Skip navigation Menu

Nieuws

Hoe kom je tot een volgende stap?
5 december 2022

Hoe kom je tot goede keuzes in je leven?

Wat doe je als je zoon of dochter vastloopt in de studie? Wat is het beste advies dat je kunt geven? Het gebeurt veel, je kind is daarin niet alleen. Studenten moeten regelmatig concluderen dat ze niet op hun plaats zitten. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn: de studie was toch niet de juiste keuze of het lukt gewoon niet, studievaardigheden ontbreken, de concentratie en discipline zijn er niet of de student wil graag een goede studiekeuze maken, maar weet echt niet welke studie bij hem of haar past. Je wilt als ouders graag helpen, maar hoe doe je dat? Er is zo veel te kiezen.

Studiekeuze
Het maken van een goede studiekeuze is belangrijk. Je kunt die keuze namelijk niet eindeloos overdoen. Je kunt een keer wisselen van studie, maar ideaal is dat niet. Bovendien is de totale tijd die je kunt studeren met subsidie van de overheid begrensd. Er zijn genoeg redenen om graag in één keer de goede keuze te willen maken.
Toch merken wij aan studenten dat ze het lastig vinden om te kiezen. Want kiezen is verliezen. Je moet andere studies uitsluiten, wil je er uiteindelijk maar één overhouden. Dat is een spannend proces. Er wordt druk ervaren: dit is een levenskeuze. Want de rest van je leven zit je eraan vast. Dat proberen we dan ook wel weer wat te relativeren. Een studie is maar een studie en niet alles aan die studie hoeft perfect te zijn, maar het is wel belangrijk dat je een studie kiest die bij je past, die aansluit bij de talenten en interesses die God je gegeven heeft.

Te vroeg
Er komt veel op jongeren af. Aan het einde van hun tijd op de middelbare school of bij het beginnen met de vervolgopleiding moeten ze grote keuzes maken. Voor sommige jongeren komt dat moment om te kiezen simpelweg te vroeg. Ze zijn er nog niet klaar voor. Niet zozeer omdat ze meer informatie nodig hebben of meer open dagen moeten bezoeken, maar omdat ze in hun ontwikkeling nog niet ver genoeg zijn. Want om te voorkomen (nog eens) vast te lopen in een studie moeten ze een goede keuze maken. Maar hoe kun je een goede keuze maken als je nog niet goed weet wie je zelf bent, hoe je voelt en denkt, wat je interesses zijn en hoe je in het leven staat? Je kunt dan nóg een beroepeninteressetest doen, maar misschien is er meer nodig.

De EH biedt meer
Dat ‘meer’ biedt de EH. De EH biedt unieke opleidingen waarin studenten gevormd worden voor het leven. Er is aandacht voor geloofsontwikkeling, met Bijbels onderwijs en praktische geloofslessen. Er is veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, voor de zoektocht naar antwoorden op vragen als: Wie ben ik? Wat is mijn persoonlijkheid, mijn karakter? Waar liggen mijn interesses? Hoe communiceer ik? Hoe kom ik tot keuzes die bij mij passen? We denken na over de plaats die christenen innemen in onze cultuur en maatschappij. En bij dat alles komt het studiekeuzetraject. Studenten worden bij de hand genomen om te komen tot een goede studiekeuze.

Over het mooie en goede dat het EH-Traject biedt
Het EH-traject is een opleiding die duurt van februari tot juli. Voor deze opleiding is het mooie en goede dat de EH te bieden heeft op maat gesneden voor studenten die vastlopen in hun studie, die erachter zijn gekomen dat hun studiekeuze niet de juiste was, of die om anderen redenen hun draai niet kunnen vinden. In het EH-Traject wordt ook geëvalueerd waarom de studie niet ‘werkte’. Verder is het Traject geschikt voor studenten die voor een tussenjaar kozen en gingen werken of reizen. Het Traject biedt namelijk meer dan wat je in werk kunt leren of in reizen kunt ontdekken. Je leert weer te studeren, je gaat jezelf beter leren kennen, je leert veel over het geloof en over christenzijn en je wordt begeleid bij het maken van een goede studiekeuze.

