Skip navigation Menu

Ruben’s EH-Traject

“Ik had een paar maanden in Australië gereisd en ik ging daarna het EH-Traject doen. Eigenlijk vooral vanwege het vinden van een goede studiekeuze, maar daarnaast vond ik het ook fijn dat het een christelijke school was. Ik ben gelovig opgevoed en ik had niet zo zeer de vraag of God wel of niet bestond, maar ik was wel bezig met de vraag `wat geloof ik’ en `waarom geloof ik’. Op de EH kon ik zowel met deze vragen als met mijn studiekeuze aan de slag gaan.

Achteraf is de EH veel meer geweest dan ik had verwacht. Via de diverse colleges kreeg ik zicht op mijn goede én mijn slechte kwaliteiten. Dat was soms niet leuk, maar uiteindelijk ben ik daardoor mezelf wel beter gaan begrijpen. Ook de ontmoetingen met jongeren met verschillende christelijke achtergronden en andere standpunten waren erg verrijkend. Het heeft me geholpen om mijn eigen keuzes te maken, ook op geloofsgebied. Maar vooral heb ik geleerd om een persoonlijke relatie met God aan te gaan, waardoor het geloof ook echt `eigen’ is geworden.

Momenteel doe ik de Pabo en daar zit ik echt op mijn plek. Ik vind het leuk om met kinderen te werken en om ook een goede relatie met hen op te bouwen. De EH heeft me niet alleen geholpen bij het vinden van deze studie, maar vooral ook de manier waarop ik mijn studie sta.”

Ruben Tucker
EH-Traject 2015

WhatsappInstagramNieuwsbrief