Skip navigation Menu

Toeleven naar kerst door Paul Plug

“Kerst zal dit jaar om verschillende redenen niet hetzelfde zijn als andere jaren. Het eerste verschil wordt ingegeven door de beperkingen die er zijn door corona. Het maakt dat ik niet met mijn hele gezin bij elkaar kan zijn. En dat zal ik zeker missen.

Een ander verschil is dat ik niet meer actief betrokken ben als muzikant/ zangleider in het combo van de kerk. Kerst kan voor mij niet zonder muziek. En door mijn voormalige muzikale betrokkenheid, kreeg ik alle kans om mooie liederen uit te zoeken en te spelen en samen te zingen met de gemeente. Ook dat ga ik missen. Dat neemt niet weg dat ik wel probeer naar mooie kerstmuziek te luisteren en zo toe te leven naar de kerst. De Messiah van Händel zal zeker niet ontbreken!

Maar het grootste verschil zit in het opnieuw doordenken van het feit dat Jezus mens is geworden. Ik heb het gevoel dat ik de reikwijdte daarvan nog niet volledig zie en dat brengt me in verwondering. Christus menswording krijgt vaak betekenis in het kader van de verlossing. Hij moest aan ons gelijk worden en onze zonden dragen. Zo kon Hij ons verlossen.

Alleen dat al vervult mij met dankbaarheid. Maar ik denk dat zijn menswording veel meer betekent. Hij kwam naar deze wereld. Hij werd mens, Hij werd een van ons. Het draagt iets in zich van Gods bewogenheid bij deze wereld en dat reikt veel verder dan mijn kleine persoonlijke wereld. God laat zijn schepping niet los. Hij zoekt haar op! Hij breekt daarin door met Zijn grenzeloze liefde en overwint het kwaad. Er is een nieuwe tijd aangebroken. En soms is dat overduidelijk zichtbaar en vaak ook juist helemaal niet. Maar hij is er wel! En dat vervult mij met hoop.

Kerst 2020 zal voor mij anders zijn. Misschien anders gezellig dan ik bedacht had, maar vooral door groeiende hoop en verwondering; God werd mens.”

Paul Plug is onderwijscoördinator van het EH-Traject en de EH-cursus Persoonlijke Ontwikkeling, docent en tutor. Hij deelde met ons hoe hij de periode van advent en kerst beleeft. Hij koos daar dit beeld bij.

WhatsappInstagramNieuwsbrief