Stilstaan
Durf stil te staan om verder te komen, is een belangrijke zin voor de EH. Echt stilstaan doe je als je ook stil wordt om naar Gods stem te luisteren. Dat is uiteindelijk het meest belangrijk voor het vinden van je weg in het leven. Er klinken zo veel stemmen, er zijn zo veel prikkels. Hoe kom je dan tot goede keuzes in je leven? Op de EH gaan jongeren samen met docenten, tutoren en medestudenten op zoek naar Gods plan en wat Zijn plan voor hen betekent.

Het beste advies
Wat is het beste advies dat je als ouders kunt geven? Je denkt zo goed mogelijk mee met je zoon of dochter, je stelt vragen en zoekt met hen mee naar de antwoorden. Dat is goed. Meer kun je ook niet doen. Wat wel mogelijk is, is je zoon of dochter wijzen op het EH-Traject. Misschien is dat bij alle betrokkenheid en het meedenken als ouders wel het beste advies. Een betere investering in de toekomst van jouw zoon of dochter is er denk ik niet. We kunnen elkaar als ouders en EH versterken. Hier volgen jongeren een intensief traject en u leeft thuis mee. We gunnen het hen!

15 november 2022

In gesprek met Paul

Paul Plug is werkzaam als onderwijscoördinator en tutor voor het EH-Traject en de cursus Persoonlijke Ontwikkeling. Ook is hij docent op de EH.

Wie waren of zijn mentoren of belangrijke mensen in je leven nu die je van raad en daad voorzien?

“Door mijn leven zijn er altijd, vaak oudere mannen en vrouwen geweest, die mij begeleid hebben op mijn levensweg.

Verder laat ik me inspireren door elk mens die vanuit zijn liefde voor God bijdraagt aan het iets mooier maken van deze wereld.”

Wat heb jij met jongeren?

“Jongeren hebben mijn hart. Ze kunnen me op heel verschillende manieren raken. Hun oprechte zoektocht naar antwoorden op belangrijke levensvragen boeit mij en het is ontroerend mooi als ze in hun zoektocht God een plek durven te geven.”

Als jij nu student was in deze tijd, wat zou dan jouw grootste uitdaging zijn?

“Ik zou het heel moeilijk vinden om bij al het moois wat er te ontdekken en te beleven is in de maatschappij toe te komen aan het studeren zelf.”

Wat hoop je dat studenten zeker meenemen na het EH-Traject het leven in?

“Dat ze geliefd zijn door God. Dat het leven zin heeft wanneer ze hun leven afstemmen op wat God aan het doen is in deze wereld.”

15 november 2022

In gesprek met Annette

Annette Ronner is werkzaam op de EH als tutor bij de Cursus Persoonlijke Ontwikkeling en bij het EH-Traject. Verder is zij docent bij de vakken Geloofsontwikkeling en Presenteren.

Welk werk heb je hiervoor gedaan?

“Een wonderlijk scala: als student bijbanen in de schoonmaak en thuiszorg, inclusief cursussen schoonmaakmiddelen en gespreksvoering. Maar vanaf mijn laatste studiejaar Engelse Taal – en Letterkunde kwam daar een baantje als mentor en docent Engels op de EH bij. Na het afronden van een studie hbo Theologie werd ik voor een paar jaar (deeltijd) Pastoraal Werker in de NGK in Utrecht, naast mijn baan als mentor en docent Engels en allerlei levensbeschouwelijke vakken aan de CHE, afdeling Journalistiek en Communicatie. Tien jaar later kwam ik terug op de EH bij het opzetten van het EH-Traject en later de Cursus Persoonlijke Ontwikkeling.”

Wie waren of zijn mentoren of belangrijke mensen in je leven nu die je van raad en daad voorzien?

