Skip navigation Menu

Biografie David Bouwman

Het verhaal begint ermee dat ik na het VWO het Propedeutisch jaar op de EH (toenmalig EH-Basisjaar, red.) gedaan heb, omdat ik nog niet lang christen was en vanuit mijn achtergrond erg weinig kennis over het geloof had meegekregen. Na de EH ging ik door naar Leuven om theologie te studeren. Ik ontmoette daar tevens het meisje waar ik mee trouwde. En we bereidden ons samen voor op kerkenwerk in Nederland.
Na mijn theologiestudie in Leuven ben ik 2 jaar hulppredikant geweest in een Baptistengemeente in Drachten. Van daaruit hebben mijn vrouw en ik met een klein team gemeente stichtend werk opgestart in de stad Groningen. In de gemeente die toen ontstond (nu bekend als de Stadskerk Groningen) hebben we na de start nog 5 jaar als voorgangersechtpaar gediend.
De gemeente in Amsterdam die ons daarna beriep, was een gemeente waar de gemiddelde leeftijd veel hoger lag dan we gewend waren en ze had ook een lange geschiedenis.  
We hebben in die gemeente een grote groei meegemaakt en veel dingen zien gebeuren, mooie en minder mooie dingen…  
In die tijd probeerde ik me ook breder in te zetten door middel van bestuursfuncties (ETF Leuven en Alliantie van Baptisten- en CAMA gemeenten Nederland). Spannend, omdat in die tijd de eerste fusieverkenningen begonnen.

Na 10 jaar als predikant in Amsterdam gestaan te  hebben, merkte ik dat ik steeds enthousiaster werd over Bijbels onderwijs en daar veel meer mee zou willen doen.

Het begon met een kleine aanstelling als docent bij de ETA. (Evangelische Theologische Academie). Ik gaf toen Bijbelse theologie, homiletiek en groepsdynamica.  Ongeveer tegelijkertijd mocht ik ook beginnen als tutor op de EH in Amersfoort. Daar kwam later ook nog Godsdienstonderwijs bovenbouw HAVO en VWO bij op een groeiende middelbare school in Nijkerk. Met de ETA moest ik toen wel stoppen.
Godsdienstdocent op het VO bleek het niet helemaal te zijn voor mij. Ik kreeg wel mijn vaste aanstelling, maar koos er toch voor een baan aan te nemen als kerkelijk werker in Ede en dat te combineren met het werk op de EH, waar ik inmiddels ook wat colleges mocht geven, die toen vooral met Bijbelkennis te maken hadden.

In die periode besloot ik ook de Post-HBO opleidingen Supervisie en Coaching te doen en startte na ruim twee jaar mijn persoonlijke coaching praktijk Consolidare. Dat werk deed ik met veel plezier als freelancer voor de CHE (Christelijke Hogeschool Ede), maar ook voor het Baptistenseminarium en nog wat instellingen. Het begeleiden van (vastgelopen) voorgangers en hulpverleners was met name iets waar ik veel voldoening uithaalde en nog is dat iets waar ik me zeer toe aangetrokken weet. Tegenwoordig staat dit werk wel op een wat lager pitje.
Vanuit de CHE kreeg ik in die tijd ook de vraag of ik openstond voor een flexdocentschap ethiek op de opleiding Social Studies (waar ik toen al een paar jaar Supervisie gaf aan studenten uit het derde jaar). Ik heb toen twee jaar in het eerste en het tweede jaar ethiek gegeven.

Het waren allemaal dingen waar ik graag mee bezig was, maar langzaam maar zeker begon ik te merken dat de combinatie van parttime banen me steeds zwaarder begon te vallen.  Het verlangen groeide om – na 25 jaar kerkenwerk (de laatste 10 jaar dus i.c.m. onderwijs en professionele begeleiding) – mij helemaal aan het onderwijs te geven, en het liefst bij één werkgever.
Sollicitaties in die richting op de CHE mislukten, maar de EH (in de persoon van Els van Dijk) bleek genoeg vertrouwen in me te hebben om me een bijna fulltime aanstelling aan te bieden als docent en tutor met twee groepen. Zo kon ik volledig overstappen naar de EH en mij volledig wijden aan juist die dingen waarbij ik mij het meest betrokken voel en die ik altijd graag gedaan heb: deel uitmaken van een bevlogen team en veel bezig zijn met systematisch onderwijs aan gemotiveerde studenten en de persoonlijke begeleiding en coaching die op de EH een groot deel uitmaakt van het zogenaamde tutoraat.
Ik heb dit als Gods bijzondere leiding ervaren en merk dat het werk hier nog steeds aansluit en deel uitmaakt van de roeping die ik zie voor mijn leven. Ik geef vakken die met Bijbelse thema’s te maken hebben, ben betrokken bij het lint Geloofsontwikkeling en ben ook één van de docenten die met de studenten nadenkt over moeilijke geloofsvragen. Daarnaast zijn er ook thema’s die alles te maken hebben met de samenleving waar we met elkaar deel van uitmaken en waar soms heel anders gedacht word. Denk hierbij aan andere godsdienstige levensbeschouwingen of visie op relaties.

Natuurlijk doe ik er nog steeds wel dingen bij, zoals coaching van professionals, af en toe een lezing of een spreekbeurt op een studentenvereniging bijvoorbeeld en ik ga een paar keer per jaar voor in diensten op zondag, maar ik heb daar natuurlijk veel minder mogelijkheden voor dan vroeger.
Het zijn echter nog steeds dingen waar ik graag mee bezig ben en me in wil blijven ontwikkelen, voor zover dat lukt.

Ik kan rustig zeggen dat ik heel veel voldoening haal uit wat ik nu – vooral op de EH – mag doen en bijna dagelijks besef ik hoe dankbaar ik ben naar God toe, als ik terugkijk naar hoe alles is verlopen.

WhatsappInstagramNieuwsbrief