Skip navigation Menu

Biografie Hans Delhaas

Toen ik op de EH kwam combineerde ik een flex-docentschap op de CHE (Social Work) met beleidsmedewerkerschap binnen de Stichting Welzijn- en gezondheidszorg van het Leger des Heils, gericht op de verslavingszorg en forensische GGZ. Die laatste functie was ik gaan vervullen na eerder Manager Vaktherapieën en uitvoerend psychomotorisch therapeut geweest te zijn binnen de Forensische GGZ-instelling Groot Batelaar in Lunteren (ook van het LdHs).
Als PMT-er ben ik ooit begonnen binnen het PZ Helmerzijde in Enschede, mijn eerste werkkring.
Vooral de tijd binnen de psychotherapeutische kliniek ‘De Wieke, waar jongvolwassenen / adolescenten in behandeling waren, heeft grote indruk op me gemaakt en me gevormd.

Omdat ik ondertussen mij ook nog wel enigszins schoolde in management- en organisatiekunde, heb ik volgens mij een brede ervaring opgedaan, ook door de verschillende rollen die ik telkens innam.
Een interne organisatieadviseur vervult een andere rol dan een therapeut; een docent weer een andere rol dan een leidinggevende. Hopelijk heb ik hierdoor veel ‘mensenkennis’ en ‘zelfkennis’ opgedaan en ben ik vaardig geworden in allerlei communicatieve vaardigheden.

Hoe precies mijn carrière is gestart op de EH, weet ik niet meer zo goed. Maar onderwijs en tutoraat aan jongeren leek mij een hele mooie vervolgstap, waarbij met name dan ook de ‘geestelijke’ component betrokken zou gaan worden: praten vanuit en over ons leven met de God van de Bijbel.
Volgens mij heb ik slechts één sollicitatiepoging hoeven wagen…

Veel van hoe God ons leven leidt, kunnen we achteromkijkend (soms) aanwijzen. Maar ik herinner mij dat ik ook in die tijd al wel zag (geloofde in te zien) hoe God ons gezin naar Amersfoort had gebracht. En zo’n mooie onderwijskundige/vormende baan op de EH was een geschenk van God.

Ik ben nu dus zo’n 15 jaar op de EH en altijd tutor geweest van 2 groepen en daarnaast docent.
Op een bepaald moment mocht ik ook nadrukkelijker meedenken over de verdere ontwikkeling van het onderwijsprogramma, vooral m.b.t. het onderdeel Persoonlijke Ontwikkeling. Maar ook andere thema’s en colleges Geloofsontwikkeling zijn op mijn pad gekomen.
Wat ik inmiddels heel graag doe is hardop meedenken over de vele ‘toepassingsvragen’ die studenten hebben, naar aanleiding van wat zij in colleges hebben gehoord en in de literatuur hebben gelezen. Veel vragen stellen, opties benoemen, het leven langs laten komen en telkens weer op zoek met elkaar naar het ‘hoe’, op basis van een betrouwbaar Godsbeeld en realistisch optimistisch mensbeeld. Dát is mooi werk.

Buiten de EH heb ik momenteel niet heel veel functies en rollen meer.
Eén van de dingen die ik nog wel met enige regelmaat mag doen is preken in een christengemeente ergens in de polder…

WhatsappInstagramNieuwsbrief