Skip navigation Menu

Toelichting stap 4 aanmelding Cursus Persoonlijke ontwikkeling

We vragen je hier je kerkelijke gezindte in te vullen.
Dat hebben we nodig om:

  • tutorgroepen te kunnen maken die voldoende divers zijn qua kerkelijke achtergrond
  • de kerkelijke omgeving gericht te kunnen aanschrijven over financiële en gebedssteun voor de opleidingen die we aanbieden.

Als je niet lid bent van een kerk of gemeente en je kunt ook geen passende andere gezindte vinden, vul dan “geen” in bij kerkelijke gezindte en licht dat toe.

Vul bij kerk, plaats en website eventueel “nvt” in .

WhatsappInstagramNieuwsbrief