Jordaan zal zich weer sluiten en dan moet het echt gaan gebeuren. Jozua ontvangt van God een geweldige belofte. Elke plek waar hij zijn voet zal zetten heeft God aan hem gegeven (Jozua 1:3), maar je moet die stap wel zetten. Het land heet dan wel mooi het ‘beloofde land’ maar het moet toch ingenomen worden en de Hethieten (Jozua 1:4) zitten niet op de Israëlieten te wachten. De herhaalde bemoediging die God geeft, laat zien hoe hard Jozua die nodig heeft. Jozua is niet iemand die zegt: ‘Dat doe ik wel even.’

Hoe is dat bij jou? Heb jij ook bemoediging nodig? Die heb je zeker nodig. Ook als je op dit moment geen drempels ziet of tegenslagen ondervindt. Je hebt bemoediging nodig.

Elke christen heeft bemoediging nodig, want het vraagt moed om christen te zijn. Dat is altijd al zo geweest, maar zeker ook in onze tijd. Je moet als christen vaak tegen de stroom in om koers te houden op Gods Koninkrijk. Jezus volgen gaat gepaard met kruis dragen. Christen zijn is geen picknick in het park, integendeel.

De Evangelische Hogeschool is een heerlijke plaats. Het wonderlijke van de EH is dat het tegelijk een oase kan zijn waar je rust vindt en een plaats waar je stevig door elkaar geschud wordt met vragen als: ‘Waar zit je hart?’. Rust en uitdaging gaan hand in hand. Er is zeker moed nodig om aan dit jaar te beginnen. Veel studenten zijn hard bezig met de vraag wat God met hun leven wil. En die vraag moet beantwoord worden in dit EH-Basisjaar!

God zegt niet: ‘Het valt wel mee’, en al zeker niet: ‘Je kunt het’. Hij zegt niet tegen Jozua: ‘Je hebt nu aardig de kunst kunnen afkijken. Je bent inmiddels een goed strateeg en je kunt je mannetje staan.’ Hij zegt: ‘Ik ben er.’ Dat is ook Zijn Naam: ‘Ik ben Die Ik ben’, ‘Ik zal er zijn’. Daarom kan Jozua straks de Jordaan oversteken en de strijd aangaan. De opdracht is menselijk gezien veel te groot, maar hoe veel tegenkrachten hij ook zal ervaren, hij heeft de wind van Gods belofte in de rug. Elke plaats waar hij zijn voet zal zetten, zo belooft God, is al aan hem gegeven. Ja, het is vijandelijk gebied en zonder slag of stoot zal het niet gaan, maar is het van Mij, zegt God, en Ik heb het je gegeven. Jozua staat er nog helemaal voor, maar voor God is het al gedaan. Niemand zal tegenover jou kunnen standhouden, Jozua (Jozua 1:5).

Wees sterk en moedig (Jozua 1:6)! Dat is zelfs een opdracht. Ga in geloof, niet in ongeloof. Het is zo begrijpelijk dat je tegen dingen opziet, maar het is ook goed om jezelf af te vragen of je wel op God vertrouwt. Zei de Heere Jezus niet tegen zijn discipelen: ‘Waarom bent u angstig, kleingelovigen?’ (Mattheüs 8:26). Leef bij de belofte van God, en niet bij alles wat er zou kunnen misgaan. Leg alles wat je bezighoudt in gebed voor God neer, ook de alledaagse dingen, en ga in geloof. Zonder geloof kom je niet in beweging. Stel dat Jozua de Jordaan niet was overgegaan en zich niet zou hebben laten bemoedigen door Gods beloften, dan waren de muren van Jericho niet gevallen. Zonder in geloof te gaan, zul je Gods machtige daden niet zien. Wees sterk en moedig, niet omdat jij zo sterk bent, maar omdat God belooft erbij te zijn. Dát maakt het verschil.

