Skip navigation Menu

Terugblik lezing Anne van Olst

In september jongsleden hield Anne van Olst een lezing op het symposium ‘Kind en geloof’. We delen hier een paar mooie quotes uit zijn lezing:

“De meeste dieren zijn in een mum van tijd volwassen. Bij de mens duurt dat proces jaren. God geeft ruimte aan opvoeding, inwijding in het leven, karaktervorming, geloofsontwikkeling. Dat geeft ouders, kerkelijk werkers en onderwijzers een grote verantwoordelijkheid. Tegelijk is er alle ruimte voor ontwikkeling. Je mag meegroeien met je kind, zelf ook bijleren, jezelf ook corrigeren. Samen bespreek je de opvoeding, stuur je bij waar mogelijk en nodig.”

Anne van Olst over volwassen worden en opvoeden

Ook het Godsbeeld dat we meegeven, wordt voor een deel gevormd door de woorden die we spreken of het onderwijs dat we aanbieden.”

Anne van Olst over het godsbeeld

Na “levenswandel” volgt “levensopvatting”. Die zou je tussen ‘leer en leven’ kunnen plaatsen. Dat woord vraagt aandacht voor christelijke karaktervorming.

Anne van Olst over ‘leer en leven’

“We voeden onze kinderen niet op met de overtuiging dat ze eens op de tweesprong komen te staan en dan een keuze moeten maken. Wij voeden de kinderen op vanuit de keuze van God om hen bij Zijn verbond en gemeente te plaatsen.”

Anne van Olst over Gods belofte en roeping

Wil je meer weten en de hele lezing zien? Dat kan door onderstaande video te bekijken.

WhatsappInstagramNieuwsbrief