Skip navigation Menu

Biografie Sjoerd van der Wielen

Welk werk heb je voor de EH gedaan?

“Hiervoor heb ik zeven jaar in het waterbeheer gewerkt bij een adviesbureau. Daarna ook zeven jaar als studentenpastor in Wageningen voor IFES (International Fellowship of Evangelical Students). Deze ervaring van werken in de maatschappij en het optrekken met christelijke en niet-christelijke studenten neem ik mee de EH in.”

Hoe verliep jouw eigen studiekeuze? Wat waren markeringspaaltjes in jouw leven wat studie en werk betreft?

“Ik heb Bodem, Water en Atmosfeer in Wageningen gedaan omdat de sfeer op de universiteit en de plaats mij erg aanspraken. Een aantal jaren in het waterbeheer had ik veel plezier, maar ik wilde heel graag meer over God leren en meer tijd hebben om met mensen over Hem te spreken. Dit groeiende verlangen was de drijvende kracht om het roer om te gooien. Ik geloof dat God dat in mijn hart heeft gelegd. Maar ja, wat dan? Het advies van vrienden en een bijzondere samenloop van omstandigheden hebben ons naar een Bijbelschool in Engeland geleid. Dit was zo super dat ik daarna een studie Oude Testament aan de Theologische Universiteit in Kampen heb gedaan. Mijn eindscriptie was zo boven verwachting goed gelukt dat ik er wel een vervolg aan moest geven: inmiddels studeer ik verder op het boek Numeri aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven, België. Nooit gedacht dat het zo zou lopen. Wat kun je daar mee? Ik heb geen flauw idee, maar ik weet dat ik op de goede weg zit en vertrouw op Hem. Helemaal niet saai.”

Wie waren of zijn mentoren of belangrijke mensen in je leven nu die je van raad en daad voorzien?

“Het advies en de support van mijn vrouw, mijn ouders, een bevriende evangelist en een oud-mentor van de Bijbelschool zijn erg belangrijk voor mij.”

Welke functie / werkzaamheden heb je bij de EH? En wat houdt dat in?

“Ik ben tutor bij het EH-Traject. Daar mag ik twaalf studenten individueel en als groep begeleiden bij het verwerken van de lesstof, hun persoonlijke ontwikkeling en het maken van een studiekeuze.”

Wat heb jij met jongeren?

“Ik vind het verlangen van jongeren naar een mooie wereld en een mooi leven heel inspirerend.”

Als jij nu student was in deze tijd, wat zou dan jouw grootste uitdaging zijn?

“Nog meer keuzemogelijkheden en nog meer dingen die tijd en aandacht vragen… Lijkt me extra moeilijk om telkens voor God en voor tijd met Hem te kiezen.”

Wat hoop je dat studenten zeker meenemen na het EH-Traject het leven in?

“Het is mijn hoop dat je de EH niet alleen verlaat, maar achter de Goede Herder aan, die je zal leiden en beschermen met zijn stok en staf (Ps. 23). Dan komt het goed, welke studie je ook kiest en waarheen je weg ook lopen zal.”

Als ik zeg: ‘de EH is de beste basis voor je leven’, dan zeg jij:

“Jezus is de vaste rots om je leven op te bouwen! Op de EH helpen wij je graag om je fundament goed te leggen. Daar heb je je hele leven plezier van, en daarna.”

WhatsappInstagramNieuwsbrief