Skip navigation Menu

Rosalie, Luuk en Loïs volgden het EH-Basisjaar: “Fundament voor het leven”

Verlang je er als jongere naar om op geloofsgebied toegerust te worden en aan je persoonlijke ontwikkeling te werken? Dan is het Basisjaar op de Evangelische Hogeschool in Amersfoort wellicht iets voor jou. De jongeren Rosalie (18), Luuk (21) en Loïs (19) volgden alle drie het EH-Basisjaar en blikken in gesprek met Cvandaag terug op de waardevolle lessen die ze er leerden en waarvan ze hun leven lang profijt hebben.

Op de Evangelische Hogeschool kunnen jongeren het EH-Basisjaar volgen. Dit is een jaar waarin je op geloofsgebied wordt toegerust en er flink geïnvesteerd wordt in je persoonlijke ontwikkeling, zodat je daarna je plek als christen in de maatschappij kunt innemen of met een stevige basis aan een (vervolg)studie kunt beginnen. 

Rosalie vertelt dat ze het afgelopen jaar zoveel geleerd heeft dat ze dit nauwelijks in een paar woorden kan samenvatten. “Ik denk dat ik vooral een vrijer mens geworden ben. Zowel persoonlijk als op geloofsgebied. Het lukt mij nu veel beter om met mijn emoties en gedachten om te gaan. Voorheen zat ik daar veel meer in vast dan dat ik zelf doorhad. Ik zit nu veel beter in mijn vel en maak veel makkelijker contact met anderen. Met al die chaotische gedachten kon ik nog wel eens in mijn eigen schulp terugkruipen.” 

Ook op geloofsgebied heeft het EH-basisjaar een hoop opgeleverd, vertelt Rosalie. “Ik kwam de EH binnen met twijfels over Gods bestaan, ook daar kon ik best wel vast in blijven zitten. Aan de ene kant kon ik niet echt geloven, maar tegelijkertijd liet het me ook weer niet los. Ik dacht: ‘Wat nou als God wel bestaat?’ Om eerlijk te zijn merkte ik bij mijzelf een stukje moedeloosheid. Ik had ook geen idee hoe ik uit dit jaar zou komen, maar ik kan zeggen dat daar tijdens het Basisjaar verandering in is gekomen. Ik heb Gods liefde mogen ontdekken en daarmee ook zoveel geleerd over mijn eigen godsbeeld wat eerst best negatief was.”

“Ik zag God eerst als een oordelende God die mij misschien vanwege mijn geloofstwijfels zou afwijzen”, vertelt Rosalie verder. “In die tijd had ik ook best wat vragen die voor mijn gevoel niet beantwoord werden. Ik dacht: waarom gelooft de één wel en de ander niet en komt dat dan door uitverkiezing? Tegelijk zie ik zoveel lijden in de wereld, wat voor mijn gevoel niet samen gaat met een liefdevolle en almachtige God. Al die vragen en persoonlijke struggles liepen als het ware in elkaar over. Misschien hield dat mij ook wel tegen om echt in God te geloven.”

Rosalie Annot 

Het is vanwege die thema’s dat Rosalie (bovenstaande foto) besloot zich aan te melden voor het EH-basisjaar. “Ik dacht dat het goed zou zijn om er een jaar mee bezig te zijn, zodat mijn godsbeeld misschien wat afgestoft en bijgesteld wordt. Dat is wel gebeurd. Ik mag God nu ervaren als een liefdevolle God die van mij houdt en een relatie met mij wil, maar ook als een God die niet van mij verlangt of vraagt dat ik volledig perfect bent. Ik mag met mijn teleurstellingen bij Hem komen. Doordat ik weet dat God liefdevol is, werd het voor mij ook makkelijker om echt een relatie met Hem aan te gaan en Hem volledig te gaan vertrouwen”, zegt Rosalie die hierna de studie Sociologie hoopt te gaan volgen.

Ook voor de 21-jarige Luuk was het EH-Basisjaar een leerzame ervaring, met name op geloofsgebied. “Voordat ik begon, had het geloof in God nog geen vaste plek in mijn leven. Het was een beetje kabbelend en wankel, maar het heeft echt een solid ground gekregen. Voorheen worstelde ik best wel met het gezag van de Schrift en welke plek de Bijbel in het geloof heeft. Ik vroeg me ook af wat het voor mijn geloof betekende dat de Bijbel betrouwbaar is en ook als het gaat om wat goddelijke inspiratie inhoudt. Met die vragen struggelde ik best een tijd. Daardoor vond ik het ook lastig om de Bijbel als het Woord van God te zien.

Maar tijdens het Basisjaar heb ik door lessen over de betrouwbaarheid en eenheid van de Schrift mogen zien hoe bijzonder het Boek is dat we tot onze beschikking hebben. Profetieën die in het Oude Testament gedaan worden, zijn in het Nieuwe Testament vervuld. Daarmee zie je dat de God van het Oude Testament dezelfde God is als de God van het Nieuwe Testament. Zo is er nog veel meer te zeggen.”

Luuk Seetz

Zijn struggles op geloofsgebied hadden ook te maken met zijn voormalig godsbeeld. “Ik had van God vooral het beeld dat Hij enkel liefde is en dat daardoor alles mag. Doordat je op de EH met andere godsbeelden in aanraking komt, word die van jezelf ook steeds completer en heb ik dat stukje dat God ook rechtvaardig is mogen ontdekken. Niet dat je ooit een volledig beeld van God kunt hebben, want God laat zich niet vatten in een hokje. Maar mijn godsbeeld is zeker veranderd en completer geworden”, vertelt Luuk.

