Skip navigation Menu

“Door de EH proefde ik aan de theologie en dat deed me verlangen naar meer”

Oud EH-student Matthanja de Leeuw studeert Theologie aan de TUA. Wat heeft zij meegenomen vanuit het EH-Basisjaar naar Theologie en wat vindt ze van haar studie? We vroegen het haar.

Richting voor de toekomst
“Toen ik aan het EH-Basisjaar begon, had ik echt geen idee wat ik wilde studeren. Mijn interesse is heel breed: van talen tot wiskunde en alles daar tussenin. Ik had ook veel extra vakken gevolgd op de middelbare school, waardoor er maar weinig opleidingen waren die bij voorbaat al afvielen. Op de EH hoopte ik wat meer richting voor de toekomst te vinden. En daarnaast had ik veel vragen met betrekking tot het christelijk geloof. Dat kwam niet alleen doordat ik zelf zo nu en dan een vlaag van twijfel over me heen kreeg, maar ook doordat ik er tegenaan liep dat ik gewoonweg niet goed kon verwoorden naar niet- of andersgelovigen waar het christendom precies voor staat en wat ik dan dus precies geloof. Op de EH hoopte ik dus ook argumenten ter verdediging van het christelijk geloof te vinden (apologetiek), en tegelijkertijd woorden te leren geven aan de kern van waar ons geloof om draait.”

Ratio of gevoel
Van mezelf ben ik echt een denker: ik zit snel in mijn hoofd en ik neem graag eerst alle feiten in me op, voordat ik een (rationele) beslissing neem. Emotie, gevoel en verlangen kregen bij mij niet zo snel een plaats. Op de EH wordt daar juist wel heel specifiek bij stilgestaan. Toentertijd werd ik daar niet altijd even enthousiast van. Ik vind het belangrijk dat je nadenkt, de zaken onderzoekt en overziet en dat je jezelf niet zomaar laat meeslepen door gevoel. Maar achteraf gezien heb ik toen wel geleerd dat, hoewel je redelijkheid hoog mag hebben staan, je je gevoel en emoties niet moet uitschakelen of laten ondersneeuwen door je ratio. Een mens is immers niet slechts een wandelend hoofd; hij heeft ook een hart. En dit is vooral ook een belangrijk punt als het gaat over de relatie tussen God en de mens: geloof in God gaat dieper dan slechts het onderschrijven van bepaalde statements aangaande het bestaan van God.”

De perfecte studie
De EH heeft me geholpen om inzicht te krijgen in hoe ik als persoon in elkaar zit: waar ligt mijn interesse, wat zijn mijn kwaliteiten, etc.? Veel dingen weet je misschien onbewust wel van jezelf, maar juist door deze concreet op papier te zetten, ben je in staat verbanden te zien die je helpen een beter beeld te krijgen wat voor soort studie bij jou zou kunnen passen. Daarnaast heeft de EH me geholpen om in te zien dat ik niet de perfecte studie hoef te kiezen: het is goed om over studiekeuze na te denken en te zoeken naar een studie die passend is, maar uiteindelijk hangt de toekomst niet van mij af. Wij mogen erop vertrouwen dat ons leven in de hand ligt van Iemand die oneindig veel groter en machtiger is dan wij ooit zouden kunnen bedenken.”

Studie Theologie
Op de EH kon ik bij verschillende thema’s een beetje aan de theologie proeven en juist dat deed me verlangen naar meer. Vandaar dat ik Theologie ben gaan studeren aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn (TUA). De studie Theologie bevat veel verschillende aspecten: het leren van de grondtalen, (kerk)geschiedenis en vakken die juist meer op de maatschappij gericht zijn. Die breedheid maakt onder andere dat de studie goed bij me past. Belangrijker is misschien nog wel dat ik allerlei vragen rondom de Bijbel en het Christelijk geloof, en in het verlengde daarvan dus ook theologie, super interessant vind.”

Een diepere analyse
“Ik vind mijn studie erg leuk! Ik geniet van de colleges die vol zitten met nieuwe informatie, of juist een diepere analyse geven van zaken die je onbewust al wel weet. Neem nu zoiets als de Triniteitsleer (d.w.z. de leer van de Drie-eenheid). Als je christelijk opgevoed bent, weet je ongetwijfeld wat, of eigenlijk Wie, er met deze term bedoeld wordt. Maar wist je dat hier in de Bijbel helemaal niet zo veel concrete verwijzingen naar zijn en dat men er in de Vroege Kerk een behoorlijk aantal jaar over gedaan heeft voor men het met elkaar eens was over dit concept en de definitie van het wezen van God? Super interessant om bij zo’n feitje stil te staan, te lezen wat voor verschillende dingen mensen hier in het verleden allemaal over gezegd hebben en proberen te begrijpen wat dat voor impact heeft voor het geloof van ons als christenen vandaag de dag.”

