Skip navigation Menu

Toelichting stap 6 aanmelding Cursus Persoonlijke ontwikkeling

We vragen je hier de gegevens in te vullen van degene die jouw opleiding betaalt.
Het kan daarbij gaan om ouder(s), of ‘derden’, zoals familielid, kerk, gemeentelid, werkgever, enz.

Deze gegevens worden door ons gebruikt voor de afhandeling van de betaling.

WhatsappInstagramNieuwsbrief