Skip navigation Menu

Openingstoespraak Traject 2024: ‘Kom uit je boom!’

Door: Anne van Olst, directeur EH

Wat verwacht je ervan? Het EH-Traject is begonnen. We hebben de startweek achter de rug en ook al de eerste collegeweek. Hoe zit je erbij? Heb je nog goede moed, of voel je nog de nodige spanning? Er komt veel op je af. Je hebt al heel wat lezingen, colleges en gesprekken gehad. Vraag jij je af: Kan ik dit? Past dit wel echt bij mij?

Vanavond bidden we om Gods leiding en zegen. We zijn totaal afhankelijk van wat God ons geven wil in de komende maanden. We bidden wel met vertrouwen. Jullie zijn hier nieuw en misschien nog erg afwachtend. Alle begrip daarvoor. Wij hebben God al eerder aan het werk gezien binnen het EH-Traject en jongeren zien komen tot vertrouwen en moed om de volgende stap te zoeken en te zetten. We zijn totaal afhankelijk en tegelijk vol vertrouwen. We zien uit naar Gods leiding in jullie levens.

In deze openingsbijeenkomst staan we stil bij een levensveranderende ontmoeting. Zacheüs ontmoet Jezus. Jezus ontmoet Zacheüs. Het lijkt er eerst op dat Zacheüs vooral Jezus zoekt. Maar de conclusie van deze geschiedenis is dat het Jezus is die Zacheüs zoekt. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is (Luk. 19:10). Zacheüs doet de nodige moeite om Jezus te zien, maar hij wil zelf ongezien blijven.

Ik ga ervan uit dat je Zacheüs wel een beetje kunt plaatsen. Hij is tollenaar. Een geld-inner voor de Romeinen. In de ogen van zijn stadgenoten was hij een verrader. Het was ook een door en door slecht systeem. Je kon je inkomen als tollenaar en je inzet terugverdienen door extra geld te vragen. Dat was winst voor de Romeinen en winst voor de tollenaar. Begrijpelijk dat Zacheüs gehaat was.

Zacheüs was klein van stuk. Misschien heeft hij in zijn jeugd al moeten vechten om erbij te horen, om mee te doen. Hij was aan de verkeerde kant terechtgekomen. Hoe gebeurt dat? Je moet toch wat van het leven maken, en als je toch al niet zo veel vrienden hebt…

Hij was oppertollenaar geworden, de CEO van de tollenaars. Hij was blijkbaar goed in zijn werk. Het had hem ongetwijfeld erg rijk gemaakt. Een Maserati op de oprit en een jacuzzi in de tuin, zeg maar. Allemaal van zwart geld. Geld stinkt niet, zo luidt een gezegde. Bij Zacheüs stinkt het geld wel. Zacheüs – de man met geld maar zonder vrienden.

Hij wil Jezus graag zien. Waarom? Ik denk omdat er twee v’s in zijn hart zitten: verdriet en verlangen. Hoe vaak had hij zichzelf al tevreden gesteld met zijn geld, als de mensen hem weer negeerden en met de nek aankeken? Ze spuugden voor hem op de grond en hij herhaalde in zijn hoofd: Ik heb geld, ik ben niet ongelukkig, ik kan kopen wat ik wil! Maar er bleef een gat in zijn hart.

Hoe vaak hadden mensen al tegen hem gezegd: Het moet anders, Zacheüs. Je bent verkeerd bezig. Wat je doet past niet bij een Israëliet. Je gaat niet alleen tegen mensen in, ook tegen God. Je maakt de verkeerde keuzes! Je moet je leven beteren! Maar het ketste af. Hij kon het niet. De weg die hij ingeslagen had, had hij al te lang gelopen. Omkeren leek onmogelijk. Zo ging het steeds als mensen hem confronteerden. Hij was een onmogelijk geval.

Maar bij Jezus lag dat blijkbaar anders. Jezus had zelfs een collega van Zacheüs opgenomen in de kring van zijn discipelen: Levi de tollenaar. Hoe is het mogelijk? Blijkbaar keek Jezus anders aan tegen die onmogelijke gevallen. Als Hij sprak, kreeg je altijd het gevoel dat verandering tóch mogelijk was.

Hij wilde Jezus zien, maar dat bleek een probleem. Hij was maar klein, en er waren drommen mensen op de been. Zich ertussen wurmen met zijn neus ongeveer ter hoogte van hun ellebogen waagde hij niet. Hij kon van de mensen de boom in. Dat is wat hij doet. Wie niet sterk is moet slim zijn. Hij wil Jezus zien, rent een stukje vooruit en klimt in een boom met lage takken en een bladerdek om zich achter te verschuilen. Het is maar goed dat de mensen hem niet zien, de oppertollenaar met de nette pak in de boom.

Nu komen we op een punt waar ik echt even met je bij stil wil staan. Misschien herken je het in je eigen leven. Daar zit Zacheüs. Hij wil Jezus zien. Dat is prachtig. Wil jij dat ook? Zit je daarom hier bij het EH-Traject? Prachtig dus dat Zacheüs Jezus wil zien. Maar als het aan Zacheüs ligt, ziet hij Jezus wel, maar Jezus hem niet. Hij blijft zelf ongezien. Zacheüs wil toeschouwer blijven. Hij is uit op een glimp van Jezus.

