Skip navigation Menu

Smartphone erin, Bijbel eruit

Vanaf dit cursusjaar wordt er op de Evangelische Hogeschool (EH) door studenten overdag geen gebruik gemaakt van smartphones, laptops en dergelijke.  Het is al een aantal jaren zo dat de collegezalen ‘schermvrij’ zijn, maar op de momenten van de dag dat andere zaken aan de orde zijn, was het voor studenten mogelijk om hun mobiel te pakken en daardoor afgeleid te worden van waar het werkelijk om gaat op de EH.

Vanaf de eerste dag van dit cursusjaar doen we het anders en daarin zijn twee dingen essentieel. Het dagelijkse gebruik en werken met een papieren Bijbel én niet langer versplintering van de aandacht door de smartphone. Daarom hebben we voor elke student een kluisje aangeschaft én een papieren Bijbel die daarin past onder het motto: smartphone erin, Bijbel eruit. ’s Ochtends gaan de telefoons in de kluisjes en worden de Bijbels eruit gehaald om alles aan het einde van de dag weer om te ruilen. Wat de Bijbel betreft: daarin heeft uitgeverij Royal Jongbloed ons grootmoedig gesponsord door het beschikbaar stellen van de HSV-bijbel in dwarsligger®. Dat formaat past dan precies in de kluisjes van de studenten. En eigenlijk vinden we de naamgeving van de Dwarsligger wel heel goed passen bij de contrastgemeenschap die we als EH willen zijn. We proberen niet mee te doen met wat iedereen doet en vindt. Het is ons verlangen de dwaasheid van het Evangelie te omarmen en uit te dragen. Tegen de stroom inzwemmen, om bij de Bron uit te komen.

De laatste tijd is er veel media-aandacht geweest voor problematiek onder studenten, van studiedruk tot psychische problemen. Het is ook tegen die achtergrond dat we de operatie ‘smartphone erin, Bijbel eruit’ vormgeven, omdat we de volgende tien punten willen realiseren. We zijn voor:

  1. Het creëren van werkelijke ontmoetingen en het vormen van een gemeenschap. Daarvoor zijn alle vormen van menselijke communicatie noodzakelijk. Dus ook alle aandacht voor non-verbale signalen, stembuigingen, stemvolume en het inzetten van stilte in gesprekken.
  2. Concentratie op de diepe waarheden die Gods Woord openbaart zonder daarvan afgeleid te worden.
  3. Tijd om dingen te doordenken, zich eigen te maken en te internaliseren.
  4. Stilte waarin het hart aangeraakt en aangesproken wordt.
  5. Rust en ruimte om de Bijbel te betrekken bij de thema’s die we doordenken en het belang inzien van een papieren Bijbel waarmee je vertrouwd raakt.
  6. Rust in het hoofd, zonder afleiding van bliepjes en piepjes. Regelmatig het brein rust geven aangezien ‘verveling’ goed is voor het brein. Het bevordert creativiteit en geeft ruimte om diep na te denken.
  7. Het ontwikkelen van alternatieven voor mediatijd.
  8. Oefenen in verlangen om de idealen van het Koninkrijk van God te realiseren en daaraan door de genade van God een bijdrage te mogen leveren.
  9. Het ontwikkelen van discipline en een goede studiehouding waarin concentratie een belangrijke plek heeft. Maar ook de Bijbelse gedachte dat ‘voor alles een tijd is’.
  10. Ongedeelde aandacht voor elkaar waarin de veiligheid gecreëerd wordt waardoor mensen kwetsbaar durven zijn. Ontvankelijk voor elkaars wel en wee, zodat we met elkaar het leven kunnen vieren. Dus ook het ontwikkelen van inlevingsvermogen en dat toepassen in het echte leven.

We zijn nu al even onderweg in een smartphone-loze EH en het is prachtig om te zien welke uitwerking het heeft. Geen spanning, maar juist de rust waarop we hoopten!

WhatsappInstagramNieuwsbrief