“Mijn man, ouders, vrienden, collega’s. Ik ben behoorlijk zelfstandig, vraag niet gauw advies. Dat gaat bij mij meer indirect: ik leer heel graag van luisteren en kijken naar anderen en ga graag in gesprek over van alles.”

Wat heb jij met jongeren?

“Gave leeftijd: jongeren hebben al genoeg in huis om de wereld en de toekomst in te stappen, maar nog niet voldoende in kaart gebracht of onderkend. Daarin mee mogen denken en kijken is geweldig. Jongeren hebben vaak ook al iets of veel van God en Zijn koninkrijk op het spoor. Dat verder aanwakkeren en concretiseren is prachtig.”

Als jij nu student was in deze tijd, wat zou dan jouw grootste uitdaging zijn?

“Zoals die ook was in mijn eigen studententijd: leren omgaan met veel (met vreugde zelfgekozen) ballen in de lucht houden, verantwoordelijkheid en ontspanning combineren, Gods stille stem blijven verstaan. Kort gezegd: keuzes maken, niet alles kan wat ik belangrijk of leuk vind en zou kunnen.”

Wat hoop je dat studenten zeker te weten meenemen na het EH-Traject het leven in?

“Dat ze Gods goedheid geproefd hebben en uit die overvloed uitdelen, daar waar zij dat het beste kunnen. Echt, zo’n fijne levensles: we zijn mens met mogelijkheden en beperkingen – dat houdt ons bescheiden, rustig en afhankelijk van elkaar. Wat heeft God dat toch mooi bedacht.”

Als ik zeg: ‘de EH is de beste basis voor je leven’, dan zeg jij:

“Gelukkig heeft God meer pijlen op Zijn boog….  Maar ik gun iedereen een tijd op de EH.”

9 november 2022

Foto’s symposium ‘Een toekomst voor jongeren’

9 november 2022

Tutor EH-Traject

Verlang je ernaar om jonge mensen te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling en in de soms elementaire keuzes die zij moeten maken? Dan is de EH misschien iets voor jou!

We zijn op zoek naar een:

Tutor EH-Traject

Op 30 januari 2023 start een nieuw EH-Traject, een opleiding van vijf maanden voor studenten die een herstart maken en/of die zich oriënteren op een volgende stap in hun toekomst.

We zijn op zoek naar mogelijke tutoren die de verantwoordelijkheid voor de persoonlijke begeleiding van studenten op zich willen nemen. We vinden het belangrijk dat je aantoonbare ervaring hebt in het begeleiden van jongeren.

Belangrijke competenties: groepsprocessen begeleiden en aansturen, doortastend individuele studenten begeleiden, persoonlijk, psychisch en geestelijk functioneren integreren, constructief feedback geven (zowel mondeling als schriftelijk), coöperatieve collegialiteit.

De functieomvang is ~0,19 FTE op jaarbasis. Dat is omgezet naar vijf maanden EH-Traject twee dagen per week. De werkdagen zijn dinsdag en donderdag.

Nadere informatie is in te winnen bij de directeur van de EH, drs. Anne T. van Olst, tel. 033-4604000. Sollicitaties kunnen tot 1 december gericht worden aan de directeur via secretariaat@eh.nl.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over het EH- Traject

Op het Traject ontvangen we jaarlijks tussen 60 – 100 studenten die willen nadenken over de volgende stap in hun leven. Het programma richt zich in eerste instantie op studiestoppers, maar daarnaast zijn er altijd studenten die vanuit een andere situatie zich aanmelden. Sommige van hen hebben voor een tussenjaar gekozen, waarvan ze tweede helft invullen met het Traject. Andere hebben al een bachelor of master op zak en kiezen voor een periode van bezinning. En zo zijn er nog andere situaties te benoemen. Kortom wanneer je als jongere je wil bezinnen op de belangrijkste levensvragen en de volgende stap in je leven, dan ben je op het Traject aan het juiste adres.