De 19-jarige Loïs kijkt eveneens terug op een leerzaam jaar. “Het Basisjaar is inderdaad helaas alweer bijna voorbij. Ik heb het enorm naar mijn zin gehad. De veilige sfeer biedt ruimte om te groeien in de visie op God en jezelf. Al met al kijk ik terug op een unieke ervaring die ik niet had willen missen, omdat het me heeft geholpen in mijn zoektocht naar de zin van mijn bestaan.”

Loïs Struik                                 

“Toen ik van de middelbare school kwam, wist ik niet goed wat ik wilde studeren. Eigenlijk had ik meer zin om er een jaartje tussenuit te gaan, maar ik wilde niet het hele schoolritme kwijtraken. Toen de EH op mijn pad kwam, was ik meteen verkocht. Zelf had ik allerlei vragen over het leven. Ik was zoekende naar mezelf en de plek van geloof in mijn leven. Op de EH was ik hiervoor aan het juiste adres”, aldus Loïs. 

De drie studenten blikken met tevredenheid terug op het onderwijs en de begeleiding die ze op de EH kregen. “Heel erg goed. En dat is niet eens een sociaal-gewenst antwoord”, merkt Rosalie lachend op. “Ik had een tutor die mij persoonlijk begeleidde. Elke twee weken leverde ik een persoonlijk dossier in waarin ik reflecteerde op alles wat ik deed. Mijn tutor las dat door, reageerde daarop en ging er met mij over in gesprek.

Dat was voor mij heel prettig, want daardoor ervoer ik dat ik niet alles alleen hoefde te doen. Voor de EH had ik dat gevoel soms wel waarbij ik het moeilijk vond om dingen te delen, maar nu had ik een tutor om mij heen. Maar ook bij andere docenten kon ik altijd met mijn vragen aankloppen.”

“In het begin wist ik niet goed wat ik moest verwachten van het onderwijs zelf, maar het werd al snel duidelijk dat het programma goed in elkaar zit”, vertelt Loïs. “De begeleiding heb ik ook als zeer positief ervaren. Het contact is laagdrempelig, docenten zijn op allerlei manieren bereikbaar.

Het is fijn om te merken dat ze je graag willen helpen. Bovendien worden er allerlei middelen aangeboden voor hulp. Los van de gezelligheid, zit het programma kwalitatief stevig in elkaar. Er worden veel belangrijke dingen besproken die voor iedereen vroeg of laat van belang zijn, zoals het onderwerp vertrouwen op God, anderen en jezelf.”

Reflectie is een van de speerpunten waarop het onderwijsaanbod van de EH samengesteld is, vertelt Luuk. “In het begin van het jaar wordt het er echt ingestampt om te kijken wat die stof die je in colleges krijgt aangereikt nou met je doet en wat dat heel concreet voor jou betekent. Je zou kunnen zeggen dat de EH een soort guideline geeft van wat je aan patronen of gedachten kan behouden of wellicht juist kan bijschaven. Op die manier geef je ook steeds meer vorm aan je eigen identiteit.”

“Het hele jaar staat eigenlijk in het teken van reflecteren”, vult Loïs aan. “Er komen allerlei onderwerpen langs en het is daarbij de bedoeling dat je telkens als het ware in de spiegel naar jezelf kijkt. Uiteindelijk ontdek je steeds meer waarom je op een bepaalde manier denkt en doet. Je zou kunnen zeggen dat de EH me heeft teruggebracht naar wie God is en wie ik ben. Als je op zoek bent naar een fundament voor je leven, zoals ik, of je loopt tegen bepaalde thema’s aan in je eigen leven waar je eigenlijk aan wilt werken, zoals faalangst, dan ben je op de EH aan het juiste adres.”

Nu het Basisjaar bijna ten einde gekomen is, zijn Rosalie, Luuk en Loïs druk bezig met de afronding daarvan. “We zijn nu aangekomen bij het laatste blok. Die ziet er iets anders uit dan de rest van het jaar”, vertelt Loïs. “De afronding staat als het ware in het teken van verzamelen wat je hebt geleerd en nagaan hoe je dit kunt meenemen in de toekomst. Alle studenten maken een einddocument waarin ieders eigen persoonlijke leerproces staat beschreven. Gebaseerd op dit document wordt er een eindgesprek gehouden om tegenover een buitenstaander te verwoorden hoe jij de afgelopen periode bent ontwikkeld. Het Basisjaar eindigt met een jaarafsluiting in de kerk.”

“Het Basisjaar bestaat uit verschillende onderdelen: persoonlijke ontwikkeling, geloofsontwikkeling, mens en maatschappij, intellectuele ontwikkeling, studiekeuze en studiehouding. Op al die punten maak je inzichtelijk hoe je je daarin ontwikkeld hebt. Je zou het inderdaad een groot overzicht van al je leerpunten kunnen noemen”, vult Rosalie aan.

Luuk vertelt ten slotte dat hij anderen het EH-basisjaar zeker zou aanraden. “Of je hiervoor nou wel of geen studie hebt gedaan, denk ik dat het heel waardevol is om stil te staan bij wie je bent en hoe je je verhoudt tot God en de maatschappij. Met het EH-Basisjaar denk ik dat je als christen in de maatschappij steviger in de schoenen staat. Je geloof wordt zodanig versterkt dat je daar vervolgens de vruchten van mag plukken.”

Ook de beste basis voor jouw leven ontdekken? Kom langs bij de Evangelische Hogeschool bij een infomiddag of -avond waarin we je graag meer vertellen over het EH-Basisjaar, de cursus Persoonlijke Ontwikkeling en onze andere opleidingen. Klik hier voor een ontmoeting.

WhatsappInstagramNieuwsbrief