Skip navigation Menu

Sta op!

Toespraak opening EH-Traject, 9 februari 2023

Durf jij nog te dromen? Ik bedoel niet dat je gedachten even afdwalen, maar dat je echt aan het dromen bent over je toekomst, over je leven. Je laat je fantasie even de vrije loop. Of droom je niet meer? Ik denk dat veel jongeren niet meer durven dromen. Je denkt: ‘Het is toch te mooi om waar te zijn.’ Je bent al een paar keer tegen teleurstellingen aangelopen. ‘Droom lekker verder. Ik laat me liever niet blij maken met een dode mus.’ Ben je gestopt met dromen?

Als dat zo is, kun je je goed herkennen in het volk van Juda tot wie de profeet Jesaja zich richt in Jesaja 60:1. Ze waren uitgedroomd. Alles was hen bij de vingers afgebroken. Ze hadden beroerde dingen meegemaakt. Verwachtingen waren stukgevallen. Als volk van God waren ze door een vijandig volk overwonnen. De tempel was in rook opgegaan, de stad van God verwoest, het volk in ballingschap gegaan. Ze waren wel uit ballingschap teruggekeerd en ook was de tempel herbouwd, maar stad en tempel waren nooit meer in oude glorie hersteld.
Het was om te huilen. Maar het lijkt erop alsof ze ook dat niet meer deden. Ze lijken wel verdoofd. Wat zou je nog kunnen hopen? Waarvan kun je nog dromen?
En weet je wat ook nog het beroerde is? Het ligt ook nog eens aan jezelf. Het is eigen schuld. Dat hadden de profeten wel duidelijk gemaakt. Had je maar andere keuzes gemaakt. Had je nu maar wel naar God geluisterd, dan had het leven er nu heel anders uitgezien.

Gods licht
Maar dan komt de profeet Jesaja en die zegt: ‘Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op’ (Jes. 60:1). Sta op. Zit niet bij de pakken neer. Kijk eens naar de horizon. De duistere nacht gaat voorbij. Gods licht gaat over jullie schijnen.
Over jullie! Al heb je nog zo veel fouten gemaakt. Al is alle hoop opgehouden. God is je niet vergeten. Hij komt je opzoeken. Niet met duisternis, maar met licht, met leven, met toekomst en hoop. De nacht zal nooit zo donker zijn, of er gloort en nieuwe morgen. God doet dat.
De glorie van God gaat schijnen als de zon die opgaat na een donkere nacht. Een nieuwe toekomst breekt aan. Een bladzijde wordt omgeslagen. Het oude hoeft niet bepalend te zijn voor het vervolg. Wat misgegaan is, hoeft je niet te blijven achtervolgen. Dat is genade. Er is een nieuw begin.

Opstaan
Jesaja zegt niet: ‘Je licht is onderweg. Blijk lekker zitten en je ziet het wel als het komt.’ Hij zegt: ‘Sta op.’ Het licht komt naar je toe. Maar jij, sta op, ga in dat licht staan. De eerste stralen vallen al over je leven. Sta op in dat licht.
Dat is opstaan tot de hoop. Het licht dat eraan komt, brengt je in beweging. De hoop laat je niet zitten, maar doet je opstaan.

Stralen
Fascinerend is dat er staat: ‘Sta op, word verlicht’. Door te gaan staan valt het licht op je. De NBV21 vertaalt met: ‘Sta op en schitter.’ Dat is op zich een goede vertaling, als we maar niet de gedachte hebben dat wij dat schitteren uit onszelf moeten halen. Dat is eerder de leus van deze tijd: jij moet het doen, jij moet het waarmaken, jij moet iets schitterends van je leven maken. Maar hoe werkt dat dan? Vaak lukt dat niet en dan moet je ook nog eens lopen te stralen.
Jesaja wijst erop dat je pas echt gaat stralen als je in Gods licht gaat staan, het licht van Gods liefde en genade. Het licht van Jezus Christus, Die Zelf het Licht van de wereld is (Joh. 8:12).

Dromen en verwachten
Durf je te dromen? Durf je te dromen van nieuwe stappen, nieuwe mogelijkheden, van een toekomst die je toelacht? We leven als christenen bij visioenen en vergezichten. Soms droom ik over hoe de wereld eruitziet als er geen zonde en lijden meer is, geen leugen, geen onrecht, geen uitbuiting of misbruik, geen natuurrampen, geen pijn en verdriet. Te mooi om waar te zijn? Je zou het haast denken. Maar het is niet te mooi om waar te zijn. Er is een toekomst vol van hoop.
Dat zien we nog niet. Maar wat is geloof? Geloven is leven bij Gods beloften en opstaan tot de hoop. Je hoeft niet bij de pakken neer te zitten. Er is alle reden om te dromen en te verwachten. Niet afwachten, maar verwachten. Dat wil zeggen: in Zijn licht gaan staan.

Sta op. Ga staan. En ga zo met een open houding het EH-Traject volgen. Laat het maar over je heen komen, als nieuw licht dat bij God vandaan over je leven valt. God heeft meer te bieden dan je denkt. Het is niet te mooi om waar te zijn, het is te mooi om te blijven zitten.

WhatsappInstagramNieuwsbrief