En dan, Zacheüs? Wat dan? Dan heb je Jezus gezien in het voorbijgaan. Hoe gaat dat jou helpen, Zacheüs? Gaat je leven dan veranderen?

Hoe zit jij erbij aan het begin van dit EH-Traject? Nieuwsgierig? Dat is goed. Wat gaat het EH-traject je brengen? Ga je inderdaad bij de volgende stap in je leven uitkomen? Gaat het duidelijk worden wat je na het EH-Traject gaat doen? Je wil wat zien gebeuren. Maar misschien zit je net als Zacheüs verstopt achter bladerdek, op een veilig, verscholen plekje. Jij wil iets zien gebeuren, maar zelf niet gezien worden, liever toeschouwer zijn dan in beweging komen.

Als Jezus langs de Zacheüsboom komt, staat Hij stil. Hij zoekt Zacheüs. Hij heeft hem allang gezien in die boom. Ik denk dat we zelfs kunnen zeggen dat Jezus hem al straten van te voren zag. Want Hij staat stil, ziet Zacheüs, en spreekt hem bij zijn naam aan. Ik ken je. Wil je verstoppertje spelen? Dat lukt niet als Ik met Mijn liefde naar je op zoek ben. Ik heb je zo veel meer te geven dan alleen een glimp vanuit je verstopplek. Ik roep je tevoorschijn. Kan Ik bij jou logeren, Zacheüs? Ik heb een adresje nodig om uit te rusten, te eten en rustig te praten. Zacheüs, kun jij Mij ontvangen?

Dat is voor veel mensen, zeker ook jonge mensen, een gevaarlijk moment. Dat iemand je, terwijl er zo veel mensen bij zijn, aankijkt en aandacht geeft. De ogen worden op jou gericht. Dat wil je misschien liever voorkomen. Maar als Jezus je aankijkt en tevoorschijn roept, hoef je niet bang te zijn.

Zacheüs is heel verbaasd. Wie ik? Ja jij! Altijd als iemand tegen hem praatte klonken er verwijten. Het moet anders, je doet het niet goed. Ja, dat wist Zacheüs zelf ook wel. Maar hij zat erin vast. Maar Jezus heeft het nergens over. Hij zegt niet: Kom naar beneden want Ik heb eerst een appel met je te schillen. Er moet eerst iets rechtgezet worden in je leven voordat Ik Mijzelf bij je uitnodig.

God riep eens Adam en Eva tevoorschijn. Ze verstopten zich voor God uit schaamte en angst voor wat ze hadden gedaan. God roept tevoorschijn. Hij roept ook ter verantwoording. Maar in Zijn genade.

Kom uit je boom! Kom uit je verstopplek. Dat zegt God ook tegen ons. Je verstopt je voor God en voor mensen. Kom verantwoording nemen. Maar wat valt het dan mee. God roept je in Zijn licht en dat is niet gemakkelijk. En toch valt het zo mee!

Zacheüs komt met blijdschap uit de boom, omdat Jezus hem niet roept zoals je ouders vast wel eens doen als je je schoenen weer eens hebt laten slingeren. Eerst moet je dit of dat doen, en dan… Nee, Zacheüs, Ik wil bij jou zijn. In jouw huis, dat zo mooi is wegens zwart geld. Ik wil zitten op meubels die vast niet langs financieel goede wegen in je huis terechtgekomen zijn. Er is geen plek in Jericho waar Ik Mij meer thuis voel dan bij jou.

Dat verandert alles voor Zacheüs. Hij is zo blij. Hij hoort het gemopper van de mensen niet eens. Spontaan staat hij op en belooft dat hij nu alles anders zal gaan doen. Waarom komt dat vandaan? Heeft Jezus daar om gevraagd? Het is Zijn liefde die de ban breekt en Zacheüs in de vrijheid stelt om de goede stap te zetten in zijn leven. Die stap zal niet gemakkelijk zijn, maar wat een bevrijding!

Kom uit je boom! Zit je daar veilig, verstopt, klaar om iets te zien gebeuren? Ben je nieuwsgierig hoe anderen tot hun volgende stap komen en hoop je dat er ook iets voor jou bij zit? Jezus nodigt je uit tot meer dan kijken. Hij wil niet dat je uit nieuwsgierigheid iets van Hem ziet, maar Hij wil echt in je leven komen. Dat betekent dat jij tevoorschijn komt. Dan kan er van alles veranderen in je leven, zelfs wat je daarvoor niet voor mogelijk had gehouden.

Kom uit je boom. Kom tevoorschijn. Zo eng is dat niet. Kom in het licht. Dat is ook altijd het licht van Gods genade. Dat licht valt ook over dingen die niet goed gingen of gaan in je leven. Er is een nieuwe weg te gaan.

We zien uit naar wat God ons wil geven in die EH-Traject. Aan jou wil ik vragen: kruip niet weg. Kom tevoorschijn. Wees transparant voor God en voor mensen. Ik hoop van harte dat je de EH zult ervaren als een genadige plek, waar je eerlijk kunt zijn naar elkaar, en geraakt door de rijke liefde van de Heere Jezus, een nieuwe weg mag vinden.

WhatsappInstagramNieuwsbrief