‘Heb Ik het u niet geboden?’, zegt God tegen Jozua (Jozua 1:9). Denk aan Wie het tegen je zegt. De almachtige, eeuwige God. Die God Die alle dingen in Zijn hand heeft. Hij is vol van genade. Hij is de Vader van onze Heere Jezus Christus. Denk aan Zijn trouw en goedheid!

Hoe dan?! Je kunt je voorstellen dat Jozua gedacht heeft: mooi, zo’n belofte, maar hoe dan? Wat moet ik dan doen? God wijst Jozua de weg. Hij moet niet een groot strateeg zijn die met militaire plannen Jericho op de knieën krijgt, maar hij moet een liefhebber zijn van Gods Woord, van Gods wil, van Zijn geboden. De goede leider van Gods volk leeft in diepe afhankelijkheid van God. En straks gehoorzaamt Jozua als God hem zegt dat Jericho zal vallen door het lopen van rondjes om de stad en door te juichen in geloof nog voordat er een barst in de muren zit. Niet Jozua’s slimme plannen, maar het gehoorzamen van God geeft de overwinning.

Het is de bedoeling dat studenten veel leren op de EH. Dat is ook echt één van onze doelen: vormen en toerusten, zodat jongeren na dit jaar klaar zijn voor het vervolg. Maar bij die vorming hoort ook dat je als student diep afhankelijk bent. Het doel is niet dat je het geloof onder de knie krijgt, maar dat je weet bij Wie je het zoeken kunt en je ook weet in Wie je gelooft (zie 2 Timotheüs 1:12).

Je mag gaan in vertrouwen. Elk plekje waar je je voet zet, is jou gegeven. Wist je dat dit ook vandaag nog geldt? Wij hoeven geen land in te nemen zoals Jozua. Maar de Heere Jezus heeft wel gezegd: ‘Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven’ (Mattheüs 5:5). Elke plekje is al gegeven aan wie gelooft. Je leeft op aarde als vreemdeling en volgeling. Het lijkt alsof geen enkel plekje voor jou is. Maar wie gelooft zal de aarde beërven. Leef bij het Woord van God, leef bij Zijn belofte, en je hebt alle reden om met goede moed in het leven te staan.

140 studenten begonnen aan het EH-Basisjaar. Tijdens de jaaropening traden zij op als EH-koor.

15 september 2022

Meld je aan voor dit symposium: Een toekomst voor jongeren!

U bent van harte uitgenodigd voor het symposium ‘Een toekomst voor jongeren!’ op donderdag 3 november te Amersfoort-Kruispunt. Een symposium voor jongeren en ouderen, voor studenten en oud-studenten. Dit symposium biedt hoop en perspectief!

Dit zeggen de sprekers over hun bijdrage aan het symposium:

Evert Jan Ouweneel: “De veelheid van wat er allemaal speelt op mondiaal, landelijk en persoonlijk niveau, maakt dat mensen ronddobberen in betekenisloosheid in een tijd die vraagt om duidelijkheid en keuzes. Het lijkt wel of we spiritueel sprakeloos zijn geworden. Wat kunnen we hier mee?”

Robert Doornenbal: “Waarom stelt iedereen zich deze vraag: ‘Waarom ben ik voortdurend met mezelf bezig?’. Ik denk dat dit onder andere het effect is van een waardensysteem dat we als vanzelf inademen. Je moet jezelf vermarkten, de meest authentieke en originele versie van jezelf zijn, is de (ondraaglijke) claim. Daar wil ik met jou over nadenken.”

Els van Dijk: “Hoe moeten we omgaan met ons dobberen in betekenisloosheid? Of met het gebukt gaan onder een claim die niet alleen onze draagkracht te boven gaat, maar voorbijgaat aan de kern van ons menszijn? In ieder geval niet door de weg van terugtrekken in je eigen bubbel (cocooning), maar vanuit het thuis zijn bij God betekenisvol leven en met hoop naar de toekomst kijken. Ik kijk uit naar uw komst.”

Van harte welkom!

