Skip navigation Menu

Een investering voor het leven

“Toen ik op de havo mijn vakkenpakket moest kiezen, stond ik voorgesorteerd om Geneeskunde te gaan studeren. In mijn hoofd had ik het helemaal helder: ik zou zo snel mogelijk slagen voor mijn examen en daarna het vwo gaan doen, het liefst in één jaar. Ik berekende hoe oud ik zou zijn wanneer ik mijn co-schappen zou lopen en op welke leeftijd ik dan basisarts was. Ik ben ambitieus en perfectionistisch en wilde hoge cijfers halen en het alles zo snel mogelijk afronden.
De bovenbouw bleek mij echter meer moeite te kosten dan ik had verwacht en ik besefte dat mijn stappenplan echt te veel gevraagd was van mezelf. Aan het eind van havo 4 wist ik dat dit ‘em niet ging worden. Ineens stond alles op losse schroeven want ik had geen alternatief.”

Aan het woord is Emily (18) uit Woudenberg. Het afgelopen jaar volgde zij het Basisjaar, min of meer tegen haar eigen verwachtingen in. “Een tussenjaar was voor mij geen optie want dat zou een verspilling zijn van mijn tijd.”

Stress

Toen ze aan het eind van havo 4 opnieuw op zoek moest naar een vervolgopleiding leverde dat haar stress op. Ze had geen idee wat ze wilde en waar ze de tijd vandaan moest halen om daar mee bezig te zijn want ze wilde de aandacht leggen op haar examenjaar.
“Een vriendin kwam in oktober met de tip om het Basisjaar te gaan doen. Ze zei: dat vind ik nou net iets voor jou!’ Ik kende het niet, maar heb me er via de site en een open dag in verdiept. Het sloot inderdaad erg aan bij waar ik naar op zoek was en ik besloot te kiezen voor het Basisjaar. Er viel een grote last van mijn schouders af omdat ik niet meer na hoefde te denken over een vervolgopleiding.”

Accepteren

Een van de redenen waarom Emily koos voor de EH was het geloofsaspect. “De vragen die me bezig hielden, waren: wanneer ben je bekeerd? Ben ik een kind van God? Ik durfde mezelf in ieder geval niet zo te noemen want ik dacht dat ik dit moest doen of dat moest laten, of het meer moest ‘ervaren’. Ook vroeg ik me af om mijn geloof wel genoeg was, ook als ik God niet altijd dichtbij voelde. Was het geloof ook voor mij?”
Op de EH kon ze met deze vragen aan de slag gaan. “Tijdens mijn eerste tutorgesprek wees mijn tutor me op de tekst uit Romeinen 10:9 waar staat: ‘als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.’
Ik dacht: wat is het simpel! En: is het niet te simpel? In de colleges over wet en genade ging het hier ook over en zo ben ik gedurende het Basisjaar hier verder in gegroeid. Het was voor mij het begin van een heel proces van accepteren dat Jezus voor mij aan het kruis gestorven is en dat ik uit dankbaarheid daarvoor mag leven. Gedurende het jaar heb ik geleerd om me dat steeds meer toe te eigenen. Het is gaan landen en uiteindelijk steeds meer de basis geworden voor mijn leven. Ik ben nu zo blij dat dat aspect ook onderdeel van mijn geloofsleven is geworden. Als je dat niet kan accepteren, dan mis je al het mooie.”

Leiding

“Het Basisjaar heeft me ook verder geholpen op persoonlijk vlak. Ik ben redelijk perfectionistisch ingesteld en ik heb geleerd dat dit voortkomt uit faalangst. Die kant kende ik van mezelf en ik wist dat ik daar nog niet klaar mee was. In ieder geval zou ik daar in een vervolgstudie tegen aanlopen en er hinder van ervaren. Op de EH heb ik geleerd dat perfectionisme ook een goede eigenschap is en heb ik handvatten gekregen om hier mee om te gaan.
In september is Emily begonnen aan de studie Toegepaste Psychologie in Leiden. “Ik ben geïnteresseerd in de ander. Ik wil graag mensen helpen maar vooral ook begrijpen waarom ze de dingen doen zoals ze die doen. In het studiekeuzeproces heb ik heel erg Gods leiding ervaren. Het afgelopen jaar bleek een soort trechter dat zich steeds verder vernauwde naar deze opleiding.”

Basis

“Het Basisjaar is echt een investering voor je leven. Je legt een basis en dat doe je in warme en gezellige sfeer. Maar je loopt ook tegen minder leuke kanten van jezelf aan, dus het is af en toe ook best pittig geweest. Dingen zijn niet perfect en mensen zijn niet perfect. Dat heb ik moeten leren. Op de EH zitten geen mensen die allemaal mooi opgesmukt zijn, haha. De studenten en docenten zijn zo divers. Ik geloof niet dat er een stereotype EH-student is.”
“Ik heb geleerd dat ik bij alles weer terug mag gaan naar het geloof. Dat is het betrouwbaarst en het mooist. Alles heeft daar mee te maken. Omdat het Basisjaar mij zo heeft geholpen, gun ik het anderen ook.”

Bezoek een van onze voorlichtingen!
AanmeldenWhatsappInstagramNieuwsbrief