Skip navigation Menu

Oud-bestuurslid Willemieke de Jong

“Ik heb mij met veel genoegen als bestuurslid ingezet, omdat ik de missie van de EH van harte onderschrijf. Als pedagoog en christen kan ik het belang van een christelijke vorming niet vaak genoeg benadrukken en voor het voetlicht brengen. Het leren kijken naar de werkelijkheid als Gods werkelijkheid, het leren zien van structuren die de Here God daarin heeft aangebracht en de consequenties daarvan begrijpen en verbinden aan het leven van elke dag.

“De EH vormt jongeren op een manier die levenslang van waarde is!”

Ook het besef dat je in relatie geschapen bent en dat God ieders leven heeft gewild. Dat we onze uniciteit mogen uitleven in dienstbaarheid aan Hem en aan onze naasten. De EH vormt jongeren op een manier die levenslang van waarde is!”

WhatsappInstagramNieuwsbrief