Skip navigation Menu

"Meer dan even een vervolgstudie of andere stap kiezen."

Het was een voorrecht om tutor te zijn van EH-Traject. Juist bij Traject werd alles op scherp gesteld: Het startte pas begin februari en duurde tot en met begin juli. De studenten die kwamen namen ieder hun eigen verhaal mee. De ene was gestopt met zijn studie, de ander had een bachelor gehaald en weer een ander had gereisd of gewerkt. Ieder had zijn eigen zoektocht. In een aantal maanden moest duidelijk worden wat de volgende stap zou worden: Studeren, werken of wat anders en… samen met God.

Mijn voorbereiding als tutor begon voordat ik de studenten kende. Ik nam de tijd om voor ieder van hen te bidden en hen te zegenen. Ik ging ervoor, maar alleen God kon diepgaande verandering bewerkstelligen. Wij werkten vanuit de overtuiging dat je als mens heel werd, door herstel en diepgaand contact met de Schepper, de hemelse Vader. Dat zou ook doorwerken in gezinnen, vriendschappen, zelfbeeld, studiehouding, geloof, toekomstig beroep en nog zoveel meer.

Als tutoren voelden we een gezonde spanning, voordat we naar de locatie van de startweek reden. Wij vielen midden in een bruisende conferentie. We waren zo benieuwd naar onze groep! Ik was altijd verbaasd in wat voor een korte tijd een groep kon ontstaan.

Traject was meer dan ‘even een vervolgstudie of andere stap kiezen’. Het ging zoveel dieper. Ik was diep geraakt als studenten zich tijdens de afsluitende presentaties en in gesprekken echt lieten zien: met trots, dankbaarheid, worstelend en in kwetsbaarheid. Wat mooi dat ‘het aanvaard zijn in Christus’ zorgt dat de studenten zichtbaar werden, echte verbondenheid voelden met elkaar en met God en daarmee zichzelf en de ander/Ander tot hun recht lieten komen.

Het heeft mij ertoe bewogen om als gecommitteerde betrokken te blijven bij EH-Traject. En daarbij wetende dat God met hen meeging, dat zij konden uitdelen en in vriendschappen plezier en steun konden beleven. God gaat verder, met elke student!

Heleen den Herder-Bakker, oud-tutor EH-Traject

Aanmelden jubileumviering
WhatsappInstagramNieuwsbrief