Skip navigation Menu

Groeien

Stelling: “Ik wil graag groeien in mijn social skills, het geven en ontvangen van feedback en het leren omgaan met reflectie.”

Waarom het EH-Basisjaar?

Op de EH gaan we aan de slag met je persoonlijke ontwikkeling. Via colleges, praktische oefeningen en gesprekken met een begeleider (tutor) én medestudenten komt er veel aan de orde over hoe je naar jezelf kijkt en hoe dat zo is gegroeid. En vooral ook hoe je daarin verder kunt ontwikkelen.

En dan gaat het bijvoorbeeld over de kwaliteiten die jij hebt gekregen en hoe je daarmee om kunt gaan. En welke allergieën je dan misschien ook hebt en vooral ook welke uitdagingen dat met zich meebrengt voor jou. En hoe reflecteer je op een helpende manier op jezelf en anderen? Hoe zorg je voor jezelf en ben je gezond weerbaar? En hoe kun je dan tegelijk ook als een liefdevol mens groeien? Hoe wil je daarin van Jezus leren?

Voor ieder levert dat eigen punten op. De één zal meer leren omgaan met introvertie en een ander zal meer leerpunten zien rond het omgaan met dominantie, teleurstellingen of juist met het uitvinden van de juiste uitdagingen. Je ontwikkelt door deze inzichten en gesprekken je social skills, doordat je jezelf beter leert begrijpen en accepteren. En omdat je veel samen met anderen leert, bespreekt en doet (ook via reflectie en helpende feedback) en er achter gaat komen, dat ieder mens zijn eigen verlangens en uitdagingen heeft. Hoe je daar doorheen kunt leren kijken en hoe jij daar dan op zou kunnen reageren.

WhatsappInstagramNieuwsbrief