Skip navigation Menu

Meer dan 140 studenten van de EH maken impact op actiedag op 23 maart 2023

IMPACTday Evangelische Hogeschool maakt verbinding tussen onderwijs en praktijk

Studenten gaan aan de slag voor hun Evangelische Hogeschool (EH)! De onderwijsmissie vinden huidige studenten zo belangrijk dat ze zich graag inzetten om de EH ook voor andere jongeren mogelijk te maken. Ze doen dat door zichtbaar te maken wat de vorming van de EH in hun leven uitwerkt: voorbereiden op hun functioneren in de maatschappij. Ze denken hierbij niet alleen aan eigen belang, maar durven als christen verschil te maken in de maatschappij door om te zien naar anderen.

Tijdens de grootschalige actiedag brengen studenten wat zij geleerd hebben in de praktijk. Zij gaan aan de slag met allerlei hulpvragen uit de samenleving. Voor hun inzet tijdens de IMPACTday halen zij geld op voor de EH. Actieplaatsen van dit jaar zijn Amersfoort, Ede, Harderwijk, Kampen, Nunspeet en Utrecht.

De onderwijsmissie van de EH wordt voor het grootste deel bekostigd door particulieren, bedrijven en kerken. De EH wil graag haar onderwijsmissie realiseren; nu en in de toekomst. De EH is blij met de inzet van studenten voor de onderwijsmissie.

Studenten zijn inmiddels voortvarend aan de slag gegaan om in hun eigen netwerk sponsorgeld op te halen voor hun inspanning. Zij zijn enthousiast over het onderwijs dat ze krijgen tijdens het EH-Basisjaar.

Student Louwrens Louwerse: “De EH is de perfecte opleiding na de middelbare school. Ik heb mij inmiddels zeer ontwikkeld in persoonlijke- en geloofsontwikkeling. Ik vind het belangrijk om samen te werken aan de maatschappij, daarom ga ik samen met medestudenten geld op halen tijdens de IMPACTday zodat er vele jaren EH kunnen zijn na mij.”

Directeur Anne van Olst: “In het onderwijsprogramma van het EH-Basisjaar werken studenten aan hun persoonlijke- en geloofsontwikkeling. Belangrijk is dat ze de les om een hart te hebben voor een ander praktisch invulling geven. Studenten ontmoeten tijdens deze dag nieuwe mensen uit de breedte van de maatschappij waar ze anders niet mee in aanraking zouden komen. Met hun inzet leren zij verantwoordelijkheid te nemen voor mensen en goede doelen in onze samenleving.”

De IMPACTday wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting Present. Stichting Present is een landelijke organisatie die hulpvragen en mensen die hulp willen geven aan elkaar verbindt.

OVER DE EVANGELISCHE HOGESCHOOL
De EH is een unieke hogeschool waar jongeren in diverse opleidingen worden toegerust voor het leven. Op de EH leren jongeren om steviger in het leven te staan, leren ze wie ze zijn en ontdekken ze wat echt belangrijk is. Tijdens een opleiding op de EH worden studenten geholpen met het ontdekken dat Gods liefde de beste basis is voor het leven en dat Zijn liefde alle aspecten van het dagelijks leven doortrekt. Dit jaar werken 140 studenten van het EH-Basisjaar mee aan de IMPACTday. De IMPACTday voor het EH-Traject – met meer dan 60 studenten – vindt plaats op 24 juni 2023.

WhatsappInstagramNieuwsbrief