Skip navigation Menu

Op zoek naar een christelijk tussenjaar? Doe het Basisjaar!

Ben jij op zoek naar een christelijk jaar tussen je middelbare school en vervolgopleiding? Dan ben je bij ons op de juiste plek. De EH biedt jou namelijk het Basisjaar, een christelijk tussenjaar waarin je rustig de tijd kunt nemen om na te denken over jouw toekomst.

Uniek, christelijk tussenjaar

Tijdens het Basisjaar ga je met jongeren uit heel Nederland aan de slag met zaken rondom het christelijk geloof, identiteit, beroeps- en studiekeuze. Ook aan studievaardigheden wordt aandacht besteed. Ontdekken welke studie het beste bij je past? Doe dan vooral dit unieke, christelijke tussenjaar. Het EH-Basisjaar is de beste voorbereiding op je vervolgopleiding!

Hoe christelijk is dit tussenjaar?

Het onderwijs van de EH gaat uit van de Bijbel. De EH wil studenten toerusten om als christen in de samenleving te staan. De verschillende thema´s daarover worden belicht vanuit Bijbels perspectief. Daarbij zien wij de Bijbel als het betrouwbare Woord van God Zelf. Dat wil niet zeggen dat je alles al zeker moet weten of dat je geen twijfels mag hebben. Je moet wel een open houding (willen) hebben om te studeren aan de EH; de Bijbel gaat elke dag open.

Wil je je ontwikkelen op persoonlijk, intellectueel en geloofsgebied, op intellectueel gebied: kies dan voor het EH-Basisjaar. Een uniek, christelijk tussenjaar!

Studiegids aanvragen   Bezoek een voorlichtingsdag  Meer informatie

Laurens koos voor een jaar van verdieping: “ik was op zoek naar een christelijk tussenjaar”

Het leek hem verstandig om na zijn middelbare school te kiezen voor een jaar van verdieping. Zonder dat hij dat specifiek kon duiden, kwam Laurens vorig jaar naar de EH. Hij bezocht voor de formaliteit nog een voorlichting, maar wel vanuit de houding “ik ga sowieso”. De bijeenkomst bleek volgens eigen zeggen “geen teleurstelling”.

Laurens, oud-student Basisjaar

“Ik besefte me tijdens mijn vwo dat ik wat miste. Ik was nogal perfectionistisch en werkte daarom hard voor school, zonder te weten waarvoor. Ik wist wel dat als ik op dezelfde manier verder ging, het dan niet goed zou gaan. Ik wilde pas op de plaats maken; ik zocht antwoord op de vraag `waarom ben ik op deze wereld?’. Ik wilde een basis voor de toekomst, zowel op persoonlijk als geloofsgebied. Dus koos ik voor een christelijk tussenjaar.

Redelijk introvert

Ik ben een redelijk introvert persoon en nogal een denker, met vragen als `waarom denk ik na?’ en `op grond waarvan denk ik na?’. In de zomer van 2015, voorafgaand aan het Basisjaar, las ik een boek over atheïsme en dat riep allerlei geloofsvragen bij me op. Bestaat God? Hoe geloof je wat je niet kunt zien? Hoe verhoudt de Bijbel zich met wetenschap? Hoe sterk sta ik in mijn schoenen?
Kijk, ik ben gelovig opgevoed en ik twijfelde niet over wat het geloof inhield. Ik worstelde met de vraag `wat als het niet waar is’, en het was meer een `alles of niets’-dilemma waar ik voor stond.

Aan de slag

Dankzij dit christelijk tussenjaar kon ik met deze vragen aan de slag en heb ik daar op mijn manier antwoord op kunnen krijgen. Ik heb mogen ontdekken wat hoofd- en bijzaken zijn en vooral: ik heb geleerd om keuzes te maken. In plaats van `een passief leven’, durf ik nu vanuit een verlangen te leven. Het geloof staat op de voorgrond, en vanuit de Bijbel heb ik de basis gevonden van waaruit ik wil leven.

Blijven voeden

Sinds september studeer ik Internationaal Land- en Waterbeheer aan de Universiteit van Wageningen en heb ik me aangesloten bij de studentenvereniging Navigators om juist ook mijn geloofsleven te blijven voeden. Het Basisjaar is namelijk wel iets om verder op voort te bouwen. Dat is trouwens ook iets wat ik heb geleerd: geloven doe je niet alleen, maar dat doe je juist samen met anderen.”

Op zoek naar een christelijk tussenjaar? Doe dan het EH-Basisjaar! Een unieke voorbereiding op jouw vervolgopleiding! Vraag de studiegids aan

WhatsappInstagramNieuwsbrief