Datum: donderdag 3 november
14.30u-16.30u symposium
16.30u-18.00u afscheidsreceptie

Locatie: Kruispunt Vathorst
Terschellingkade 22 Amersfoort 
Naast station Amersfoort-Vathorst

8 september 2022

142 studenten zijn gestart aan hun tussenjaar van de EH

Vanaf 1 september 2022 is Anne van Olst de nieuwe directeur van de Evangelische Hogeschool in Amersfoort. Van Olst (44) volgt daarmee Els van Dijk op die vorige week, na ruim 21 jaar als directeur, afscheid nam van de EH. Zijn start valt samen met de start van het nieuwe cursusjaar. “Het is een geweldige zegen om met zo veel studenten te beginnen aan het EH-Basisjaar. Het is prachtig om in de eerste ontmoetingen met het team en met de studenten te merken dat we samen uitzien naar wat God ons wil geven in het komende jaar.” Aldus Van Olst.

De afgelopen twee jaar zien we een groei van het aantal studenten op de EH. Dit jaar hebben 142 studenten een bewuste keuze gemaakt voor een tussenjaar, waarin ze toegerust worden voor het leven. De studenten starten met een week waarin ze kennis maken met de EH, elkaar en het onderwijs. “Wellicht speelt de afschaffing van het leenstelsel in 2023 een rol in de keuze van studenten om nu een tussenjaar te gaan doen. Maar we zijn hoe dan ook heel erg dankbaar dat er zo veel studenten aan ons toevertrouwd worden. We zien dat wel als bemoediging, nu de EH met een nieuwe directeur aan de start staat van een volgende periode.” Aldus de onderwijscoördinatoren van het EH-Basisjaar.

De EH is een unieke hogeschool waar jongeren al 45 jaar worden toegerust voor het leven. Op de EH leren jongeren om steviger in het leven te staan, ze leren wie ze zijn, en ze ontdekken wat echt belangrijk is in het leven. Tijdens een opleiding op de EH worden studenten geholpen te ontdekken dat Gods liefde de beste basis is voor het leven en dat deze in alle aspecten van het dagelijks leven doortrekt.

25 augustus 2022

“Ik kan volledig mezelf zijn”


Thijs volgde afgelopen jaar het EH-Basisjaar. Hoe heeft hij dat ervaren en wat neemt hij mee uit dit jaar?⁠

Hoe ben je in aanraking gekomen met de EH en/of het Basisjaar?

“Toen ik in 6 vwo zat, kwam ik een keer de website van de EH tegen. Via mijn nicht wist ik al wel het een en ander over het Basisjaar; zij zat toen bij mijn ouders op kamers. Wat ik las op de website sprak me best wel aan. Dit vertelde ik thuis tegen mijn moeder. Dit was wel heel grappig en bijzonder, want zonder dat we het wisten van elkaar, hadden we hetzelfde idee: misschien is het EH-Basisjaar volgen wel een hele goede keus. Dit bevestigde mij voor een groot deel in de keuze om me aan te melden.”

Wat was je persoonlijke aanleiding om je aan te melden?

“Redenen om me aan te melden waren voor mij voornamelijk persoonlijke ontwikkeling en het opdoen van goede vriendschappen, om zo ook steviger in mijn schoenen te komen staan en een stevige basis te kunnen leggen voor mijn leven. Het feit dat ik op de EH ook heel kwetsbaar kan zijn, was voor mij ook een persoonlijke aanleiding om me aan te melden.”

Wat waren je verwachtingen aan het begin van het jaar? Hoe staat het daar nu mee?

“Aan het begin van het jaar had ik de verwachting dat ik veel zou leren over mezelf en dat ik goede vriendschappen op zou doen. En dat is absoluut waargemaakt! Ik leer veel over mezelf, over wie ik ben en heb hele goede vriendschappen kunnen opbouwen, voor de lange termijn. Daarnaast leer ik heel veel over wie God is en hoe Hij naar me kijkt. Het verlangen om Jezus te volgen heeft ook steeds meer handen en voeten gekregen, waar ik erg dankbaar voor ben.”