Het bijzondere van het Traject is dat er bij de studenten een zekere urgentie is. Als er nu iets niet gebeurt of duidelijk wordt, dan weten ze niet hoe de invulling van hun leven eruit ziet in het volgende schooljaar. Breng dit samen met een kort en intensief programma en je hebt unieke karakter van het Traject te pakken.

Tutoren werken graag op het Traject om dat ze het in de eerste plaats leuk vinden om met jongeren te werken. Maar het moet voor hen ook ergens over gaan. Als tutor hoop je dat de student God de belangrijkste plek in zijn leven wil geven en dat hij gaat leren Hem bij alle aspecten van het leven te betrekken. Op het Traject pak je als tutor door en wil je bij de student tot de kern doordringen. Het tempo en de ervaren urgentie maakt het werk uitdagend, maar als het dan ook lukt, is de voldoening ook heel erg groot. Veel tutoren zijn aan het einde van het jaar moe, maar ook met dankbaarheid vervuld over wat er in het leven van hun studenten is gebeurd.

De flexibiliteit die we van de tutor vragen, is ook nodig bij de kandidaten die solliciteren. Wij weten nooit van te voren met hoeveel studenten we starten. Het merendeel van de nieuwe studenten zal zich pas aanmelden in de laatste twee weken van januari. Dus we weten pas op het laatste moment hoeveel tutoren we nodig hebben. We zorgen ervoor dat we een ruim aantal tutoren klaar hebben staan. Maar als je aangenomen bent, kunnen we daarom nog niet garanderen dat er een tutorgroep voor je is. Dat is een lastige situatie waarmee je mee om moet willen/kunnen gaan. We geven wel alvast aan bij welk aantal aanmeldingen je in aanmerking komt voor een groep. We hopen dat deze onzekerheid je niet hindert om te solliciteren.

9 november 2022

“Het is niet alleen maar theorie, maar ook wat doen!”

Hoe ben je in aanraking gekomen met het EH-Traject?

“Ik wilde al een aantal jaar iets van een half jaar of jaar een tussenjaar doen om bezig te gaan met persoonlijke ontwikkeling en bewust tijd vrij te maken om met mijn geloof aan de slag te gaan. Ik was al bezig met mijn opleiding Fysiotherapie en wilde al even iets van een bijbelschool doen, maar er waren elk jaar weer redenen om het niet te doen. Toen ik bezig was met het afronden van mijn bachelor, begon mijn huisgenoot opeens over de EH en over de vette en opbouwende tijd die hij daar heeft beleefd en hoe hij hier nog steeds profijt van heeft. Ik had er al wat eerder over gehoord, maar het enthousiasme van mijn huisgenoot en de positieve verhalen van mensen om mij heen waren het duwtje in de rug dat ik nodig had. Ik heb er zeker geen spijt van gehad en zou het zo weer doen!”

Wat was je persoonlijke aanleiding om je aan te melden?

“De reden dat ik al een tijd iets wilde doen als de EH was tweeledig. Enerzijds voelde ik me soms best onzeker over wie ik was en ben ik erg kritisch op mezelf, wat hier niet echt bij helpt. Anderzijds vond ik het geloof belangrijk en wilde ik graag tijd investeren om meer over God te leren en dit praktisch te maken. Ik twijfelde een beetje of ik me in zou schrijven. Ik was 23 en zo goed als klaar met mijn bachelor Fysiotherapie en voor mijn gevoel waren alle mensen die de EH gingen doen net klaar met de middelbare school en had je best een leeftijdsverschil. Maar de EH houdt rekening met dat mensen die wat ouder zijn bij elkaar in de tutorgroep komen. We hadden mensen van 17 tot 25 jaar in de klas, met 3 uitschieters van 21, 23 en 25. De rest was jonger, maar het was echt een vet leuke tutorgroep. Hoe ouder je wordt, hoe minder leeftijd een rol gaat spelen. Je gaat allemaal met jezelf en met je geloof bezig en helpt elkaar hierbij. Dit maakt dat het verschil een beetje wegviel. Het was echt een mooie groep waarin ik me goed op mijn plek voelde, ondanks dat ik mogelijk iets ouder was dan het gemiddelde. Dus, ben je wat ouder, geen zorgen, schrijf je lekker in!”