Een levend geloof
Theologie is een studie waarbij je heel veel zaken met betrekking tot het geloven in God rationeel benadert: je leest, analyseert, doordenkt, verzamelt argumenten voor en tegen een visie, probeert de tegenargumenten te weerleggen en doordenkt de hele zaak opnieuw, om bij een volgend onderwerp weer van voren af aan te beginnen. Dat is mooi en belangrijk om te doen; het is immers een wetenschappelijke studie en kritisch nadenken is belangrijk om ook vanuit de theologie een zinvolle bijdrage te kunnen leveren in deze kritische maatschappij. Maar het is noodzakelijk om in het oog te houden dat Theologie niet noodzakelijkerwijs hetzelfde is als een persoonlijk geloof in God. Er zijn voorbeelden bekend van theologen die prima theologie denken te kunnen bedrijven, zonder daarbij ook maar het minste geloof te hebben. Een levend geloof vraagt om persoonlijke betrokkenheid: God spreekt vandáág tot jou door Zijn Woord. God gaat dieper en verder dan onze rede kan bevatten. Het is daarom van belang dat we de Bijbel niet alleen studerend lezen, maar dat we ons ook persoonlijk door de Boodschap laten raken.”

Wandelen met God
“Door de EH weet ik dat ik er vatbaar voor ben vooral in mijn hoofd te gaan zitten. En omdat de studie Theologie dit juist kan versterken, probeer ik vooral te blijven zoeken naar manieren om het geloof ook op een persoonlijke manier te beleven. Op de EH wordt veel aandacht besteed aan het belang van bijvoorbeeld bidden en Bijbellezen voor het persoonlijk geloofsleven. Als ik de EH niet had gedaan, was ik denk ik al snel gestrand in een heel verstandelijke benadering van het geloof. Dit hoeft overigens niet per se verkeerd te zijn, maar het wandelen met God is oneindig veel rijker dan enkel het hebben van feitelijke kennis. Door de EH ben ik me hier meer van bewust en heb ik ook meer tools in handen om hier aandacht aan te besteden.”

Denken om te dienen
Een concreet beeld van wat ik wil gaan doen met Theologie, heb ik nog niet. Op de EH heb ik geleerd dat ik dat voorlopig ook los mag laten. Ik ben nog maar net met mijn studie begonnen, dus ik heb nog alle tijd om te kijken wat er op mijn pad komt. Wel weet ik dat ik graag anderen zou willen helpen. Ik weet uit ervaring bijvoorbeeld dat veel jongeren er tegenaan lopen dat het christelijk geloof niet-rationeel lijkt, waardoor ze te maken kunnen krijgen met twijfel. Zij, die niet christelijk zijn opgevoed, wijzen het geloof vaak op voorhand al af, omdat het simpelweg niet aannemelijk lijkt. Maar er zijn écht goede, steekhoudende argumenten te geven voor de redelijkheid van het christelijk geloof. Mijn verlangen is om uiteindelijk iets van die kennis te kunnen delen met mensen die wellicht nog allerlei kritische bezwaren en drempels ervaren bij het christelijk geloof, om op die manier uiteindelijk iets te kunnen betekenen voor en in de seculiere maatschappij. Maar dit is maar een voorbeeld van de vele manieren waarop je met theologie anderen zou kunnen helpen. De TUA gebruikt zelf de zin Denken om te dienen. Dat vind ik een mooi uitgangspunt, waar ik me graag bij aansluit.”

Vorming op ieders eigen manier
“Wat ik juist zo leuk vind aan de EH, is dat het een plaats is waar allerlei verschillende mensen, met totaal uiteenlopende karakters, interesses en persoonlijkheden, allemaal op hun eigen manier gevormd worden. Zelfs als je al precies weet wat je wilt gaan studeren, is de EH niet minder waardevol: Het is een jaar dat je stilzet bij Wie God is, bij wie jij bent als persoon en hoe je het geloof in God in jouw leven vorm kunt geven. Bovendien laat het je nadenken over hoe je je verhoudt tot je omgeving: Hoe ga je om met de mensen om je heen? Wat voor houding neem je aan ten opzichte van de schepping? Op welke manier kun jij dienstbaar zijn in het Koninkrijk van God? Niet alleen de colleges en opdrachten, maar juist ook de gesprekken met klasgenoten vanuit allerlei verschillende kerkelijke achtergronden hebben me enorm geholpen, zowel in mijn persoonlijke als in mijn geloofsontwikkeling.”

Lees hier meer over het EH-Basisjaar.
Jacco ging ook van de EH naar de TUA om Theologie te studeren. Zijn verhaal lees je hier.

WhatsappInstagramNieuwsbrief