Wat verwacht je van je eigen toekomst na de EH?

“Voor na de EH heb ik me aangemeld voor de studie Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. Als ik hier niet word toegelaten, ga ik Bestuurskunde in Leiden volgen. Ik hoop in deze jaren te kunnen genieten van het studentenleven en ik hoop goede vriendschappen op te bouwen. Ik verlang ernaar om Jezus na te volgen en om van betekenis zijn voor anderen.”

Wat valt je op aan de EH?

“Wat ik vooral heel waardevol vind aan de EH, is de veilige sfeer die er heerst en de geborgenheid die ik hier heb mogen vinden. Ik kan volledig mezelf zijn en kan naar anderen toe met dingen waar ik mee worstel. Zowel bij studenten als docenten. Bovendien sluiten de thema’s van colleges goed aan bij grote vragen in mijn leven, waardoor ik veel kan leren en reflecteren, samen met anderen.
Soms zijn de dagen wel best intensief, omdat er veel langskomt en soms hard aan je word getrokken. Maar dit heb ik ervoor over.”

Als ik zeg ‘De EH is de beste basis voor je leven’, dan zeg jij:

“De EH is de beste basis voor mijn leven!”

Welk advies geef je jongeren die nog voor de keuze staan?

“Bedenk goed of je tevreden bent met je studiekeuze. Twijfel je nog heel erg? Of, wil je graag sterker in je schoenen komen te staan en goede vriendschappen opbouwen? Wellicht is de EH dan een goede optie. Bedenk dan wel dat je niet stil zult zitten dit jaar, het zal soms namelijk best intensief zijn. Maar heb je dat ervoor over? Dan zou ik het zeker overwegen. Naar mijn mening is de EH namelijk heel waardevol, echt de beste basis voor je leven. Je bent welkom!”

19 augustus 2022

“Ik was op zoek naar stabiliteit en zekerheid”

Hanneke volgde afgelopen jaar het EH-Basisjaar. Hoe heeft ze dat ervaren en wat neemt ze mee uit dit jaar?⁠

Hoe ben je in aanraking gekomen met de EH en/of het Basisjaar?

“Naast een deel van mijn familie heeft mijn zus ook het Basisjaar gevolgd. Ze was toen zo enthousiast dat ik het ook wilde doen. Ik kwam toen alleen van de mavo en die overstap was niet gelijk mogelijk. Het plan heb ik toen van tafel geschoven en ik ben de studie Onderwijsassistent gaan doen op het Hoornbeeck College in Amersfoort. Na deze studie wist ik al wat ik daarna wilde gaan studeren, maar op wonderbaarlijke wijze – achteraf zie ik dat als Gods leiding – kwam de EH weer op mijn pad en wist ik dat ik dit moest doen.”

Wat was je persoonlijke aanleiding om je aan te melden?

“Mijn persoonlijke aanleiding was om er even een jaar tussenuit te gaan om stil te staan bij de afgelopen jaren. Ik was op zoek naar stabiliteit en zekerheid en hoopte die op de EH te vinden.”

Wat waren je verwachtingen aan het begin van het jaar? Hoe staat het daar nu mee?

“Ik weet niet of ik zozeer verwachtingen had voordat ik begon aan de EH. Ik had al wel veel positieve verhalen gehoord en was vooral benieuwd of ik dat ook zo zou ervaren. Nu terugkijkend, ben ik ontzettend dankbaar voor afgelopen jaar en heeft de EH veel bijgedragen aan mijn leven.”

Wat verwacht je van je eigen toekomst na de EH?

“Na de EH ga ik praktijkpabo studeren aan de CHE in Ede. Door de lessen in studiekeuze ben ik er opnieuw achter gekomen dat deze studie bij mij past. Ik heb er dus ook het volle vertrouwen in dat het goed gaat komen. Doordat ik de EH heb gedaan sta ik sterker in mijn schoenen en durf ik meer voor mijn geloof uit te komen. Met deze ontwikkeling in mijn rugzak hoop ik de toekomst in te wandelen.”