Zijn je verwachtingen uitgekomen waar je hier in februari mee binnenkwam?

“Mijn verwachtingen zijn zeker uitgekomen! Ik heb echt veel mogen leren over zelfbeeld en over wat God daarover zegt. Het is natuurlijk een proces en ik mag hierin blijven groeien, maar ik heb echt een mooie basis mogen leggen tijdens mijn EH-tijd! Verder heb ik echt vet veel informatie en praktische dingen over het geloof meegekregen. Ik heb bijvoorbeeld geleerd concreet woorden te kunnen geven aan mijn geloof en ook met wat apologetiek dit te benoemen. Daarnaast is het woord ‘Godsbeeld’ blijven hangen. Eerder had ik daar nog nooit van gehoord, maar de manier hoe iemand naar God kijkt is ontzettend relevant voor zijn geloofsbeleving en helpt je te begrijpen hoe de ander gelooft. Ik heb verder meer mogen leren in mijn relatie met God. Tot slot heb ik een half jaar op mogen trekken en samen mogen groeien met een mooie groep waarin veel openheid en kwetsbaarheid aanwezig was, heerlijk muziek mogen maken tijdens weekopeningen en pauzes en een aantal goede vrienden mogen ontmoeten. Al met al echt een mooie tijd dus!”

Wat verwacht je van je eigen toekomst na de EH?

“Ha ha! Een beetje glazen-bol-kijken, maar ik zie het positief in! Ik ga aan het werk als fysiotherapeut, waarbij de EH me heeft geholpen om scherp te krijgen wat ik waardeer als werkplek en ook mijn visie op mensbeeld en de gezondheidszorg. Ik ben blij met mijn basis in zelfontwikkeling en zelfbeeld en ik ben blij dat ik eens kritisch naar mijn geloof heb gekeken en naar hoe ik mijn tijd indeel. Wat is waardevol en wat vind ik belangrijk om tijd aan te besteden? De EH heeft me geholpen om scherper te krijgen waar ik naartoe wil en wat ik belangrijk vind.

Een mooie basis dus voor werk, actief zijn in Gods koninkrijk en ook jezelf uit blijven dagen om te blijven ontdekken, nieuwsgierig te blijven en jezelf te ontwikkelen.”

Wat valt je op aan de EH?

“Poeh, heb je even? De sfeer die er hangt, knus, open, toegankelijk, overal muziekinstrumenten! Ik heb ontzettend veel gehad aan de waardevolle gesprekken met mijn tutor. Verder het goede onderwijs, die het geloven, dat soms onduidelijk kan zijn of voelen, weer wat praktischer maakt. De praktische levenskunstlessen zijn ook awesome. Je wordt uitgedaagd om in je tutorgroep uit je comfortzone te stappen, gaat eens oefenen met dingen als echt luisteren, grenzen aangeven, etc. Het is niet alleen maar theorie, maar ook wat doen! Ik had soms wel een informatie-overload: je had steeds een half uurtje pauze om bij te kletsen of kort even over de stof te sparren en ging je weer door met de lessen. Vaak zat mijn hoofd vol en als je in de pauze dan interessante gesprekken over de besproken stof voerde, had je even geen tijd om uit te staan en even te chillen. Het is dus wel echt een sneltrein met super veel waardevolle en interessante informatie. Maar goed, informatie filteren is ook niet mijn sterkste punt.

Ik ben vooral echt kneiter enthousiast!!”

