Skip navigation Menu

De 7 dingen die Marianne heeft ontdekt

“Mijn man en ik zijn begonnen met de zomerinspiratie op 4 augustus tijdens onze wandeltocht, een deel van de Olavsleden in Zweden. Het was mooi om er op die manier een pelgrimstocht van te maken. In totaal zijn we vier weken weggeweest, waarvan we bijna drie weken hebben gewandeld. Elke morgen lazen of luisterden we de betreffende zomerinspiratie van de EH. Tijdens onze wandeltocht spraken we er dan samen over. Hoe mooi is dat! Om op die manier ook weer naar elkaar toe te groeien.” Aan het woord is Marianne, deelnemer van de cursus Persoonlijke Ontwikkeling 2007.

Marianne: “Ik ben dankbaar dat we de zomerinspiratie konden verweven met onze wandeltocht. Het heeft ons verrijkt en dichter bij God en bij elkaar gebracht.”

Marianne deelt 7 punten die zij en haar man geleerd of ontdekt hebben dankzij de zomerinspiratie:

  1. Bewust kiezen voor rust- en stiltemomenten (wij zijn inmiddels met pensioen, dus dat moet toch kunnen lukken!?).
  2. Vooral positief denken (het ochtendgebed, zoals verwoord in één van de inspiraties, is een steun om met die inzet de dag te beginnen en vol te houden). En zegen verspreiden; misschien grappig om te vertellen dat ik na deze inspiratie, waarin we de opdracht kregen om minstens 3 keer per dag zegen te verspreiden, prompt elke automobilist die voor ons opzij ging (we liepen af en toe langs de E14) vriendelijk toe zwaaide. Vaak kregen we dan een glimlach en een zwaai terug.
  3. De podcast ‘Tijd met Jezus’ kenden we niet. Een mooi begin van de dag! Kort, meditatief, en ‘rake’ teksten, die je meeneemt gedurende de dag.
  4. Mooi om zo met mijn man dingen te delen. Nu begonnen we na het ontbijt eerst met de inspiratie en zodra we op weg waren, raakten we in gesprek erover.
  5. Mooi waren ook de inspiraties over slapen. Mij helpt het gedicht van Nicolaas Beets, “De moerbeitoppen ruisten, God ging voorbij (…)”, nog wel eens om de rust terug te vinden als ik niet kan slapen. Naar aanleiding hiervan zocht ik op internet naar dit gedicht en vond een hele toelichting hierover op liedboekcompendium.nl (het gedicht staat in het Liedboek). De toelichting was ook al zo mooi. En interessant.
  6. God ziet ons persoonlijk aan (de genoemde Bijbelgedeelten goed lezen en herkauwen helpt en sterkt mij/ons daarin, lectio divina).
  7. De 19 Bijbelverzen die Gods gedachten over ons laten zien, is één keer aan bod gekomen tijdens onze tocht. Deze moeten we nog nader lezen; ook die website kenden we niet.

Wil jij, net als Marianne, je verdiepen en ontwikkelen? Volg de cursus Persoonlijke Ontwikkeling aan de EH. Vraag hier een infogids aan.

WhatsappInstagramNieuwsbrief