Skip navigation Menu

Hemelvaart

Een overdenking door Els van Dijk, directeur EH

Het is beslist merkwaardig! In de Bijbel zet God heel vaak engelen in om een boodschap van Hem door te geven aan mensen. En steevast beginnen die engelen dan met de woorden: Vrees niet! Kennelijk is het zo indrukwekkend allemaal dat die inleiding nodig is: Vrees niet!

De engelen die de discipelen aanspreken na de Hemelvaart van Christus gebruiken deze woorden niet! Dat is opvallend! Deze engelen vallen met de deur in huis en zeggen: ‘Galilese mannen, wat staan jullie daar naar boven te kijken naar de hemel?’ Zou dat zijn omdat die vrees er deze keer niet hoeft te zijn aangezien Jezus vóór Zijn hemelvaart Zijn handen heeft opgeheven om de discipelen te zegenen en dat Hij zich van hen verwijderde terwijl Hij hen zegende? En er dus voor de discipelen niets anders overbleef dan dat zij Hem aanbaden om vervolgens naar Jeruzalem terug te keren met grote blijdschap?

WhatsappInstagramNieuwsbrief