Als ik zeg ‘De EH is de beste basis voor je leven’, dan zeg jij:

“‘Glorie broeder/zuster’, aldus één van de geniale uitspraken van Els van Dijk (oud-directeur en docent van de EH)! Maar zonder gekheid, je leert ontzettend veel over wie je zelf bent en je leert om hier woorden aan te geven. Je duikt je geloof in, gaat bezig met een beeldvorming en bewustwording over de maatschappij, je krijgt goede begeleiding voor je studiekeuze en nuttige skills als voorbereiding voor je studie. Je krijgt zoveel vette en waardevolle input dat je moet gaan kiezen wat je wilt gaan leren en waar je mee bezig wilt.”

Welk advies geef je jongeren die nog voor de keuze staan?

“Ik denk dat voor ontzettend veel mensen de EH echt waardevol is. Je trekt op met mooie mensen, bent open en kwetsbaar, je kunt meedoen met een muziekgroepje, leert veel over jezelf, God, de maatschappij en je krijgt goede begeleiding bij studiekeuze en studieskills. Ik heb 3 ‘smaken’ op een rij gezet, mocht je je in 1 of meerdere van de dingen herkennen dan denk ik dat je er sowieso super veel aan gaat hebben!

1. Je wilt je graag meer verdiepen in het geloof en daarbij goed onderbouwd en praktisch onderwijs krijgen om zo je relatie met God verder te verdiepen.

2. Je wilt graag meer leren over jezelf, zelfbeeld of andere persoonlijke ontwikkeling. Er komt van alles aan bot en je hebt een tutor met wie je kunt sparren en met wie je aan de hand van je doelen aan de slag gaat en die doelen concreet maakt. Echt heel fijn!

3. Je hebt geen idee welke studie je wilt doen en raakt overspoelt door alle keuzes. Wat past er nou? Verder wil je leren hoe je je talenten kunt inzetten en daarbij mogelijk iets bijdragen aan Gods koninkrijk vandaag de dag.

Veel zegen en wie weet maak je ook wel de keuze voor een mooie tijd waarbij je een half jaartje apart zet voor zelfontwikkeling, God, vriendschappen, studiekeuze, beeldvorming van de maatschappij en andere mooie dingen. Ik raad het je zeker aan!”

2 november 2022

Terugblik lezing Anne van Olst

In september jongsleden hield Anne van Olst een lezing op het symposium ‘Kind en geloof’. We delen hier een paar mooie quotes uit zijn lezing:

“De meeste dieren zijn in een mum van tijd volwassen. Bij de mens duurt dat proces jaren. God geeft ruimte aan opvoeding, inwijding in het leven, karaktervorming, geloofsontwikkeling. Dat geeft ouders, kerkelijk werkers en onderwijzers een grote verantwoordelijkheid. Tegelijk is er alle ruimte voor ontwikkeling. Je mag meegroeien met je kind, zelf ook bijleren, jezelf ook corrigeren. Samen bespreek je de opvoeding, stuur je bij waar mogelijk en nodig.”

Anne van Olst over volwassen worden en opvoeden

Ook het Godsbeeld dat we meegeven, wordt voor een deel gevormd door de woorden die we spreken of het onderwijs dat we aanbieden.”

Anne van Olst over het godsbeeld

Na “levenswandel” volgt “levensopvatting”. Die zou je tussen ‘leer en leven’ kunnen plaatsen. Dat woord vraagt aandacht voor christelijke karaktervorming.

Anne van Olst over ‘leer en leven’

“We voeden onze kinderen niet op met de overtuiging dat ze eens op de tweesprong komen te staan en dan een keuze moeten maken. Wij voeden de kinderen op vanuit de keuze van God om hen bij Zijn verbond en gemeente te plaatsen.”

Anne van Olst over Gods belofte en roeping

Wil je meer weten en de hele lezing zien? Dat kan door onderstaande video te bekijken.

21 oktober 2022

Foto Els van Dijk

Els van Dijk, scheidend directeur Evangelische Hogeschool in Amersfoort. beeld Niek Stam

19 oktober 2022

Biografie Sjoerd van der Wielen

Welk werk heb je voor de EH gedaan?

