Skip navigation Menu

Dieke: “Het EH-Basisjaar is een toevoeging voor de rest van je leven”

Doortje

Hoe ben je in aanraking gekomen met de EH en/of het Basisjaar?

“Nadat ik afgelopen jaar terug kwam vanuit Kenia, wist ik niet wat ik wilde studeren. Op mijn ‘terugkomfeestje’ kwam mijn oom met het idee van het basisjaar op de EH. Hierna heb ik rondgevraagd bij mensen of zij het kenden. Ik kreeg alleen maar positieve berichten te horen. Dit EH-jaar bleef in mijn hoofd zitten, maar toch stelde ik het aanmelden zover uit. Uiteindelijk meldde ik me pas aan op de allerlaatste aanmeld dag, in de trein!”

Wat was je persoonlijke aanleiding om je aan te melden?

“Heel eerlijk gezegd meldde ik me aan zonder echt precies te weten wat de EH inhield. Ik hoorde alleen verhalen over dat het ‘veranderend’ is en dat je meer zal gaan nadenken voor je bepaalde keuzes maakt. Nou dat kon ik wel gebruiken, dus vanuit daar ben ik gestart. Aan het begin van het EH-Basisjaar had ik veel vragen als: Wat zijn de gaven van de Geest? Wat is het christelijke mensbeeld? Waarom het christendom? Hoe te bidden? Wie ben ik eigenlijk? Waar wil ik voor staan? Hoe kan ik Gods leiding ervaren? Allemaal vragen waar ik aan het begin van dit jaar geen antwoord op had. Het is niet dat ik na dit jaar overal een perfect antwoord op zal kunnen geven. Maar met God ga ik dit wel proberen.” 

Wat waren je verwachtingen aan het begin van het jaar en hoe kijk je er nu op terug?

“Aan het begin van het jaar had ik niet echt verwachtingen, ik ging er blanco in. Maar ik wist natuurlijk wel vanuit verhalen dat je heel wat zal groeien op bepaalde vlakken. Dit jaar heeft veel losgemaakt, zowel op geestelijk vlak als op het persoonlijke vlak. Geestelijk ben ik gegroeid in kennis, maar ook in relatie tot God. Persoonlijk heb ik ook een groei gemaakt. Ik had redelijk een idee wie Dieke is, alleen vond ik het lastig om mijzelf en mijn ‘moeilijkheden’ aan een ander te laten zien. Mijn tutorgroep heeft een grote rol gespeeld in het aangaan hiervan.”

Wat verwacht je van je eigen toekomst na de EH?

“Ik verwacht en hoop dat ik alles wat ik geleerd heb, kan toepassen in mijn studententijd en de tijd die daarna zal komen. Ik hoop dat mensen aan mij zullen gaan zien dat ik naast Dieke ook een christen ben, die uit durft te komen voor haar geloof. God heeft een plan met mij en wat dat zal zijn weet ik nog niet. Wel weet ik dat Hij mijn Leidsman zal zijn.”

Wat valt je op aan de EH?

“Voor mij komt de EH over als één grote gezellige familie, een familie waarbij je jezelf kan zijn, maar ook kan leren wie je bent. De docenten kennen je bij naam en jij leert hen ook kennen. Dit doordat de docenten ook niet bang zijn om hun zwaktes en moeilijkheden te laten zien. Door het aanhoren van hun fijne en minder fijne ervaringen, werd het voor mij ook makkelijker om te reflecteren op mezelf. Dit vond ik heel fijn.

Naast dit is er openheid, behulpzaamheid en liefde naar elkaar. Dit ‘omzien naar elkaar’ is niet iets vanzelfsprekends deze dagen. Mensen zijn erg op zichzelf en letten niet echt meer op de gevoelens van een ander. Dit is iets wat ik mee zal nemen in mijn verdere leven. Mensen voelen zich geliefd wanneer je de ander ziet.”

Als ik zeg ‘De EH is de beste basis voor mijn leven’, dan zeg jij:

“Zeker! Het zal je diepgang, zelfaanvaarding en lessen geven voor de toekomst. Het is een jaar waarin jij sterker gemaakt zal worden en waarin vragen die je nu zal hebben, verminderd worden. Deze basis geeft jou een houvast voor jouw verdere leven.”

Welk advies geef je jongeren die nog voor de keuze staan?

“Persoonlijk was mijn twijfel eerst of dit niet een weggegooid jaar zou gaan worden. Maar geloof mij, dit is naast een ‘extra’ mooi jaar, ook een toevoeging voor de rest van je leven. Doe het maar gewoon!”

WhatsappInstagramNieuwsbrief