Skip navigation Menu

“Ik heb het gereedschap gekregen om bij een goede studie terecht te komen.”

Toen Rogier op de middelbare school zat, wist hij het eigenlijk al zeker: ik ga Pedagogische wetenschappen studeren. Maar toen het eindexamen steeds dichterbij kwam, ging hij twijfelen. Zoveel andere studies zijn ook boeiend! Hij besloot het EH-Basisjaar te doen en kwam uiteindelijk bij de opleiding Theologie terecht aan de TUA.

“Toen ik op een open dag van de EH kwam, viel de sfeer me meteen op: die was open en gezellig. Er straalde ruimte en vertrouwen van af. Ik dacht daar toen nog geen behoefte aan te hebben, maar toen ik eenmaal aan het jaar begon, merkte ik dat ik dat wel had. Ik was voordat ik aan de EH begon best wel een gesloten persoon. Ik vond de EH wel een mooi moment om daaraan te werken. De EH heeft me een jaar lang de ruimte geboden om in een veilige omgeving te oefenen met dingen waar ik nog getraind in moest worden, zoals openheid en vertrouwen naar anderen toe. De veilige plek die ik op de EH heb gehad, heeft me ook geholpen om mezelf daar nu aan de TUA nog in door te ontwikkelen.

Ik heb inhoudelijk veel aan het Basisjaar gehad. Ik kwam zelf van een reformatorische school en in mijn ogen was geloof daar altijd iets beklemmends, iets wat niet heel mooi was, maar vooral heel moeilijk. De colleges van de EH hebben mij doen inzien dat dat niet zo is, dat geloof juist iets heel moois is, zowel inhoudelijk als in beleving. Geloven in God is niet alleen iets tussen jou en God, maar wordt ook zichtbaar naar andere mensen toe.

Na de EH ben ik uiteindelijk toch Pedagogische wetenschappen gaan studeren. Ik denk dat dat toentertijd ook echt de beste keuze voor mij was, maar ik kwam er uiteindelijk wel achter dat de studie me niet echt lag, ondanks dat ik het wel interessant vond. Toen stond ik dus voor de vraag of ik moest stoppen of doorgaan met mijn studie. En dat vond ik wel lastig, omdat ik voor mijn gevoel een heel goed doordachte keuze had gemaakt. Hoe kan het dan dat het toch mis is gegaan? Maar ik denk juist dat het Basisjaar me ook heeft geholpen om knopen door te hakken en keuzes te maken. Voor de EH bleef ik soms heel lang wikken en wegen en uiteindelijk maakte ik dan geen keuze. Dankzij de EH heb ik die keuze voor een andere studie kunnen maken. Ik heb het gereedschap gekregen om uiteindelijk op een goede plek terecht te komen.

Nu studeer ik Theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA, red.). Theologie is nadenken over God en over de God van de Bijbel en hoe hij daarin naar voren komt. De studie op de TUA is , staande in de gereformeerde traditie, breed en best wel grondig. Naast vakken als Oude en Nieuwe Testament, wordt er onder andere aandacht besteed aan psychologie, filosofie en hermeneutiek, de manier waarop je de Bijbel interpreteert. Op deze manier word je dus heel breed gevormd

Naast de lijn die de TUA zelf leert, wordt er veel aandacht besteed aan andere opvattingen, waardoor je wordt uitgedaagd om een goed doordachte mening te vormen.  Dat vind ik heel goed aan de TUA.

Doordat de TUA klein is, is het makkelijk om docenten aan te spreken met vragen en tijdens college een discussie te houden. Theologie heeft natuurlijk ook met je eigen geloof te maken, dus ik vind het juist daarom ook belangrijk dat dat kan. Als je ergens mee zit, kun je je vragen gewoon kwijt en er wordt ook serieus naar je geluisterd. Het bevalt erg goed. Op mijn studie word ik echt uitgedaagd om mijn eigen opvattingen over geloof en de Bijbel te doordenken

Op de EH heb ik vooral geleerd om mezelf te zijn, om de positieve en minder positieve aspecten van mezelf de ruimte te geven. Ik denk dat dat bij mijn theologiestudie ook belangrijk is, omdat je ook in aanraking komt met kritische aspecten van de wetenschap en het geloof. Ik kan nu onder ogen zien dat die aspecten er zijn, maar dat betekent niet dat mijn hele geloof omver valt.

Ik zou de EH vooral aan anderen aanraden omdat het een jaar is waarin je leert stil te staan bij wie jezelf bent vanuit je relatie met God en wat jouw rol is in deze maatschappij. Je neemt een jaar de tijd om daarop te bezinnen. Je leert wie je bent. Daar heb je voor de rest van je leven profijt van. 

Ik heb het zelf enorm fijn gevonden dat de EH een hele open en vertrouwde plek is, waar niets vreemd is en waar je gewoon al je vragen en gekke dingen van jezelf de ruimte mag geven om daarmee leren om te gaan. Dat kan je enorm helpen als je daarna het studentenleven in gaat. Dankzij de EH heb ik de keuze kunnen maken voor een studie aan de TUA, waar ik op mijn plek zit.”

WhatsappInstagramNieuwsbrief