Skip navigation Menu

Traject studenten zetten zich in tijdens de IMPACTday op 30 mei

Studenten van het Traject van de Evangelische Hogeschool zetten zich donderdag 30 mei 2024 in voor de kwetsbare naasten in de samenleving. Dit doen ze door met diverse hulpvragen aan de slag te gaan: opruimen, schilderen, tuinieren, ontmoetingsactiviteiten bij verschillende instellingen etc. Met hun inzet halen ze geld op voor de Evangelische Hogeschool, die afhankelijk is van giften.

Het verschil maken
Een dag lang zetten studenten zich in voor diverse hulpvragen uit de breedte van de samenleving. Zij doen dit in Barneveld, Bennekom, Ede, Ermelo, Deelen en Hilversum. Voorafgaand aan deze actiedag vragen studenten hun eigen netwerk om hun inzet voor deze dag te sponsoren. De opbrengst hiervan gaat volledig naar de EH, omdat deze hogeschool afhankelijk is van giften.

Zo zorgen ze ervoor dat de EH blijft voortbestaan én maken ze zichtbaar wat de vorming van de EH in hun leven uitwerkt: een maatschappij waarbij je niet alleen aan je eigenbelang denkt, maar als christen het verschil maakt door om te zien naar anderen. Wilt u ook financieel bijdragen? Uw bijdrage is welkom op NL40ABNA 0448 3610 00 t.n.v. EH Amersfoort o.v.v. IMPACTday 2024 of via onze website: steuneh.nl/impactdaytraject2024. Wilt u de EH blijven steunen? Ga dan naar www.vriendenvaneh.nl.

Acties
Er zijn verschillende acties die de studenten gaan doen tijdens de IMPACTday.

  • In Barneveld doen de studenten activiteiten met een groep Oekraïense jongeren.
  • Bij TOP Bennekom doen ze diverse klussen, zoals pakketten inpakken en werken in de moestuin of kas.
  • In Ede gaan ze verschillende schilderklussen doen bij particulieren en helpen ze mee op een dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Met name de moestuin opruimen en het buitenterrein schoonmaken.
  • In Ermelo doen de studenten zowel praktische klussen als sociale activiteiten bij ’s Heeren Loo en de IJsvogel (Zorggroep Noordwest-Veluwe). Ook helpen ze bij particulieren met tuinonderhoud, opruimen en verschillende klussen.
  • In Deelen gaan de studenten naar het AZC om verschillende creatieve en sportieve activiteiten te doen met asielzoekers.
  • In Hilversum helpen de studenten bij een woon-/zorgcentrum.

Over de Evangelische Hogeschool
De EH is een unieke hogeschool waar jongeren in diverse opleidingen worden toegerust voor het leven. Op de EH leren jongeren om steviger in het leven te staan, leren ze wie ze zijn en ontdekken ze wat echt belangrijk is. Tijdens een opleiding op de EH worden studenten geholpen met het ontdekken dat Gods liefde de beste basis is voor het leven en dat Zijn liefde alle aspecten van het dagelijks leven doortrekt. Dit jaar werken 56 studenten van het EH-Traject mee aan de IMPACTday. De IMPACTday wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting Present. Stichting Present is een landelijke organisatie die hulpvragen en mensen die hulp willen geven aan elkaar verbindt.

WhatsappInstagramNieuwsbrief