Skip navigation Menu

Studenten van de EH maken impact

De EH MDT IMPACTday van vrijdag 23 juni met de EH-Traject studenten ligt inmiddels een paar dagen achter ons. Het is bijzonder om kennis te nemen van alle verhalen van de studenten en tutoren! Studenten zijn onder de indruk van de mensen (en hun situaties) die ze ontmoet hebben. Ze kozen zelf hun projecten uit waar zij interesse in hadden en graag hun talenten voor in wilden zetten. Zij deden dat in samenwerking met St. Present. “Het is mooi om dit te kunnen doen voor anderen en er zelf ook veel van te leren”, zei een student.

In sommige gevallen stonden de ontmoetingen en de hulpvragen in schril contrast met de leefwereld van studenten. “De EH studenten werden uitgedaagd andere kwaliteiten in te zetten dan normaal in hun dagelijks leven. Door moedig aan de slag te gaan met soms schrijnende omstandigheden, hebben jongeren nieuwe competenties ontwikkeld”, merkt Gerard Bijkerk – projectleider EH MDT IMPACTday – op. “De hulpvragen en hulpvragers waren heel divers, maar daardoor is er een wereld opengegaan voor onze studenten. Deze actiedag had daarmee dubbele impact. Studenten brengen geleerde waarden van het EH-onderwijs in de praktijk én hulpvragers zijn ontzettend blij met hun inzet. Dat is precies wat MDT (Maatschappelijke Dienst Tijd) wil bereiken voor jongeren en de samenleving.”

De studenten van het EH-Traject hebben veel projecten uitgevoerd in maar liefst 7 plaatsen, waar St. Present hen projecten kon aanbieden: Barneveld, Deventer, Ermelo, Hilversum, Houten, Veenendaal en Wageningen.

Hulpvrager Annabel over de IMPACTday: “De studenten van de EH hebben mijn voor- en achtertuin leeggehaald en netjes gemaakt. Ik ben heel dankbaar dat er mensen en organisaties zijn die anderen willen helpen die dat nodig hebben. Het geeft mij de rust en energie om me weer te focussen op mijn gezondheid. De studenten halen vandaag echt een stukje zorg bij mij weg en daar krijg ik weer energie van!”

OVER DE EVANGELISCHE HOGESCHOOL
De EH is een unieke hogeschool waar jongeren in diverse opleidingen worden toegerust voor het leven. Op de EH leren jongeren om steviger in het leven te staan, leren ze wie ze zijn en ontdekken ze wat echt belangrijk is. Tijdens een opleiding op de EH worden studenten geholpen met het ontdekken dat Gods liefde de beste basis is voor het leven en dat Zijn liefde alle aspecten van het dagelijks leven doortrekt.

STICHTING PRESENT
De IMPACTday wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting Present. Stichting Present is een landelijke organisatie die hulpvragen en mensen die hulp willen geven aan elkaar verbindt.
WhatsappInstagramNieuwsbrief