Skip navigation Menu

Een lichtend licht en een zoutend zout

“Halverwege de cursus zei ik tegen mijn tutor: ik heb nog nooit zoveel rust ervaren als deze week. En dan moet je weten dat mijn vrouw net was bevallen.” Aan het woord is Ruud aan de Wiel (32), een van de deelnemers van de cursus Persoonlijke ontwikkeling van het afgelopen najaar.

Werkzaam als letselschade jurist bij een verzekeraar worstelde hij met z’n kwaliteiten. “Zette ik die wel in op de juiste plek? En had ik misschien kwaliteiten die ik nog niet ontdekt of ontwikkeld had? Ik wilde graag duidelijkheid hierover want het gevoel van onrust over deze vragen werd sterker en sterker. De cursus richt zich juist op dit aspect vanuit de Bijbel, en ik besloot de informatieavond te bezoeken. Dat gaf mij de bevestiging en ik ervaarde heel sterk het vertrouwen dat God mij hier wilde hebben.

Puzzelstukjes

Ik ben heel bewust de cursus ingegaan, zonder dat ik concrete doelstellingen voor mezelf had bepaald. Tijdens de tien lesdagen zijn er veel puzzelstukjes op hun plek gevallen, bijvoorbeeld op het gebied van keuzes en assertiviteit.
De wereld leert ons dat je mag opkomen voor jezelf, dat je gehoord mag worden en dat jij er toe doet. En ja, dat is ook zo, maar het is ook vaak een vrijbrief om dus van alles te roepen en te zeggen. Wanneer je in je keuzes God betrekt, dan krijgt je aanwezigheid een betekenis en kan je als christen verschil maken. Het `je mag er zijn’ is daarmee geen oppervlakkige uitspraak, maar het heeft een fundament, een diepere betekenis gekregen.

“Ik heb geleerd om in alle rust en in relatie met Hem keuzes te maken”

Ik heb heel duidelijk Gods leiding ervaren in de aanloop naar de cursus, maar ook op dat gebied heb ik meer geleerd. Wanneer dingen in Gods plan passen, dan gebeuren die dingen ook. Of er kan een duidelijke `nee’ komen wanneer dat niet het geval is. Maar vaak is het me ook niet heel duidelijk wat God wil dat ik doe in situaties. Ik heb geleerd om in alle rust en in relatie met Hem keuzes te maken, in de wetenschap dat God ook door die keuze heen kan werken. Dat heeft me rust gegeven, en daarmee vat ik de cursus voor mij ook samen.

Ik moet denken aan een gedeelte uit 2 Korinthe 3:15-17 waar staat: `Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart, telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen. Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen. Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.’ Het begrip `vrij zijn’ heeft concreet betekenis voor mij gekregen.

Dezelfde dingen maar anders

Ik doe dezelfde dingen als voorheen. Ik heb een gezin, een voltijd baan en ben jeugdwerker in mijn kerk. Maar ik doe dit nu vanuit de rust van `ik mag zijn wie ik ben’ en God kan door mij heen werken. Ik hoef niet meer te voldoen aan opgelegde verwachtingen van mezelf of van anderen, maar ik mag de dingen doen die bij mij passen en die aansluiten bij mijn kwaliteiten.
Ik heb ook geleerd om niet al te ver vooruit te kijken. Dat deed ik eerst namelijk wel. Ik was dan bijvoorbeeld bezig met een vergadering die pas over een maand zou plaatsvinden en ging ik me daar dan op voorbereiden. Ik bereid me nog steeds voor, maar in het vertrouwen dat als het moment daar is, God ook daar is.

Ik zit nog steeds bij dezelfde werkgever en dankzij de cursus heb ik ontdekt dat ik juist op die plek een lichtend licht en een zoutend zout mag zijn. Daar kan laten zien dat ik anders ben, zonder daarbij mijn werkgever tekort te doen.”

infogids-eh-cursusMeer informatie over de cursus Persoonlijke ontwikkeling? Vraag dan de infogids aan!

Vraag de infogids aan
AanmeldenWhatsappInstagramNieuwsbrief