Skip navigation Menu

Netwerkdag 2017

Op donderdag 18 mei jl. vond de EH-Netwerkdag voor bedrijven en organisaties plaats. 

Centraal stond het thema christelijk leiderschap, om het leven en werken vanuit een inspirerend perspectief. Medewerking werd verleend door Ben Tiggelaar, Dicky Nieuwenhuis (Liliane Fonds), Els van Dijk en Eppo Bruins (Christen Unie).

De bijeenkomst werd aangeboden in het kader van het 40-jarig jubileum van de Evangelische Hogeschool. Een fotoverslag is te bekijken via de facebook-pagina van de EH.

WhatsappInstagramNieuwsbrief