Skip navigation Menu

Pinksteren 2022

Een overdenking door Els van Dijk, directeur EH

Het kan mij raken dat te veel mensen en ook jongeren zich tevreden stellen met een digitale schijnwereld die hen vervreemdt van anderen en zichzelf. De technologie moet dan een leegte opvullen, maar men beseft kennelijk onvoldoende dat het emotionele leven op een heel laag pitje wordt gezet en/of naar benden wordt gehaald. In deze context ben ik er meer dan ooit van overtuigd dat volwassenen de taak hebben een hevig en heilig verlangen naar God op te wekken. Mag ik zelfs zeggen dat het stijve en onbezielde karakter van het (godsdienstige) leven van velen het resultaat is van een gebrek aan heilig verlangen? Ik begrijp steeds beter de noodzaak van Pinksteren en de prachtige woorden daarover die ik in het Bijbelboek Joël lees: ‘Ik zal Mijn Geest uitstorten op alle vlees: uw zonen en dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien.’ Kom Heilige Geest!

Want als dromen sterven, is het leven een vogel met gebroken vleugels.

WhatsappInstagramNieuwsbrief