Skip navigation Menu

Meest gestelde vragen

Hoe werkt de toelating? Is er kans dat je afgewezen wordt?
We willen je graag van te voren wat beter leren kennen, ook met het oog op de groepsindeling; vandaar dat je een startdocument moet schrijven om je aan te melden. Er wordt niet vaak iemand afgewezen, maar soms komt dat wel voor, als we denken dat de EH echt niet de geschikte plaats voor iemand is. We bespreken dat dan altijd met de student zelf. Het kan zijn dat jij dingen van de EH verwacht die wij niet kunnen bieden (hulpverlening bijvoorbeeld) en dan is het beter om dat vooraf duidelijk te hebben.

Ik ben gezakt voor mijn havo/vwo. Kan ik het EH-Basisjaar doen?
Ja, maar heb je dan bedacht hoe je alsnog aan een diploma gaat komen? Certificaten halen naast het EH-Basisjaar? Realiseer je dat het EH-Basisjaar geen toegangsbewijs is voor een hbo-opleiding. Je moet het zelf regelen via ROC Midden Nederland of via je eigen woonplaats. Maximaal 2 certificaten naast EH, meer is niet reëel gezien de werklast van het EH-Basisjaar. Ervaring: het is nog best een klus om een certificaat ernaast te doen; denk je dat je nu de discipline wel kunt opbrengen, daar dat in H5/V6 blijkbaar lastig was? Of (als het niet aan discipline lag): heb je wel het niveau om dit alles aan te kunnen?

Ik heb een paar jaar mbo gedaan, maar geen diploma. Kan ik de EH volgen?
Dat hangt ervan af. Het theoretisch gehalte op de EH is behoorlijk hoog. Denk je dat je dat leuk vindt, en het aankunt? Kom een dagje meelopen, kijk boeken in enz. Als je echt denkt dat je het wilt en kunt, meld je dan aan. Je wordt dan uitgenodigd voor een gesprek, waarin gezamenlijk wordt beslist wat wijs is.

Welke studielast mag je verwachten?
Het EH-Basisjaar is een voltijd opleiding en op jaarbasis is de studielist vergelijkbaar met die op hbo’s en universiteiten (ca. 40 uur per week, incl. zelfstudie en het maken van opdrachten). Het EH-Traject kent drie lesdagen per week, en daarnaast ca. 8 uur aan voorbereiding, zelfstudie en het maken van opdrachten).

Het EH-Basisjaar is een tussenjaar. Betekent dat eigenlijk een jaar om uit te rusten, even pas op de plaats?
De tijd is kostbaar, het is een intensief jaar. Wel een soort ‘pas op de plaats’ om eigen ontwikkelingen in beeld te krijgen en groeimogelijkheden in te zetten. Maar dat is hard werken…

Tot hoe laat duren de lessen?
Je krijgt colleges van 9.00 tot (meestal) 15.30 uur. Daarna werk je nog in groepjes aan opdrachten. Vaak ben je wel tot ca. 17.00 uur op school bezig.

Moet je super-christen zijn om aan de EH te studeren?
Nee. Je moet wel een open houding (willen) hebben om te studeren aan de EH. Je leert op 3 niveaus: op geloofsgebied, op intellectueel gebied en op persoonlijk gebied.  En op de EH willen we dat doen met en vanuit de Bijbel. De Bijbel gaat dus elke dag open.

Hoe gaan jullie om met verschillen tussen kerken/geloven?
Niet: wegwerken, maar: ermee werken, met die verschillen iets doen: wat kan ik van jou leren, wat jij van mij en wat kunnen we samen van Jezus leren?

Wat is een tutorgroep en hoe is dat georganiseerd?
Een tutorgroep is een groep van maximaal 15 mensen. Met hen samen doe je de wekelijkse groepsopdrachten en er zijn groepsactiviteiten op sociaal en ander gebied. Als groep geef je feedback op elkaar, waardoor je elkaars ontwikkeling stimuleert.

Wat doet de EH aan studiekeuze-begeleiding? Waarom de EH als je al weet wat je wilt gaan studeren?
Op de EH is er veel onderwijs over wie jij bent en waarom je bent zoals je bent. Met die informatie ga je kijken welke richting daarbij past. Het vervolg moet passen bij je gaven en capaciteiten, maar ook bij je persoonlijkheid.
Als mensen hun studiekeuze al hebben gemaakt: het kan nooit kwaad daar nog eens kritisch naar te kijken en die keuze ook met argumenten te onderbouwen. Bovendien geeft onderwijsprogramma je ook een goed beeld van de ontwikkelingen in de diverse vakgebieden en dat brengt wellicht nieuwe ideeën. Verder: op de EH kun je je verdiepen in een onderwerp op het terrein van jouw persoonlijke studiekeuze: een goede intellectuele, maar ook geestelijke voorbereiding op het daadwerkelijk gaan studeren in een bepaalde richting.

Welke voor- en nadelen zitten er aan een EH-studie?
Voordelen: beter voorbereid op studeren (wennen aan studiedruk en studielast, grote stukken leesstof; samenwerken in groep), geestelijk sterker staan; persoonlijke begeleiding door tutoren; kleine, overzichtelijke school.
‘Nadelen’: het is geen jaar om even uit te rusten. Er wordt echt inzet gevraagd en je moet je ervan bewust zijn op een school te zitten waar veel met de Bijbel wordt gewerkt. Je moet jezelf ook ter discussie willen stellen. En de kosten natuurlijk.

Doen studenten het in een vervolgstudie ook beter?
Ja, ze weten beter waar ze aan beginnen, zijn bv. het op kamers wonen al gewend en hebben geleerd kritisch te kijken naar wat zich aandient.

EH-opvang voor mensen die niet weten wat ze willen? Voor de onzekere types?
Nee, de EH is een bewuste keuze, een bewuste investering in groei. De EH-student is daarom gemotiveerd om het lesprogramma te volgen.

Wat kost een kamer in Amersfoort?
Ongeveer 200 euro per maand.

Kan ik de kamerlijst nu al krijgen? (ik woon namelijk in het uiterste puntje van Nederland)?
Nee helaas, je krijgt de kamerlijst nadat je je hebt aangemeld. Voor het Basisjaar is die lijst pas half juni beschikbaar. Voor het EH-Traject ligt dat rond december. Alle nieuwe studenten krijgen de kamerlijst tegelijk; dat vinden we het eerlijkst.

Krijg ik ook een OV-jaarkaart?
Nee helaas, omdat de EH geen erkende opleiding is, krijg je geen OV-jaarkaart.

Kan ik ook boeken overnemen / 2e hands kopen?
Dat is beperkt mogelijk. Je kunt een briefje op het prikbord hangen, maar veel studenten willen hun boeken niet verkopen. Je moet het verder zelf regelen.

Wanneer begint het EH-Basisjaar? Wanneer het EH-Traject?
Het EH-Basisjaar 2018/2019 begint op dinsdag 4 september. Het EH-Traject 2019 begint op dinsdag 29 januari 2019.

WhatsappInstagramNieuwsbrief