Wat valt je op aan de EH?

“Als ik aan de EH denk dan komen er vooral heel veel positieve dingen naar boven. Zo geniet ik enorm van de veilige sfeer waarbij je volledig jezelf kan zijn, maar ook van de vriendschappen die je opbouwt en de gesprekken met de docenten die je helpen om een stapje verder te komen in je leerproces. Het enige waar ik moeite mee had op de EH, omdat ik enorm praktisch ben in gesteld, zijn de colleges van 1,5 uur. Het ligt er wel aan welke docent je hebt, maar dat was wel mijn uitdaging afgelopen jaar.”

Als ik zeg ‘De EH is de beste basis voor je leven’, dan zeg jij:

“Geen twijfel mogelijk!”

Welk advies geef je jongeren die nog voor de keuze staan?

“Schrijf je afwegingen op zodat het uit je hoofd op papier staat. Praat met je ouders, vrienden en familie en met God over de keuze die je wil maken. Maar bovenal durf de stap te nemen om naar de EH te gaan! Want durf jij stil te staan om verder te komen?”

14 juli 2022

“Met God als fundament en de EH als basis staat je huis als een rots.”

Hoe ben je in aanraking gekomen met de EH en/of het Basisjaar?

“Ik wist niet wat ik wou doen na mijn middelbare school, ik wou nog niet beginnen met studeren, maar ik kon ook nog niet gaan reizen omdat ik nog geen 18 was en dat zou veel complicaties met zich meebrengen. Mijn moeder kwam toen met het idee om naar de EH te gaan. Het was een school die ze online had gevonden via tussenjaar.nl. Na wat nader onderzoek ben ik met mijn vader naar een open dag geweest en zo ben ik hier beland.”

Wat was je persoonlijke aanleiding om je aan te melden?

“Mijn ouders zijn beiden nu bezig met een Bijbelschool en allebei merken ze dat ze dit nodig hadden gehad in het begin van hun leven. Naast deze aanleiding had ik ook dat ik heel graag zelf meer wilde leren over God, mezelf en de Bijbel en dat ik echt nog geen idee had wat ik wilde gaan studeren, de EH ging ook hierin helpen.”

Wat waren je verwachtingen aan het begin van het jaar? Hoe staat het daar nu mee?

“Mijn verwachtingen aan het begin van het jaar waren voornamelijk gericht op dat ik mezelf beter wilde gaan leren kennen en Gods plan voor mijn leven wilde ontdekken. Maar de EH heeft me zo veel meer gebracht. Ik heb veel Bijbelkennis opgedaan. Ik heb mensen mogen zien groeien in hun persoonlijke en geloofsontwikkeling. We hebben veel mooie, maar soms ook moeilijke gesprekken gevoerd en daar ook veel van geleerd.”

Wat verwacht je van je eigen toekomst na de EH?

“Ik verwacht dat ik na de EH sterker sta in mijn geloof en mening. Dat ik open gesprekken kan voeren met mensen over verschillende ingewikkelde of moeilijke onderwerpen. Er is kracht in de eenheid van diversiteit. Ik verwacht deze meer en meer te mogen ervaren.”

Wat valt je op aan de EH?

“Het mooie aan de EH zijn de mensen en de veiligheid. Je kan zijn wie je bent en daarvoor word je geaccepteerd. Het is heel mooi om omringt met mensen te zijn die ook zoekende zijn.”

Als ik zeg ‘De EH is de beste basis voor je leven’, dan zeg jij:

“Met God als fundament en de EH als basis staat je huis als een rots.”

Welk advies geef je jongeren die nog voor de keuze staan?

“Wil je geestelijke frustratie, een heleboel geweldige vrienden die je voor altijd houdt, geweldige herinneringen, nieuwe dingen uitproberen, in gesprek gaan en jezelf en God beter leren kennen? Dan moet je de EH doen!”

14 juli 2022

“Ik heb enorm veel zin in de toekomst!”

