Skip navigation Menu

Over de Evangelische Hogeschool

Het onderwijs van de Evangelische Hogeschool richt zich op geloofstoerusting, persoonlijke ontwikkeling, oriëntatie op cultuur en maatschappij, intellectuele ontwikkeling, studievaardigheden en studie- en beroepskeuze. Dit doet zij vanuit de missie om jongeren toe te rusten om als christen in de samenleving te staan.

De EH biedt onderwijsprogramma’s voor zowel jongeren als volwassenen en organiseert diverse evenementen waarbij bezinning vanuit de Bijbel centraal staat. De school ontvangt vanwege haar bijzondere, vormende onderwijs geen overheidssubsidie. Voor haar bestaan is de EH volledig afhankelijk van donateurs.

De Evangelische Hogeschool is een interkerkelijke organisatie; de volle breedte van protestants christelijk Nederland is vertegenwoordigd in medewerkers en studenten.

De grondslag van de Stichting Evangelische Hogeschool is de Bijbel, het onfeilbare, geïnspireerde Woord van God. In deze Heilige Schrift openbaart God Zijn scheppend en verlossend handelen in Jezus Christus vanaf het begin der wereld tot aan de voleinding. De Bijbel spreekt met absoluut gezag, zowel waar hij handelt over het heil, als waar hij spreekt over de geschiedenis, de kosmos en de natuur.
– Artikel 2 van de Statuten –

WhatsappInstagramNieuwsbrief