Skip navigation Menu

Biografie Paul Plug

Als ik na mijn vwo het Basisjaar was gaan doen en daar een goede studiekeuzebegeleiding had gehad, was ik nooit theologie gaan studeren. Maar zo is het niet gegaan. Ik heb namelijk wél een theologische studie afgerond (ETF – Leuven). Het leek me toen heel leuk om predikant te worden. En daar is het ook van gekomen. Na mijn studie heb ik samen met anderen gemeentestichtend werk gedaan in Leeuwarden. Toen de gemeente zelfstandig werd, ben ik daar de voorganger van geworden. Ik heb daar bij elkaar elf jaar gewerkt. Daarna ben ik nog zeven jaar voorganger geweest van een gemeente in Harderwijk. Ik heb veel zegen op mijn werk mogen ervaren, maar er bleef ook altijd een soort onrust. Ik vroeg me steeds vaker af of het werk van predikant zijn wel goed genoeg bij mij paste. Deze twijfel groeide tijdens de opleiding die ik volgde voor coaching en supervisie op de CHE. Een periode van worstelen met deze existentiële vraag heeft ertoe geleid dat ik besloot  te stoppen met mijn werk als voorganger. Er brak een onzekere periode aan, want ik had nog geen ander werk gevonden. Maar al snel kon ik verschillende dingen doen. Ik gaf veel supervisie, gaf ethiek aan Social Studies aan de CHE en begon als tutor van het Traject in 2010. Al snel breidden de werkzaamheden aan de EH zich uit. Ik ging les geven en vanaf 2012 ben ik ook onderwijs coördinator van het EH-Traject en de Cursus Persoonlijke ontwikkeling. Mijn andere werkzaamheden heb ik toen afgebouwd om me volledig te kunnen focussen op de EH.

Tot op de dag van vandaag geniet ik van de combinatie van leiding geven, lesgeven, werken met groepen en persoonlijke begeleiding. Ik heb ontdekt dat mijn roeping hetzelfde is gebleven, maar op een andere manier wordt ingevuld. Het gaat nog steeds om God en om anderen te helpen zich te verbinden met God. Daaronder ligt de drijfveer dat ik de wereld mooier wil maken, omdat schoonheid God eert. Die schoonheid neemt bijvoorbeeld toe wanneer jongeren God leren kennen en hun leven aan Hem gaan toevertrouwen. Hun leven komt dan zichtbaar in een heel ander perspectief te staan. Maar schoonheid neemt ook toe wanneer bijvoorbeeld het onderwijsprogramma zich verder ontwikkelt en beter gaat aansluiten op de leefwereld van jongeren. Overal waar ik een bijdrage kan leveren aan kwaliteitsverbetering of groei van mensen, teams of organisaties ervaar ik een diepe voldoening.

Op de EH komt voor mij dit alles bij elkaar.  

WhatsappInstagramNieuwsbrief