Hoe ben je in aanraking gekomen met de EH en/of het Basisjaar?

“Mijn beste vriendin had het EH-basisjaar gedaan en ik heb haar daardoor enorm zien groeien! Dit maakte dat ik al nieuwsgierig was geworden, maar de EH kwam steeds vaker op mijn pad (wat ik achteraf echt zie als Gods leiding!). Zowel vanwege de chaos in mijn hoofd en het verlangen om God echt te zoeken, heb ik uiteindelijk de keuze gemaakt om een jaar apart te zetten voor mijzelf.
Ik was toe aan een haven waar ik even aan kon leggen, om zo even uit te zoomen van het drukke leven wat mij opslokte.”

Wat waren je verwachtingen aan het begin van het jaar? Hoe staat het daar nu mee?

“Ik moet eerlijk zeggen dat het jaar uiteindelijk ver boven mijn verwachtingen heeft uitgepakt. Dat je aan de slag zou gaan met geloofsontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling wist ik, maar mij daar een voorstelling van maken voorafgaand kon ik niet echt. Ieder geval vind ik dat het jaarprogramma enorm goed in elkaar zit. Aan het eind van het jaar merk je dat alles op een bepaald moment ook samenvalt! Het is ook lastig hoor, om aan iemand exact uit te leggen ‘wat je nou eigenlijk doet op die school’. Dat ervaar ik zelf nu ook, hahaha!”

Wat verwacht je van je eigen toekomst na de EH?

“Ik heb enorm veel zin in de toekomst! Op de EH heb ik zoveel handvatten meegekregen, dat ik vol vertrouwen, samen met God, het leven tegemoet wandel! Wat ik op de EH geleerd heb, zal ik echt voor altijd meenemen en kunnen toepassen, daar ben ik zeker van.”

Wat valt je op aan de EH?

“Nog nooit heb ik zo’n liefdevolle, veilige, ongedwongen en gezellige plek meegemaakt als de EH! Het klinkt erg zoetsappig en cliché , maar iedereen ziet elkaar staan en iedereen doet ertoe op deze plek. Ook de docenten zijn super betrokken en maken altijd tijd voor je vrij. Gods nabijheid voelde ik daar elke dag zo sterk, dat het me elke dag opnieuw weer bemoedigde.”

Als ik zeg ‘De EH is de beste basis voor je leven’, dan zeg jij:

“Van onderuit mijn tenen: 100 % mee eens!!!”

Welk advies geef je jongeren die nog voor de keuze staan?

“Gun jezelf een jaar ontwikkeling op vele vlakken! Het is zo fijn om op deze jonge leeftijd te leren over jezelf, God en de wereld waar je iedere dag mee te maken hebt! Ik geloof oprecht dat het je een bepaalde rust geeft als je weet wie je bent en waarvoor je staat! Ga ervoor!”

14 juli 2022

“Eerst vond ik de toekomst best eng…”

Hoe ben je in aanraking gekomen met de EH en/of het Basisjaar?

“Ik ben in aanraking gekomen met de EH door iemand uit de jeugdgroep van mijn kerk. Hij vertelde wat de EH voor goeds met hem heeft gedaan. Ik wilde een jaar opzij zetten om de relatie met God te verbeteren, alleen wist ik niet waar ik moest zoeken. Nadat ik met hem gesproken had, werd ik nieuwsgierig en ging ik een open dag bezoeken. Na die open dag was ik verkocht. De lessen waren zo anders vergeleken met de middelbare school of mijn vervolgopleiding. Het triggerde me dat er lessen zijn waar je moest gaan nadenken over je eigen gedrag. De sfeer was veilig, er heerste een rust en God staat centraal. Kortom, de school die ik zocht!”

Wat was je persoonlijke aanleiding om je aan te melden?

