Skip navigation Menu

Presentatie onderzoek `Identiteit en Weerbaarheid’

Tijdens het EH-symposium `De moed om volwassen te zijn’ op vrijdag 6 april presenteert de EH de resultaten van een onderzoek dat afgelopen jaar heeft plaats gevonden onder ca. 1.000 christelijke jongeren. Het onderzoek richtte zich op identiteit en weerbaarheid en werd uitgevoerd door Janine Hogendoorn, oud-student EH-Basisjaar.

“We hebben dit onderzoek geïnitieerd om te kijken welk effect onze samenleving heeft op christenjongeren. We zien namelijk dat de boodschap van het evangelie in scherp contrast staat met wat deze wereld verkondigt,” licht EH-directeur Els van Dijk toe. “Veel jongeren hebben angst voor de toekomst en komen moeilijk los van verwachtingspatronen van anderen. Zij ervaren het leven als een grote wedstrijd die je elk moment kunt verliezen.”

Scholen

Het onderzoek is tot stand gekomen dankzij de medewerking van een aantal christelijke scholen. “Onder andere het Gomarus College in Groningen, het Pieter Zandt in Kampen en de Passie in Utrecht hebben de online enquête gestimuleerd bij hun leerlingen. Gezien de verschillende identiteiten van deze scholen hadden we daarmee ook meteen een brede, interkerkelijke groep te pakken,” aldus Van Dijk.

Symposium

Op het symposium van vrijdag 6 april vrijdag 6 april `De moed om volwassen te zijn’ zal gesproken worden over de huidige cultuur en over de uitdagingen die er liggen binnen het onderwijs en de kerk om jongeren te begeleiden richting volwassenheid. Naast Els van Dijk zullen Gerdien Bertram-Troost (VU, Verus), Gert-Jan Roest (TUK, Via Nova) en Steven Middelkoop (HHJO, Yona) een lezing verzorgen.

aanmelden symposium

 

WhatsappInstagramNieuwsbrief