“Hiervoor heb ik zeven jaar in het waterbeheer gewerkt bij een adviesbureau. Daarna ook zeven jaar als studentenpastor in Wageningen voor IFES (International Fellowship of Evangelical Students). Deze ervaring van werken in de maatschappij en het optrekken met christelijke en niet-christelijke studenten neem ik mee de EH in.”

Hoe verliep jouw eigen studiekeuze? Wat waren markeringspaaltjes in jouw leven wat studie en werk betreft?

“Ik heb Bodem, Water en Atmosfeer in Wageningen gedaan omdat de sfeer op de universiteit en de plaats mij erg aanspraken. Een aantal jaren in het waterbeheer had ik veel plezier, maar ik wilde heel graag meer over God leren en meer tijd hebben om met mensen over Hem te spreken. Dit groeiende verlangen was de drijvende kracht om het roer om te gooien. Ik geloof dat God dat in mijn hart heeft gelegd. Maar ja, wat dan? Het advies van vrienden en een bijzondere samenloop van omstandigheden hebben ons naar een Bijbelschool in Engeland geleid. Dit was zo super dat ik daarna een studie Oude Testament aan de Theologische Universiteit in Kampen heb gedaan. Mijn eindscriptie was zo boven verwachting goed gelukt dat ik er wel een vervolg aan moest geven: inmiddels studeer ik verder op het boek Numeri aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven, België. Nooit gedacht dat het zo zou lopen. Wat kun je daar mee? Ik heb geen flauw idee, maar ik weet dat ik op de goede weg zit en vertrouw op Hem. Helemaal niet saai.”

Wie waren of zijn mentoren of belangrijke mensen in je leven nu die je van raad en daad voorzien?

“Het advies en de support van mijn vrouw, mijn ouders, een bevriende evangelist en een oud-mentor van de Bijbelschool zijn erg belangrijk voor mij.”

Welke functie / werkzaamheden heb je bij de EH? En wat houdt dat in?

“Ik ben tutor bij het EH-Traject. Daar mag ik twaalf studenten individueel en als groep begeleiden bij het verwerken van de lesstof, hun persoonlijke ontwikkeling en het maken van een studiekeuze.”

Wat heb jij met jongeren?

“Ik vind het verlangen van jongeren naar een mooie wereld en een mooi leven heel inspirerend.”

Als jij nu student was in deze tijd, wat zou dan jouw grootste uitdaging zijn?

“Nog meer keuzemogelijkheden en nog meer dingen die tijd en aandacht vragen… Lijkt me extra moeilijk om telkens voor God en voor tijd met Hem te kiezen.”

Wat hoop je dat studenten zeker meenemen na het EH-Traject het leven in?

“Het is mijn hoop dat je de EH niet alleen verlaat, maar achter de Goede Herder aan, die je zal leiden en beschermen met zijn stok en staf (Ps. 23). Dan komt het goed, welke studie je ook kiest en waarheen je weg ook lopen zal.”

Als ik zeg: ‘de EH is de beste basis voor je leven’, dan zeg jij:

“Jezus is de vaste rots om je leven op te bouwen! Op de EH helpen wij je graag om je fundament goed te leggen. Daar heb je je hele leven plezier van, en daarna.”

19 oktober 2022

“De meeste leerlingen zijn hier met hetzelfde doel, dat creëert eenheid.”

Suze volgde in 2022 het EH-Traject. Waarom heeft ze daarvoor gekozen en wat neemt ze hieruit mee?