“Mijn reden was om echt een jaar opzij te zetten voor God. Ik wilde Hem beter leren kennen, en had daarnaast de wens om mijzelf beter te leren kennen. Daarbij vond ik het fijn om eindelijk in een christelijke omgeving te zitten, een plaats waar je christelijke vrienden maakt en waar naar christelijke normen en waarden wordt gehandeld. Ik heb op deze school hele hechte vrienden mogen maken die mij ook hielpen in de moeilijke periodes van dit jaar. Ook was de studiekeuze voor mij opvallend. Hier wordt naar meer gekeken dan alleen je talenten. Het gaat hier een stukje dieper, er wordt bijvoorbeeld teruggekeken op je kindertijd.”

Wat waren je verwachtingen aan het begin van het jaar? Hoe staat het daar nu mee?

“Aan het begin van het schooljaar wilde ik mijn identiteit in God vinden en mijn zelfverzekerdheid opkrikken. De EH heeft daarin zeker geholpen. Ik heb ingezien waarom God mij gemaakt heeft, wat mijn kwaliteiten zijn en waar ik anderen in kan helpen. Daaruit volgt dat ik Gods verlangen voor mijn leven ook meer heb mogen ontdekken. De EH brengt veel meer teweeg dan je van te voren bedenkt. Je ontdekt dingen over jezelf die je nog niet wist en waar je in mag groeien. Door de verschillende mensen in je tutorgroep word je gevormd!”

Wat verwacht je van je eigen toekomst na de EH?

“Door de EH heb ik een veel beter beeld over mijn toekomst. Nu ik weet dat mijn toekomst in Gods handen ligt en ik Hem daarin steeds meer vertrouw, is de toekomst ook minder eng. Eerst vond ik de toekomst best eng, gezien je niet weet wat er gaat gebeuren, je hebt er geen controle over. Ik heb geleerd dat ik steeds meer aan God mag geven en dat Hij het waard is om te vertrouwen.”

Wat valt je op aan de EH?

“Dit is een school waar echt naar het individu wordt gekeken. Je hebt een hele groep docenten en leerlingen die je steunen om meer te groeien. Het is geen school van moeten, maar van zelf willen. De lessen worden zo objectief mogelijk gegeven om verschillende kanten te belichten van hoe christenen naar hedendaagse onderwerpen kijken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan doop en belijdenis, uitverkiezing, vrouwen in het ambt, etc. Je wordt uitgedaagd om zelf je mening te vormen, in plaats van een voorgekauwde mening te accepteren als waarheid. Aan het begin van het jaar schrok ik wel van de hoeveelheid ‘huiswerk’ die je mee kan krijgen, maar dat kwam omdat ik dacht dat dit jaar een soort ‘relaxjaar’ zou worden. De EH kost veel inspanning, maar je krijgt er ongelofelijk veel voor terug.”

Als ik zeg ‘De EH is de beste basis voor je leven’, dan zeg jij:

“Niks haha, ik stem daar volledig mee in. Ik gun het elke (christelijke) jongere om zo’n jaar mee te maken. Zo’n jaar is ontzettend waardevol voor de rest van je leven. Je kan altijd nog werken als je niet weet wat je wilt studeren. Probeer in ieder geval een open dag te bezoeken, zodat je de sfeer en de omgeving kan proeven waardoor je een veel beter beeld hebt. Ik heb bewust voor dit jaar gekozen en ik ben dankbaar dat ik dat gedaan heb. Ik sta veel steviger in mijn schoenen, ik weet wie ik ben, wat ik kan, wat mijn valkuilen zijn, wie God voor mij is en ik heb vrienden voor het leven gemaakt. Wie wil dat nou niet?”

WhatsappInstagramNieuwsbrief
Wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker, gebruiksvriendelijker te maken en gepersonaliseerde aanbiedingen te tonen, onder andere door analyse van uw bezoekersgedrag. Zo kunnen we u ook buiten deze website relevante aanbiedingen doen. Wanneer u op 'Ok, sluiten' klikt of de website blijft gebruiken accepteert u onze cookies. Klik op 'Instellingen wijzigen' om uw cookie-voorkeuren aan te passen en voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze website.
Annuleren