Skip navigation Menu

Dankbaar voor prachtig resultaat en dubbele impact

De IMPACTday van donderdag 21 maart ligt inmiddels een paar dagen achter ons. Het is bijzonder om alle verhalen van de studenten en tutoren te horen! Studenten zijn onder de indruk van de mensen (en hun situaties) die ze ontmoet hebben. Ook de reacties van de hulpvragers zijn lovend. 

De studenten van het EH-Basisjaar hebben diverse projecten uitgevoerd in Amersfoort, Ede, Woerden, Wageningen, Harderwijk en Soest. Van tuinieren, schilderen, monteren tot activiteiten bij woonzorgcentra, een AZC en ontmoetingsplekken. De EH-studenten hebben door hun praktische inzet een bredere kijk op de samenleving gekregen. Tegelijkertijd hebben ze gewerkt aan hun eigen ontwikkeling. De, soms schrijnende, plekken staan vaak ver af van de belevingswereld van jongeren. De actie heeft daarmee grote impact gemaakt op zowel studenten als hulpvragers. David Bouwman, tutor EH-Basisjaar: “Bewoners van het AZC hebben donderdag als een geweldige dag ervaren en deelden dat zelfs allemaal op hun eigen Instagram account.”

Met hun inzet hebben de studenten tot nu toe het prachtige bedrag opgehaald van € 46.631 en de teller loopt nog door tot en met donderdag 28 maart! De opbrengst gaat volledig naar de EH, omdat deze hogeschool afhankelijk is van giften. Zo zorgen de studenten ervoor dat de EH blijft voortbestaan én maken ze zichtbaar wat de vorming van de EH in hun leven uitwerkt: een maatschappij waarbij je niet alleen aan je eigenbelang denkt, maar als christen het verschil maakt door om te zien naar anderen.

Wilt u de studenten steunen? U kunt nog steeds geld overmaken op rekeningnummer NL40ABNA 0448 3610 00 t.n.v. EH Amersfoort o.v.v. IMPACTday 2024 of via onze website: steuneh.nl/impactday2024. Wilt u de EH blijven steunen? Ga dan naar www.vriendenvaneh.nl. Alvast hartelijk dank!

Over de EH
De EH is een unieke hogeschool waar jongeren in diverse opleidingen worden toegerust voor het leven. Op de EH leren jongeren om steviger in het leven te staan, leren ze wie ze zijn en ontdekken ze wat echt belangrijk is. Tijdens een opleiding op de EH worden studenten geholpen met het ontdekken dat Gods liefde de beste basis is voor het leven en dat Zijn liefde alle aspecten van het dagelijks leven doortrekt. Dit jaar werkten 100 studenten van het EH-Basisjaar mee aan de IMPACTday. De IMPACTday van het EH-Traject – met 56 studenten – vindt plaats op 30 mei 2024. De IMPACTday wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting Present. Stichting Present is een landelijke organisatie die hulpvragen en mensen die hulp willen geven aan elkaar verbindt.

WhatsappInstagramNieuwsbrief