“Na het behalen van mijn Havodiploma heb ik gelijk gekozen voor een tussenjaar. Na het maken van deze keuze, kwam mijn moeder gelijk met het idee om het Basisjaar of het Traject van de EH te gaan doen. Ik heb er toen kort naar gekeken. Het sprak me wel aan, maar ik wilde ook reizen en vrijwilligerswerk doen, dus koos ik ervoor om niet met het Basisjaar te starten. Deze keuze had ik vrij makkelijk gemaakt, omdat ik verwachtte dat ik mezelf tijdens die vrije maanden wel veel zou ontwikkelen. Dit gebeurde ook wel, maar niet in de mate die ik verwacht of gehoopt had. Ik hield me steeds meer bezig met de vraag wat Gods plan voor mijn leven was en had hier ook veel stress over. Ik heb toen toch maar weer de informatieboekjes erbij gepakt en kwam erachter dat de EH toch best goed paste bij wat ik wilde: het ontdekken van de volgende stap (in de vorm van studiekeuze) met daarnaast meer leren over mezelf en over God. Het feit dat het Traject drie dagen in de week was en maar vijf maanden lang sprak me ook erg aan.

Ondanks dat het een perfecte match leek, was ik enorm aan het twijfelen. Ik wist niet of dit paste in Gods plan voor mijn leven. Vaak bad ik in paniek of God mij een antwoord wilde geven over wat ik nou moest doen. Na een gesprek met mijn gezin heb ik (gelukkig) de keuze gemaakt om toch naar de EH te gaan.

Hier kwam ik erachter wie God was, en wat mijn identiteit in Hem is. Ik heb zo ontzettend veel geleerd over mezelf, waarom ik dingen doe en hoe mijn gedachtenpatronen mijn leven beïnvloeden. Reflecteren kan je leren, en dat doe je ook zeker op de EH. Dat in combinatie met de persoonlijke begeleiding maakt dat het veel meer wordt dan alleen een studiekeuzeproces: het is het ontdekken van je identiteit, waarna je aan de hand daarvan de keuze maakt voor je volgende stap. In mijn geval is dat geen studie geworden, maar een discipelschapstraining in Noorwegen waarbij ik God nog beter leer kennen en de dingen die ik over mezelf geleerd heb op de EH verder kan gaan ontdekken en ontwikkelen.

De hele ervaring is totaal anders gebleken dan mijn verwachting. Ik dacht dat het ‘maar’ drie dagen in de week waren, terwijl het toch best tijdrovend is buiten de vaste schooldagen. Er is veel eigen verantwoordelijkheid, maar er is ook altijd een mogelijkheid om persoonlijk begeleid te worden en zo verder te komen in je proces. De sfeer is altijd heel fijn geweest: de meeste leerlingen zijn er met hetzelfde doel, en dat creëert eenheid.

De EH is de beste basis voor je leven, omdat je dingen leert over God, jezelf en de samenleving die je nooit had gedacht.

Wees niet bang om ‘verkeerd’ te kiezen; er leiden meer wegen naar Rome! Gods plan voor jouw leven zal niet mislukken door een keuze die jij wel of niet maakt, zo veel invloed hebben wij als mens niet (gelukkig!). Mijn tip? Kijk naar je verlangens voor de komende paar maanden van je leven. Past dit bij het Traject? Then go for it! Als dit echt niet voor jou is, wordt het vanzelf duidelijk. Soms moet je in het diepe springen voor je je vleugels uit kan slaan.

Na het volgen van de EH zie ik mijn toekomst veel rooskleuriger in: ik heb een basis opgebouwd waar ik altijd op terug kan vallen. Ik durf mezelf te laten dromen en ik kijk nu echt naar wat ík wil in mijn leven, niet wat de samenleving vindt dat ik moet doen. Die vrijheid is geweldig!”

WhatsappInstagramNieuwsbrief
Wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker, gebruiksvriendelijker te maken en gepersonaliseerde aanbiedingen te tonen, onder andere door analyse van uw bezoekersgedrag. Zo kunnen we u ook buiten deze website relevante aanbiedingen doen. Wanneer u op 'Ok, sluiten' klikt of de website blijft gebruiken accepteert u onze cookies. Klik op 'Instellingen wijzigen' om uw cookie-voorkeuren aan te passen en voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze website.
Annuleren