Skip navigation Menu

Toelichting stap 6 aanmelding Studiekeuze

We vragen je hier de gegevens in te vullen van degene die jouw opleiding betaalt.
Het kan daarbij gaan om ouder(s), of ‘derden’, zoals familielid, kerk, gemeentelid, werkgever, enz.

Deze gegevens worden door ons gebruikt voor:

  • de afhandeling van de betaling
  • door eventueel door de betaler gewenste terugkoppeling over studievoortgang.
    Tenzij je daartegen schriftelijke bezwaar maakt, geef je ons toestemming om die terugkoppeling in algemene termen desgewenst aan de betaler te doen.
WhatsappInstagramNieuwsbrief