Skip navigation Menu

De EH als springplank voor de toekomst

“Het is alweer zo’n 15 jaar geleden dat ik aan het Basisjaar begon. In het begin van mijn examenjaar ontdekte ik de EH door de verhalen van een vriendin. Ik was nog niet zo lang geleden tot geloof gekomen en het leek perfect aan te sluiten bij mijn verlangen om meer te weten over God, de Bijbel en de maatschappij. Als slogan was toen `stap in je toekomst’.”  Aan het woord is Minke (Meindertsma-)Dijkman. Zij volgde in 2002/2003 het EH-Basisjaar.

“De EH had voor mij een frisse, vrolijke uitstraling en er liepen veel interessante mensen rond! Verpleegkunde kon nog wel even wachten en misschien zou ik tijdens dit jaar nog op andere ideeën worden gebracht. De EH bevestigde me in de keuze voor de studie verpleegkunde.”

Minke Meindertsma-Dijkman

Vreugde en dankbaarheid

“Ik kijk met veel vreugde en dankbaarheid terug op het EH-Basisjaar. Het was inderdaad een ‘stap in mijn toekomst’ en een echt basisjaar waar ik tot nu toe nog steeds op verder bouw. Het was ook het eerste jaar dat ik min of meer zelfstandig was, op kamers woonde, en de EH heeft daardoor een belangrijke koers in mijn verdere ‘zelfstandige’ leven bepaald. Praktisch heeft het voor mij de stap naar het vervolgonderwijs gemakkelijker gemaakt. Ik was min of meer gewend aan het studentenleven op kamers en het soort onderwijs, o.a. het functioneren in groepen. Dit gaf me ook de ruimte om me meer in te kunnen zetten op bijv. de studentenvereniging. Het heeft me ook geholpen om te zien waar mijn gaven en talenten lagen en daarin bevestigd.”

“Het EH-Basisjaar was inderdaad een stap in mijn toekomst”

Kwetsbaar

“De EH heeft me een goede aanzet gegeven om me zelf beter te leren kennen en te veranderen, daar waar nodig. Maar ook het je kwetsbaar durven opstellen en het beseffen dat je waarde niet afhangt van wat je doet! Andere ‘quotes’ komen nog regelmatig boven drijven, zoals ‘je kunt het leed van de wereld niet op je schouders meedragen’. Dit helpt me om bepaalde afwegingen te maken. Ook de term ‘mens uit één stuk’ zijn, komt nog met regelmaat bij me op. Het in de praktijk brengen is nog niet zo eenvoudig. Wat ik bovenal geleerd heb op de EH is om de Bijbel en Jezus een centrale plek in mijn leven te geven. Ik herinner me nog dat we de opdracht kregen om een dag met Jezus mee te lopen. Dat je je er steeds van bewust was dat Jezus met je mee liep. Ook herinner ik me dat we er op gewezen werden dat een ‘Bijbeltekstenlijstje’ in je Bijbel heel handig is. Dat je een soort van eigen kleine concordantie hebt ergens op een bladzijde in je Bijbel. Deze twee ‘herinneringen’ probeer ik nog steeds in mijn leven toe te passen.”

Springplank

“Voor mij was de EH een springplank voor de toekomst. Duiken in het diepe. Daar ben ik God dankbaar voor. Ik geloof dat Hij de EH op mijn pad heeft gebracht en dat Hij de EH in mijn leven heeft gebruikt om vanaf daar verder te gaan. Ik ben niet iemand met grote dromen en vergaande visies, maar sinds ik de Here Jezus ken heeft Hij dingen in mijn leven gedaan, die ik sowieso niet kon bedenken. Eén van de eerste dingen was de EH en daarna volgden vele dingen waarover ik me nog steeds verwonder, als ik er bij stil sta. Het gaat niet altijd gemakkelijk, maar er is altijd hoop, door de opstanding van de Here Jezus en onze opstanding met Hem. Ik ben mij vaker bewust van mijn gebroken aardewerk, maar Jezus schijnt door zijn opstandingskracht door de scheuren heen, als ik het niet in de gaten heb.”

AanmeldenWhatsappInstagramNieuwsbrief