Skip navigation Menu

Toelichting stap 7 aanmelding Studiekeuze

We vragen je hier de gegevens van ouder(s) en/of voogd(en) in te vullen. Als je dat niet kunt of wilt opgeven, vink je dat aan en geef je daarvoor de reden op.

De oudergegevens worden door ons gebruikt voor:

  • contact in het geval van calamiteiten
WhatsappInstagramNieuwsbrief