Skip navigation Menu

Leven met zin

Op de EH gaat het om meer dan het doorgeven van kennis. Dat laatste gaat prima via een computer. Maar als het gaat om de waarom- en waartoe-vragen, het ontdekken van de zin van het leven en die vragen ook heel persoonlijk maken: waarom en waartoe ben ik op deze wereld? Wat had God in gedachten toen Hij mij maakte?, is er de veiligheid van de gemeenschap nodig, de bemoediging en verdieping, het stimuleren van denken en geloven door elkaar ook op deze essentiële vragen te bevragen. En natuurlijk het onderzoeken van Gods eigen Woorden hierover.

We zijn blij dat we dit cursusjaar vorm en inhoud kunnen geven met aspecten die elementair zijn voor ons: ontmoeting, verbinding en verdieping. Dat betekent dat wij onze colleges voornamelijk fysiek aanbieden, uiteraard coronaproof.

Ons levensverhaal
Op de EH willen we met onze studenten samen op zoek gaan naar de zin van het leven. Op zoek gaan naar de Geest die wegen schrijft in de tijd, naar Gods hand in de geschiedenis, maar natuurlijk ook naar Zijn hand in ons eigen levensverhaal en dat van onze studenten.

Perspectief
In Jesaja 40 staat dat mensen die de Heere verwachten, hun kracht zullen vernieuwen en dat zij hun vleugels zullen uitslaan als arenden. In dit leven kunnen we tegenslag ervaren en moe worden van de dingen die we niet begrijpen en die ons overkomen. Het beeld van de arend laat zien dat we met Gods kracht dat kunnen overstijgen. De kolossale vleugels van de arend doen het werk niet zodat hij kan vliegen, maar dat doen de wind en de warmte die opstijgt. Het enige wat de arend hoeft te doen, is het spreiden van de vleugels. Zo zijn het Gods Geest en Zijn liefde die ons doen opstijgen boven al het aardse ‘gedoe’. Gods Woorden willen ons boven de omstandigheden uittillen zodat we van boven naar onze aardse situatie kunnen kijken en deze dan in het juiste perspectief kunnen zien.

Tussen hemel en aarde
In het nieuwe jaar willen we dat centraal stellen voor onze studenten, zodat zij niet blijven steken bij de waan van de dag. Zodat zij zullen ontdekken dat er zoveel meer is tussen hemel en aarde dan wat met het blote oog waar te nemen is.
Ons onderwijs raakt daarom de zin van het leven en de persoonlijke situatie van onze studenten. Bewust kiezen voor fysiek onderwijs is dan noodzakelijk voorwaarde. Want echte ontmoeting, verbinding en verdieping lukken alleen als we elkaar echt in de ogen en het hart kunnen kijken.

Heb je interesse in het Basisjaar?
Neem contact met ons op via info@eh.nl of via WhatsApp… want: aanmelden kan t/m 4 september!

WhatsappInstagramNieuwsbrief